Islamikonto (Swap-vaba) tingimused

 1. Islami (Swap-vaba) konto (edaspidi Swap-vaba) on kasutamiseks antud Admiral Markets Cyprus Ltd poolt (edaspidi „Admiral Markets”), kelle registrijärgne asukoht on Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Küpros ja kelle suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi (tingimused).

 2. Tingimused täiendavad olemasolevat kliendilepingut ning reguleerivad Swap-vaba konto suhtes kohaldatavaid täiendavaid tingimusi. Lepingu tähenduses on mõistetel ja väljenditel tähendus, mis on neile määratud Admiral Marketsi üldistes äritingimustes.

 3. Swap-vaba konto on loodud klientidele, kes soovivad kaubelda ilma intressita. Me ei anna mingit garantiid, et Swap-vabad kontod vastavad mis tahes usu või veendumuste nõuetele.

 4. Swap-vabad kontod ei maksa ega teeni intresse mis tahes tehingutelt. Kohaldatakse Admiral Marketsi kontode standardseid kursivahesid, vahendustasusid ja muid standardtingimusi.

 5. Admiral Markets võib oma äranägemise järgi:

  1. ajakohastada oma veebisaidil aeg-ajalt Swap-vabade kontodega seotud konreetseid tasusid.

  2. kohaldada ilma eelneva etteteatamiseta täiendavaid komisjonitasusid seoses dividendimaksetega CFD-dele, üksikute aktsiate ja börsil kaubeldavate väärtpaberite eest dividendidevälistel päevadel.

 6. Vahetustehinguteta (swap-vabasid) kontosid tuleb kasutada heas usus ning kliendid ei tohi Swap-vabadasid kontosid kasutada vahetustehingutest kasumi teenimiseks või vahetustehingute maksmata jätmiseks. Samuti peaksid nad arvestama, et nad ei või nõuda selliste vahetustehingute summade tasumist, mis on kaotatud nende reaalsel kauplemiskontol/kontodel ümberarvestamisega üheks või mitmeks Swap-vabaks kontoks perioodil, mil nende reaalne kauplemiskonto/kontod olid ümber arvestatud üheks või mitmeks Swap-vabaks kontoks.

 7. Admiral Markets jätab endale õiguse tühistada Swap-vaba konto staatus, ilma et peaks seda põhjendama. Kui Admiral Markets avastab, et Swap-vaba kontot kuritarvitatakse, kasutades intressi mittemaksmist ära järgmistel põhjustel, kuid mitte ainult: pettus, manipuleerimine, raha tagastamise arbitraaž, tehingute edasi kandmine kasutades Swap-vaba kontot, siis on Admiral Marketsil õigus võtta koheseid meetmeid:

  1. swap-vaba konto staatuse tühistamine kõigile ekspluateerimise kahtluse all olevatele kauplemiskontodele;

  2. Kliendilepingu lõpetamine.

 8. Soovime jätta endale õiguse tühistada igal ajal ükskõik millisele reaalsele kontole antud Swap-vaba konto staatuse, ilma et oleksime kohustatud esitama selgitusi või põhjendusi.