Общи условия на Ислямска Сметка (без суап)

 1. The Islamic (Swap-free) account (hereinafter Swap-free account) is provided by Admiral Markets Cyprus Ltd (hereinafter Admirals, We, Us, Our as appropriate) whose registered office is Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus and subject to the following terms and conditions (Terms And Conditions).

 2. Terms and Conditions are a supplement to the existing client agreement and govern additional terms and conditions applicable to the Swap-free account. For the purpose of the agreement, definitions and expressions shall have the meaning assigned to them in the general terms of business of Admirals.

 3. Сметката без суап е създадена за клиенти, които искат да търгуват без лихва. Ние не предоставяме никаква гаранция, че сметката без суап отговаря на изискванията на всяка религия или набор от убеждения.

 4. Swap-Free accounts do not pay or earn swap or interest on any trades. Standard spreads, commissions and other standard terms of Admirals accounts apply.

 5. Admirals may, at its discretion:

  1. актуализира периодично конкретни такси, свързани със сметки без суап на своя уебсайт.

  2. прилага, без предварително уведомление, допълнителни такси по отношение на екс-дивидент плащания за CFD-та върху индекси, единични акции и ETF-и за сделки, които са задържани по време на екс-дивидент дни.

 6. Сметките без суап трябва да се използват добросъвестно и клиентите не могат да използват сметка без суап, за да печелят от суапове или да не плащат суапове. Те също така трябва да имат предвид, че не могат да искат изплащане на суап суми, които са били загубени в резултат на преобразуване на реална сметка(и) в една или повече сметки без суап за период от време, през който тяхната реална сметка(и) се преобразува в една или повече сметки без суап.

 7. Admirals reserves the right to revoke a Swap-free account status without having to provide reasoning for this. If Admirals detects that a Swap-free Account is being abused by taking advantage of not paying swaps, in the form of, but not limited to: fraud, manipulation, cash-back arbitrage, carry trades, or other forms of deceitful or fraudulent activity with the usage of a Swap-free account, then we reserve the right to take immediate action in the form of:

  1. отмяна на статуса на сметка без суап за всички реални сметки за търговия на живо, които са под съмнение за експлоатация;

  2. Прекратяване на клиентското споразумение.

 8. Уведомяваме, че си запазваме правото да анулираме статуса на сметка без суап, предоставен, на която и да е реална сметка, по всяко време, без да сме задължени да предоставим обяснение или обосновка.