Algemene voorwaarden van een islamitisch (swapvrij) account

 1. Het islamitische (swapvrije) account (hierna swapvrije account genoemd) wordt verstrekt door Admiral Markets Cyprus Ltd (hierna Admirals, Wij, Ons of Onze, zoals van toepassing) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus en onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (Algemene voorwaarden).

 2. Algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de bestaande klantovereenkomst en regelen aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de swapvrije rekening. Voor de toepassing van de overeenkomst hebben definities en uitdrukkingen de betekenis die eraan is toegekend in de algemene voorwaarden van Admirals.

 3. Een swapvrije rekening ontworpen voor klanten die zonder rente willen traden. We bieden geen enkele garantie dat de swapvrije accounts voldoen aan de vereisten van een geloof of een reeks overtuigingen.

 4. Swapvrije accounts betalen of verdienen geen swap of rente op transacties. Standaard spreads, commissies en andere standaard voorwaarden van Admirals-accounts zijn van toepassing.

 5. Admirals kan, naar eigen goeddunken:

  1. van tijd tot tijd specifieke kosten bijwerken met betrekking tot de swapvrije accounts op haar website.

  2. zonder voorafgaande kennisgeving aanvullende provisies toepassen met betrekking tot ex-dividendbetalingen voor CFD`s op indices, enkelvoudige aandelen en ETF`s voor transacties die worden uitgevoerd tijdens ex-dividenddagen.

 6. Swapvrije accounts moeten te goeder trouw worden gebruikt en klanten mogen de swapvrije account niet gebruiken om winst te maken met swaps of om swaps niet te betalen. Ze dienen er ook rekening mee te houden dat ze niet mogen vragen om betaling van swapbedragen die verloren zijn gegaan als gevolg van het omzetten van hun live account(s) naar een of meer swapvrije accounts voor de periode waarin hun live account(s) ) is/zijn omgezet in een of meer swapvrije accounts.

 7. Admirals behoudt zich het recht voor om de status van een Swap-free account in te trekken zonder hiervoor een reden op te hoeven geven. Als Admirals merkt dat een swapvrije rekening wordt misbruikt door te profiteren van het niet betalen van swaps, in de vorm van, maar niet beperkt tot: fraude, manipulatie, cashback-arbitrage, carry-trades of andere vormen van bedrieglijke of frauduleuze activiteit met het gebruik van een Swap-free account, dan behouden we ons het recht voor om onmiddellijk actie te ondernemen in de vorm van:

  1. het intrekken van de swapvrije accountstatus voor alle live accounts die worden verdacht van misbruik;

  2. Beëindiging van de klantenovereenkomst.

 8. We adviseren dat we ons het recht voorbehouden om de swapvrije accountstatus die aan een live account is toegekend op elk moment te annuleren zonder verplicht te zijn om enige uitleg of rechtvaardiging te geven.