Co je Volatilita na forexu. Jak využít volatilitu ve svůj prospěch?

Admirals
15 Min. čtení

Volatilita finančních trhů je důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu. Tento článek vám umožní odpovědět na všechny vaše otázky:

 • Co je volatilita trhu?
 • Co je cenová volatilita?
 • Co znamená implikovaná volatilita?
 • Jak vypočítat historickou volatilitu?
 • Jak vypočítat volatilitu směnného kurzu?
 • Jak měřit volatilitu trhu?
 • Jak interpretovat volatilitu?
 • Jak obchodovat s volatilitu?

Volatilita Význam

Jednou z nejčastěji kladených otázek je, co je to volatilita trhu? Volatilita na finančních trzích měří rozsah změny ceny finančního aktiva. Je to základní jednotka měření rizika.

Trhy mohou být silně volatilní, nebo slabě volatilní. Čím vyšší je tržní volatilita, tím vyšší je krátkodobý výnos, ale investice do tohoto aktiva je považována za rizikovější, a proto je riziko ztráty vysoké.

Na druhé straně aktivum s nízkou volatilitou představuje velmi nízké riziko při investici. To je obvykle případ dluhopisů. Volatilita dluhopisu je velmi nízká, protože jeho splacení je považováno za pojištěné.

Finanční volatilita skupiny aktiv přímo ovlivňuje volatilitu portfolia, které taková aktiva obsahuje.

Volatilita trhu - Historická a Implikovaná

1. Historická volatilita trhu

Historická volatilita trhu je založena na minulých výkyvech ceny cenného papíru. Výpočet historické volatility je jednoduchý, musíte určit standardní odchylku historického vývoje ceny aktiva v požadovaném časovém rámci (níže se dozvíte, jak vypočítat historickou volatilitu).

Tato metoda je problematická, protože je obtížné spolehnout se na minulá data a předpovídat budoucí variace.

2. Implikovaná volatilita trhu

Naproti tomu implikovaná volatilita trhu je založena na analýze kolísání rizika aktiva. Jedná se tedy o očekávanou volatilitu po celou dobu životnosti opce. Opční prémie je funkcí této implikované volatility: čím vyšší je volatilita, tím vyšší je opční prémie.

Faktory, které ovlivňují implikovanou volatilitu, jsou:

 • Cena opce
 • Doba do expirace opce
 • Úroveň bezrizikové úrokové sazby
 • (viz výpočet implikované volatility níže)

Stejně jako historická volatilita, tak i implikovaná volatilita má své limity, včetně nadhodnocení.

Vazba mezi historickou a předpokládanou volatilitou trhu spočívá v její nejisté povaze: náhodná a časově závislá, proto hovoříme o stochastické volatilitě.

Přední světová multi-asset platforma


 

Tržní Volatilita - Výpočet

1. Vzorec pro historickou Volatilitu trhu

Výpočet historické volatility trhu je shrnut jako standardní odchylka historických změn aktiva.

Nejprve si zapamatujte vzorec standardní odchylky:

σ (x) = √ V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

kde X̅ = (Σ ni = 1xi) / n je průměr variací

a ostatní proměnné jsou tyto:

σ: rozptyl

xi: změna ceny v okamžiku i

N: celkový počet období.

Vzorec se používá takto:

 1. Vypočítá průměr variací aktiva v průběhu historie.
 2. Vypočítá rozdíl mezi uzavírací cenou a dříve vypočteným průměrem na druhou.
 3. Sečte tyto výsledky a vydělí je počtem period.
 4. Vypočítá druhou odmocninu předtím získané hodnoty.

2. Výpočet Implikované volatility trhu

Pokud lze historickou volatilitu snadno vypočítat, tak výpočet implikované volatility trhu je složitější. Vychází hlavně z modelu Black & Scholes.

Tento model umožňuje určit teoretickou hodnotu opce z 5 dat:

 • Aktuální hodnota podkladových akcií.
 • Zbývající čas než vyprší (expiruje) platnost opce (v letech)
 • Strike cena opce.
 • Bezriziková úroková sazba.
 • Volatilita ceny akcie.

