Kvantifikace volatility: ATR Indikátor - Jak sladit obchodování s trhem

Admirals
8 Min. čtení

Mnoho technických analytiků je schopných posuzovat trh prostým nahlédnutím na graf, nicméně tato metoda má určité neduhy. Není tak obtížné podívat se na graf a označit časové úseky, které jsou volatilnější než jiné. Volatilitu poznáte dle toho, kde jsou cenové pohyby rychlejší a aktivnější. Co dělat, pokud chceme kvalitativnější přístup k měření volatility trhu?

Když se snažíme přiřadit číselnou hodnotu k volatilitě, nejpřímější měřítko je rozsah trhu – jak moc se trh v daném čase pohybuje.

Nejobvyklejším způsobem, jak měřit rozsah, je podívat se na rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou v jednom časovém úseku, toto se nazývá obchodní rozpětí.

Jedním z nejznámějších technických analytiků, který poprvé obšírněji napsal o použití volatility jako indikátoru, byl J. Welles Wilder. Ve své knize "New Concepts in Technical Trading" (Nové koncepty v oblasti technického obchodování), 1978, představil mnoho základních kamenů moderní technické analýzy, včetně indexu relativní síly (RSI, Relative Strength Index), indexu průměrného směru (ADX, Average Directional Index) a indikátor parabolického ukazatele SAR (PSAR, Parabolic Stop-and-Reverse)).

Mezi tímto přívalem vlivných indikátorů, byl jeden navržen pro účely jednoznačného měření volatility - indikátor ATR neboli indikátor průměrného rozsahu.

Tento článek bude popisovat, co přesně ATR indikátor měří a jak ho lze použít s aplikací MetaTrader 4. Podíváme se také na to, jak může být indikátor volatility ATR využit jako součást obchodního systému.

Přední světová multi-asset platforma


 

Co je indikátor ATR

J. Welles Wilder zdokonaloval své indikátory při sledování komoditních trhů. Uvědomil si, že jen z pohledu rozsahu dne to bylo příliš jednoduché měřítko volatility.

To znamená že, aby odrážel skutečnou volatilitu trhu, potřeboval uvažovat také o zavírací ceně předchozího dne jako současné maximální a minimální hodnoty. Dle toho definoval skutečný rozsah, jako největší ze tří následujících hodnot:

1. vzdálenost mezi současnou high cenou a současnou low cenou

2. vzdálenost mezi předchozí zavírací cenou a aktuální high cenou

3. vzdálenost mezi předchozí zavírací cenou a aktuální low cenou.

Wilder poté navrhl vzít průměrnou hodnotu za několik dní, což představuje smysluplné znázornění volatility. Tuto hodnotu poté nazval Average True Range neboli průměrný skutečný rozsah.

Vzorec ATR - Average True Range Indikátor

ATR se vypočítá pro aktuální období následujícím způsobem za n období:

ATR = předchozí ATR (n-1) + skutečný rozsah aktuálního období n

Protože rovnice vyžaduje předchozí hodnotu indikátoru ATR, musíme provést jiný výpočet, abychom získali počáteční hodnotu ATR. Je tomu tak proto, že pro počáteční ATR nebudeme mít žádnou předchozí hodnotu. Pro počáteční ATR jednoduše vezmeme aritmetický průměr skutečného rozsahu během předchozích n období.

Takže jakou hodnotu byste měli použít pro n?

Pokud průměrujete více dní, získáváte nízkou volatilitu. Pokud použijete méně dnů, pak naopak budete mít velkou volatilitu. Wilder doporučil použít 7 nebo 14 dní pro optimální výkon v závislosti na využitém obchodním systému. Jak uvidíme, 14 je výchozí hodnota používaná v MetaTraderu 4.

O způsob výpočtu se nemusíte starat, protože MetaTrader 4 provede všechny výpočty automaticky.

Podívejme se nyní na využití indikátoru ATR při obchodování, konkrétně v MT4.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Indikátor ATR v MetaTraderu - nastavení indikátoru ATR

ATR Indikátor je součástí standardního balíčku indikátorů v MetaTraderu 4. Takže si Indikátor ATR nemusíte nikde stahovat.

Pokud byste chtěli získat indikátory a nástroje navíc, měli byste zvážit instalaci aplikace MetaTrader Supreme Edition. Je to plugin, který byl speciálně vyvinut odborníky a nabízí užitečnou sadu nástrojů nad rámec standardních indikátorů. Plugin je dostupný pro MT4 i MT5.

