Noteikumi un Nosacījumi Islāma (bez swap) kontam

 1. Islāma (bez swap) kontu (turpmāk konts bez swap) piedāvā Admiral Markets UK Ltd (turpmāk Admiral Markets, mēs, mūs vai mums, atkarībā no situācijas), kas reģistrēts adresē 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, UK, un uz to attiecas turpmākie noteikumi un nosacījumi (Noteikumi un Nosacījumi).

 2. Noteikumi un Nosacījumi ir esošā klienta līguma papildinājums un reglamentē papildu noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami kontam bez swap. Līgumā definīcijām un izteicieniem ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta Admiral Markets vispārējos uzņēmējdarbības noteikumos.

 3. Konts bez swap ir radīts klientiem, kuri vēlas tirgot bez procentu maksājumiem. Mēs nedodam garantijas, ka mūsu konts bez swap ievēro jebkuras ticības vai pārliecību kopuma prasības.

 4. Konts bez swap neiekļauj swap maksājumus vai citus procentu maksājumus par darījumiem. Tiek piemēroti standarta spredi, komisijas un citi standarta Admiral Markets kontu nosacījumi.

 5. Admiral Markets pēc saviem ieskatiem var:

  1. laiku pa laikam mājaslapā atjaunot specifiskās izmaksas, kas attiecināmas uz kontu bez swap.

  2. bez iepriekšēja paziņojuma piemērot papildu komisijas maksu par ex-dividenžu maksājumiem CFD indeksiem, atsevišķām akcijām un ETF par darījumiem, kas veikti ex-dividenžu dienu laikā.

 6. Konti bez swap ir jāizmanto godprātīgi, un klienti nedrīkst izmantot kontu bez swap, lai gūtu peļņu no swap vai swap nemaksāšanas. Viņiem arī jāņem vērā, ka viņi nevar pieprasīt samaksāt swap summu, kas ir zaudēta, konvertējot viņu aktīvo (-os) tirdzniecības kontu (-us) vienā vai vairākos kontos bez swap, par periodu, kurā viņu reālais tirdzniecības konts (-i) ir konvertēts vienā vai vairākos kontos bez swap.

 7. Admiral Markets patur tiesības atsaukt konta bez swap statusu, nesniedzot pamatojumu. Ja Admiral Markets atklāj, ka konts bez swap tiek izmantots ļaunprātīgi, izmantojot iespēju nemaksāt swap, kas izpaužas kā krāpšana, manipulācijas, naudas atmaksas arbitrāža, pārvedumi vai citi krāpnieciski vai negodīgi veidi, izmantojot kontu bez swap, mēs paturam tiesības nekavējoties rīkoties šādi:

  1. konta bez swap statusa atsaukšana visiem reālās tirdzniecības kontiem, par kuriem ir aizdomas;

  2. klienta līguma izbeigšana.

 8. Mēs atgādinām, ka mēs paturam tiesības atcelt konta bez swap statusu jebkuram reālam kontam jebkurā laikā, neuzliekot par pienākumu sniegt paskaidrojumus vai pamatojumus.