Je důležité mít na paměti, že volatilita finančních trhů, implicitní a historická, je vždy kladná hodnota. Nemůžeme najít negativní volatilitu.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

3. Koeficient volatility na Forexu nebo Obchodní páka

Míra volatility nebo obchodní páka označuje procentuální změnu hodnoty aktiva vzhledem ke změně hodnoty odpovídajícího tržního indexu.

Příklad tržní Volatility

Vezměme si příklad pěstitele obilí znepokojeného volatilitou trhu s ohledem na cenu pšenice. Pokud klesne ze 100 EUR na 60 EUR za tunu, tak se může ochránit opcí se strike cenou 70 EUR za tunu. Pokud cena klesne na 60 nebo 50 EUR, jeho opce mu umožní prodat za 70 EUR a omezit tak ztrátu na 30 EUR za tunu.

Pokud je toto riziko nízké, bude mít opce malou hodnotu, ale pokud je riziko vysoké, pak bude hodnota opce vysoká, protože všichni producenti obilí se budou chtít také ochránit.

V případě, že bude poptávka po pšenici převyšovat produkci, může být volatilita obchodního instrumentu velmi vysoká, pokud situace způsobí riziko nedostatku.

Volatilní trhy - Jaká je Ochrana před volatilitou?

Admirals nabízí celou řadu objednávek a parametrů, které mohou být užitečné pro prakticky jakýkoliv typ obchodní strategie. Pomáhá tak svým klientům dosahovat významných výhod v podmínkách, kdy je Forex vysoce vysoce volatilní. Výsledkem je, že naši klienti získávají obchodní příležitosti na celé řadě trhů, které jsou jinak považovány za příliš volatilní.

Než se podíváme na detaily, tak zde jsou hlavní rysy našich nastavení Ochrany proti volatilitě:

 • Omezte maximální skluz nebo skluz na trhu u objednávek typu Stop.
 • Omezte nebo se úplně vyhněte u objednávek, které jsou v gapu (mezeře).
 • Získejte větší možnost vyplnění objednávky aktivací možnosti částečného vyplnění a povolením vyplnění Vašich objednávek po částech.
 • Plnění limit příkazů a take profit příkazů i při okamžitých cenových výstřelech (spike), které budou provedeny jako tržní příkazy.
 • Vyhněte se aktivaci příkazu kvůli rozšíření spreadů, pokud na trhu není skutečný pohyb.

MetaTrader 4 a 5 obsahují indikátor volatility, který vám může pomoci identifikovat vrcholy volatility Vašich aktiv a podle toho obchodovat či neobchodovat.

Vyplnění Market a Stop příkazů jako Limitních příkazů s Předdefinovaným maximálním skluzem

Možnost vstupu na trh s omezeným rizikem a s potenciálně neomezenou dodatečnou výhodou.

Možnost předdefinovat maximální přijatelný skluz od 1 do 1000 bodů na účet v sekci Nastavení účtu v Dashboard. Když je aktivován stop příkaz, nebo je požadován tržní (market) pokyn, je na jeho místo zadán limitní pokyn za cenu, která je nepříznivá pro předem stanovený maximální počet bodů.

Ve skutečnosti mohou být tyto limitní příkazy, pokud jsou za těchto podmínek okamžitě aktivovány, provedeny pouze s kladným nebo nulovým skluzem, nebo jsou zrušeny. Proto je maximální skluz původní stop nebo market objednávky omezen na předem určený počet bodů, zatímco pozitivní skluz výsledné limit objednávky může být neomezený.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Market
 • Sell Market

Zrušení objednávek v cenových Gapech

Chrání vás před okamžitými ztrátami, které by jinak byly možné, pokud váš čekající příkaz má předdefinovanou úroveň stop lossu a a je aktivován na stejném ticku.

Povolte tento nový nástroj v sekci Nastavení účtu v Dashboard, aby se automaticky zrušily čekající příkazy, pokud mají stop loss nebo take profit na stejném ticku.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Limit
 • Sell Limit

POZNÁMKA: Toto nastavení nelze zakázat. Jeho účelem je chránit obchody zákazníků minimalizováním jejich potenciálních rizik.

