Noteikumi un Nosacījumi Islāma (bez swap) kontam

 1. The Islamic (Swap-free) account (hereinafter Swap-free account) is provided by Admiral Markets Cyprus Ltd (hereinafter Admirals, We, Us, Our as appropriate) whose registered office is Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus and subject to the following terms and conditions (Terms And Conditions).

 2. Terms and Conditions are a supplement to the existing client agreement and govern additional terms and conditions applicable to the Swap-free account. For the purpose of the agreement, definitions and expressions shall have the meaning assigned to them in the general terms of business of Admirals.

 3. Konts bez swap ir radīts klientiem, kuri vēlas tirgot bez procentu maksājumiem. Mēs nedodam garantijas, ka mūsu konts bez swap ievēro jebkuras ticības vai pārliecību kopuma prasības.

 4. Swap-Free accounts do not pay or earn swap or interest on any trades. Standard spreads, commissions and other standard terms of Admirals accounts apply.

 5. Admirals may, at its discretion:

  1. laiku pa laikam mājaslapā atjaunot specifiskās izmaksas, kas attiecināmas uz kontu bez swap.

  2. bez iepriekšēja paziņojuma piemērot papildu komisijas maksu par ex-dividenžu maksājumiem CFD indeksiem, atsevišķām akcijām un ETF par darījumiem, kas veikti ex-dividenžu dienu laikā.

 6. Konti bez swap ir jāizmanto godprātīgi, un klienti nedrīkst izmantot kontu bez swap, lai gūtu peļņu no swap vai swap nemaksāšanas. Viņiem arī jāņem vērā, ka viņi nevar pieprasīt samaksāt swap summu, kas ir zaudēta, konvertējot viņu aktīvo (-os) tirdzniecības kontu (-us) vienā vai vairākos kontos bez swap, par periodu, kurā viņu reālais tirdzniecības konts (-i) ir konvertēts vienā vai vairākos kontos bez swap.

 7. Admirals reserves the right to revoke a Swap-free account status without having to provide reasoning for this. If Admirals detects that a Swap-free Account is being abused by taking advantage of not paying swaps, in the form of, but not limited to: fraud, manipulation, cash-back arbitrage, carry trades, or other forms of deceitful or fraudulent activity with the usage of a Swap-free account, then we reserve the right to take immediate action in the form of:

  1. konta bez swap statusa atsaukšana visiem reālās tirdzniecības kontiem, par kuriem ir aizdomas;

  2. klienta līguma izbeigšana.

 8. Mēs atgādinām, ka mēs paturam tiesības atcelt konta bez swap statusu jebkuram reālam kontam jebkurā laikā, neuzliekot par pienākumu sniegt paskaidrojumus vai pamatojumus.