Warunki umowy Konta Islamskiego (bez swapowego)

 1. Konto Islamskie całkowicie pozbawione opłat za swap (zwane dalej kontem bez swapowym) jest oferowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd (zwanego dalej odpowiednio Admirals, my, nas lub nasze) z siedzibą przy Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cypr i podlega następującym zasadom i warunkom (Warunki Umowy).

 2. Warunki Umowy są uzupełnieniem istniejących Ogólnych Warunków Umowy z klientem i stanowią dodatkową regulację mającą zastosowanie do konta bez swapowego. Na potrzeby umowy wszelkie definicje i wyrażenia mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy Admirals.

 3. Konto bez swapowe jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą handlować bez odsetek. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że konto te spełnia wymagania jakiejkolwiek wiary lub przekonań religijnych.

 4. Posiadając Konto bez swapowe nie płaci się ani nie zarabia na punktach swapowych, jak również nie ponosi się odsetek od żadnych transakcji. Zastosowanie mają standardowe spready, prowizje i inne Ogólne Warunki Umowy Admirals.

 5. Admirals może, według własnego uznania:

  1. aktualizować co jakiś czas na swojej stronie internetowej określone opłaty dotyczące Konta bez swapowego.

  2. stosować, bez uprzedniego powiadomienia dodatkowe opłaty prowizyjne w odniesieniu do dostosowania z tytułu dywidendy dla kontraktów CFD opartych o indeksy, pojedyncze akcje i ETFy dla transakcji przeprowadzanych w dniach po dacie reinwestycji.

 6. Konta bez swapowe należy wykorzystywać w dobrej wierze, a klienci nie mogą korzystać z kont bez swapowych, aby czerpać zyski z punktów swapowych lub ich nieopłacania. Klienci powinni również zwrócić uwagę, że nie mogą żądać wypłaty kwot wynikających z punktów swapowych, które zostały utracone w wyniku konwersji ich rachunków rzeczywistych na jedno lub więcej kont bez swapowych w okresie, w którym ich rzeczywiste rachunki handlowe były konwertowane na jedno lub więcej kont bez swapowych.

 7. Admirals zastrzega sobie prawo do cofnięcia statusu konta bez swapowego bez konieczności uzasadnienia. Jeśli Admirals uzna, że konto bez swapowe jest nadużywane poprzez odnoszenie korzyści z tytułu braku opłat za punkty swapowe, między innymi poprzez: oszustwa, manipulację, arbitraż zwrotny, carry trade lub inne formy nieuczciwych zachowań z wykorzystaniem kont bez swapowych, wówczas ma prawo podjąć natychmiastowe działania w postaci:

  1. cofnięcia statusu konta bez swapowego wszystkim rzeczywistym rachunkom transakcyjnym, co do których istnieje podejrzenie o nadużycie;

  2. Wypowiedzenia Umowy Klientowi.

 8. Admiral Markets zastrzega sobie prawo do anulowania statusu konta bez swapowego, przyznanego dowolnemu rachunkowi rzeczywistemu, w dowolnym momencie, bez obowiązku udzielania wyjaśnień lub uzasadnienia.