Zrušení Stop příkazů, které se aktivují, když cena přesáhne Předdefinovanou maximální hodnotu skluzu

Možnost minimalizace tržního rizika spojeného se stop příkazy.

Možnost předdefinovat maximální přijatelný skluz od 1 do 1000 bodů na účet v sekci Nastavení účtu v Dashboard. Pokud je stop příkaz aktivován za cenu, která přesahuje předem stanovený limit, stop příkaz bude zrušen.

Poznámka: Je vzácné, ale stále pravděpodobné, že u externího poskytovatele likvidity, jako je banka nebo jiné místo plnění, které Admirals najalo, bude dodatečný skluz s potvrzením objednávky použit. V tomto vzácném případě nemusí být splněna počáteční podmínka maximálního skluzu.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy Stop
 • Sell Stop

Plnění Limitních příkazů za Market cenu

Pomáhá vyhýbat se možným scénářům, kdy limitní příkaz (např. Take Profit) dosáhne cenového hladiny a není proveden z důvodu nedostatku likvidity nad touto úrovní.

Povolte tento nový nástroj v sekci Nastavení účtu v Dashboard, aby byly limitní příkazy plněny jako tržní příkazy. To znamená, že po aktivaci limitního příkazu bude místo toho aktivován tržní (market) příkaz.

Poznámka: V tomto případě lze tržní pokyn, aktivovaný namísto limitního pokynu, provést posunutím libovolným směrem, vůči původnímu limitnímu pokynu.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Take Profit

Aktivace Stop příkazů pomocí Invertovaných kotací

Pomáhá vyhnout se aktivaci stop příkazů v důsledku rozšíření spreadů během ekonomických tiskových konferencí a pokud panují jiné volatilní podmínky, které nemusí vést ke skutečné změně cenové hladiny.

Povolte tento nový nástroj v sekci Nastavení účtu v Dashboard a stop příkazy budou spuštěny následujícím způsobem:

 • Buy Stop - když Bid cena dosáhne ceny objednávky;
 • Sell Stop - když Ask cena dosáhne ceny objednávky;
 • Stop-Loss - záleží na směru pozice.

Použitelné pro typy objednávek:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Stop loss

Částečné provádění Limitních příkazů

Umožňuje obchodovat s limit objednávkami ve větším měřítku, zejména na méně likvidním trhu.

Povolte tento nový nástroj v sekci Nastavení účtu v Dashboard a aktivujte částečné provedení limitních objednávek.

Limitní příkazy budou považovány za příkazy GTC (Good-Till-Cancelled) a budou plně provedeny, pokud bude na trhu dostatečný objem. Jinak budou provedeny částečně. Zbývající části nebudou na trhu provedeny, dokud nedojde k plnění později nebo dokud nebudou zrušeny Vámi.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Take Profit

Do pole Komentáře k objednávce zadejte Velikost skluzu

Získejte informaci pokaždé, když je příkaz proveden s pozitivním nebo negativním skluzem.

Povolte tento nový nástroj v sekci Nastavení účtu v Dashboard a bude zaznamenána velikost skluzu v komentáři k Vašim provedeným příkazům. U tržních (market) příkazů představuje zaznamenaná hodnota rozdílu mezi cenou na obchodním serveru v době přijetí žádosti a cenou provedené objednávky. U čekajících příkazů představuje zaznamenaná hodnota rozdíl mezi původně zadanou cenou a cenou provedení pokynu.

Poznámka: Pokud používáte Expert Advisor, který dělá záznamy do pole komentářů, je třeba tuto možnost ponechat deaktivovanou.

Použitelné typy objednávek:

 • Buy
 • Sell
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Stop-Loss
 • Take-Profit

Volatilita trhu - Jak volatilní jsou Akciové indexy

Hlavním indexem používaným k měření volatility akciového trhu je index VIX (zkratka pro index volatility).

Denně je vypočítávána burzou Chicago Board Options Exchange (CBOE) průměrováním volatility v call and put opcí na indexu S&P 500 (Standard & Poors 500).

Mluvíme o volatilitě S&P 500.

VIX měří úroveň strachu investora, proto se mu také přezdívá index strachu.

Dalším indexem volatility je například VCAC na francouzském trhu. Je založen na ceně call a put opcí na CAC 40.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

Obchodování volatility - Indikátor volatility Forex

Pokud nevíte, jak zjistit volatilitu Forexu, tak vězte, že nejčastěji používaným indikátorem volatility trhu je průměrný skutečný rozsah (ATR). Byl vyvinut J. Wellesem Wilderem, autorem dalších ukazatelů: RSI, parabolic SAR nebo ADX.

Účelem ATR je měření, jak volatilní je cena. Určuje skutečný rozsah (TR), což je větší z následujících rozdílů:

 • High cena dne mínus Low cena dne.
 • High cena dne mínus Close cena předchozího dne (v absolutní hodnotě)
 • Low cena dne mínus Close cena předchozího dne (v absolutní hodnotě)

Tento TR, který jsme vypočítali, se potom používá při výpočtu ATR podle následujícího vzorce:

ATR dne = (ATR předchozího dne * 13 + TR dne) / 14

MT4 indikátor Volatility trhu

Jako indikátor volatility MetaTrader můžete použít Standard Deviation. Indikuje jaká je volatilita měnového trhu, volatilita indexu akciového trhu, nebo volatilita cen komodit. Tento indikátor je standardně součástí MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Jak je Volatilní trh - Analýza

1. Likvidita a Volatilita Forex párů

Likvidita trhu je ukazatel, jak snadno se dají směnit aktiva na daném trhu. Měří se pomocí:

 • Hloubky trhu
 • Velikosti spreadu
 • Rychlosti provádění příkazů
 • Odolnosti trhu

Z počátku si můžeme myslet, že likvidita negativně koreluje s volatilitou ceny, ale realita je složitější.

Na makroekonomické úrovni je vliv likvidity na volatilitu finančního trhu určován 3 faktory:

 • Vývoj měnové základny ve Spojených státech a v Eurozóně.
 • Vývoj credit spreadů (HY a IG) ve Spojených státech a v Eurozóně.
 • Vývoj implikované volatility akcií ve Spojených státech a v Eurozóně.

Tyto faktory umožňují konstatovat, že pokud nadměrná likvidita umožní stabilizaci cen, může také zvýšit volatilitu cen na akciových trzích.

2. Volatilita trhu - Výkonnost

Jako měřítko rizika par excellence umožňuje volatilita trhu odhadnout ztráty a výnosy. Čím vyšší je volatilita, tím větší riziko ztráty, ale zároveň vyšší očekávaná návratnost.

Nejlepší způsob ochrany před volatilitou výsledků je diverzifikace.

Volatilní trhy - Investice

1. Forex volatilita

Forex je často považován za volatilní trh, a proto nese riziko. Avšak volatilita Forexu je variabilní.

Obecně platí, že během jednoho dne mohou existovat dva vrcholy volatility a pak fáze nízké volatility. Volatilita na Forexu se mění podle hodin během dne.

Forex volatilita závisí na volatilitě směnného kurzu a různých aspektech měn v daném páru.

Měnový pár, kde se jedna měna odvíjí od komoditní ekonomiky a druhá měna od ekonomiky založené na službách, bude obecně volatilnější.

Konečně, křížové měnové páry (nebo „kříženci") (bez amerického dolaru) a exotické měnové páry (bez majors měn) jsou také obecně volatilnější.

VYZKOUŠET OBCHODOVÁNÍ

2. Volatilita kurzu - Měny

Volatilita měny závisí na několika faktorech, například:

 • Míra inflace
 • Výše úrokových sazeb
 • Geopolitická stabilitaMonetární politika
 • Dovoz a vývoz země
 • Cestovní ruch

3. Volatilita na Forexu - Japonský jen

Jen je japonskou měnou od roku 1870. Jeny vydává BOJ (Bank of Japan), která je také odpovědná za japonskou měnovou politiku.

V tomto případě je cílem monetární politiky omezit zhodnocování jenu, aby byla zachována ekonomická konkurenceschopnost země.

Jen je jednou ze tří největších měn klasifikovaných jako "bezpečný přístav" (spolu se švýcarským frankem a americkým dolarem).

4. Forex Volatilita - Yuan

Yuan (Juan) je čínská měna. Juan vydává Čínská lidová banka. Je obchodována hlavně na páru s americkým dolarem.

Ocenění hodnoty juanu je často zpochybňováno, protože koš měn, ke kterým je indexován, je založen hlavně na americkém dolaru, což podhodnotilo juan. Je proto podhodnocený, a tak udržuje Čínu jako zami s přebytkem zahraničního obchodu.

5. Volatilní trh - Ropa

Cena barelu ropy je ovlivňována především na dvou trzích: NYMEX (New York Mercantile Exchange) a ICE (Intercontinental Exchange). Její oceňování je nepřetržité, to znamená, že se počítá 7 dní ze 7 a 24 hodinách denně z 24.

Volatilita cen ropy je ovlivněna několika faktory:

 • Údaje o produkci ze zemí OPEC (počet barelů za den)
 • Vyhlášení zásob (obvykle americké) zveřejněné v týdenním ekonomickém kalendáři
 • Mezinárodní geopolitická situace
 • Hodnota amerického dolaru na devizovém trhu

6. Volatilita trhu - Zlato.

Zlato je tradičně bezpečným přístavem v době hospodářské a finanční krize. Volatilita ceny zlata je obecně nižší než volatilita ostatních produktů, i když došlo k prudkému poklesu jeho ceny.

7. Volatilní trh - Bitcoin

Poměrně mladé aktivum. Bitcoin je jednou z nejpopulárnějších kryptoměn. Bitcoin je extrémně volatilní. Přitahuje však začátečníky v obchodování a investování a toho se obává Evropská komise.

U Admirals lze obchodovat CFD na měnový pár Bitcoin / Americký dolar nebo Bitcoin / Euro. Tyto trhy patří mezi nejvolatilnější forex páry.

8. Volatilita akciového trhu - CAC 40

Obecně akceptovanou myšlenkou je, že volatilita indexu CAC 40 je nižší než volatilita jiných indexů, jako je DAX 30.

Tato myšlenka je založena na výpočtu volatility akciových indexů. Pokud lze historickou volatilitu CAC 40 snadno vypočítat, lze její implikovanou volatilitu určit dvěma způsoby:

 • Porovnání průměrných variací během obchodní seance
 • Studium maximální amplitudy obchodních seancí

Volatilita finančních trhů - Závěr

Pro vyuţití volatility existují specifické investiční fondy. V době klidu na trzích musíte být připraveni kupovat volatilitu, stejně jako v době turbulencí musíte být ochotni volatilitu prodávat.

Je důležité zdůraznit, že obchodování s volatilitou je oportunistická investice, a proto pro krátkodobý horizont.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Obchodování na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Trend Forex: Jak předvídat trh Forex v roce 2023
Umět rozpoznat trendy na finančních trzích je základní dovedností technické analýzy v obchodování. Proč? Protože nám umožňují určit směr pohybu trhu, vyvodit z něj závěry a na jejich základě se rozhodovat. Obsah Jaké jsou trendy na trhu? Typy trendů - býčí, medvědí a boční Ja...
Porozumění a čtení kotací na forexu
Pro většinu obchodníků je jedna z prvních věcí, kterou se naučí při studiu finančních trhů, čtení kotací na Forexu. Cenové kotace jsou jazykem trhu, takže není žádným překvapením, že je to jazyk, ve kterém je nebo bude každý obchodník plynulý. Jakmile se stanete obchodníkem a uslyšíte slovo kotace,...
Úvod do Technické Analýzy na Forexu
Technická analýza ve financích zkoumá historické chování ceny aktiva a snaží se předpovědět budoucí pohyby pomocí technických indikátorů a grafů. Chcete se dozvědět něco o technické analýze na forexu, nebo obchodujete se základy a chcete doplnit či změnit svůj obchodní styl? Ať už je...
Zobrazit vše