Average True Range najdete v sekci indikátory v okně Navigátor v MT4. Když spustíte indikátor, jedinou proměnnou, o které musíte skutečně přemýšlet, je období ATR. To je počet období, za které MT4 vypočítá průměr. Jak je uvedeno níže, výchozí hodnota je 14, což je vynikající volba pro začátek.

Jakmile kliknete na tlačítko OK, pod hlavním grafem se zobrazí graf ukazující hodnotu ATR. Níže je zobrazen hodinový graf USD/JPY s aplikovaným 14-hodinovým Average True Range Indikátorem:

Vrcholy na grafu ATR ukazují volatilnější obchodní časy; dna ukazují méně volatilní období. Pokud budete pohybovat myší na čárovém grafu, uvidíte přesnou hodnotu ATR indikátoru v daném okamžiku.

Využití Indikátoru ATR při obchodování - indikátor ATR na Forexu

Wilder původně navrhl obchodní strategii ATR, která byla z části jádrem jeho systému sledování trendu volatility. Pravidla předpokládají, že jste vstoupili do obchodování podle tohoto trendu: například nakupování na trhu, který vytváří nové high hodnoty každý den.

Pravidla obchodního systému ATR jsou relativně jednoduchá, budete moci efektivně spravovat Vaše pozice - budete vědět, kde z Vaší pozice vystoupit a kde pozici otočit:

1. Vynásobte ATR konstantou. Wilder doporučil jako konstantu 3.0 a nazval výslednou hodnotu ARC.

2. Najděte významné zavírací ceny (SIC). Jedná se o extrémně vhodnou zavírací cenu z předchozích n dní.

3. Umocníte a otevřete reverzní pozici ARC z SIC.

Bylo to navrženo tak, aby se využívaly denní hodnoty a pro tato pravidla bylo n nastaveno na 7, aby jsme viděli dostatečně rychlou reakci na volatilitu.

V širším slova smyslu můžete Indikátor ATR využívat jako průvodce sentimentem na trhu. Pokud se například trh pohybuje nahoru, pokračujete v nakupování pouze, pokud je zde silná nákupní síla a rozsah se bude i nadále rozšiřovat. Pokud se rozsahy zužují, někteří to mohou interpretovat jako klesající zájem.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

Jak používat Indikátor ATR - jiné obchodní využití Average True Range

Protože ATR Indikátor měří tržní volatilitu, můžete ho také používat jako nástroj, který Vám pomůže umístit limitní a stop pokyny a také pomůže s určením velikosti pozice. Tohle využití Indikátoru ATR je v dnešní době pravděpodobnější než že by ATR Indikátor produkoval obchodní signály.

Slavné želvy - skupina nováčků, kteří dosáhli velkého obchodního úspěchu v osmdesátých letech po pouhých několika týdnech tréninku - použili Indikátor ATR pro určení velikosti pozice. Udělali to proto, aby normalizovali dolarovou volatilitu svých pozic. Jejich obchodní pravidla vyžadovala, aby obchodovali s jedním z více než dvaceti různých kontraků založených na cenovém pohybu.

Jelikož nevěděli, které pozice by byly ziskové nebo ztrátové, museli se přizpůsobit volatilitě různých trhů. Specificky používají 20denní Average True Range. Čím vyšší je hodnota, tím menší je pozice, kterou umístili, a naopak.

Average True Range Indikátor - shrnutí

Indikátor ATR byl původně navržen s ohledem na komodity, ale dnes je široce využíván při obchodování akcií a Forexu. Výše zmíněné želvy například obchodovaly s průměrem dluhopisových, komoditních a forexových futures a používaly ATR jako svůj nástroj pro určování velikosti pozice. Protože je volatilita univerzální tržní koncept, indikátor volatility ATR funguje dobře na Forexu i na komoditách.

Vzhledem k tomu, že indikátor volatility ATR neposkytuje indikaci směru a jednoduše zvažuje sílu nebo rozsah, má omezené využití jako nástroj pro generování obchodních signálů. Je však užitečným nástrojem pro představu o cenových pohybech na trhu. Obchodníci jsou tak informováni a mohou se rozhodnout o klíčové velikosti pozice a na jaké hladině nastavit stop pokyny.

Chcete-li zjistit, jak Vám může Average True Range indikátor pomoci v těchto oblastech, proč si nevyzkoušet ATR indikátor v MT5 nebo v MT4 na našem demo obchodním účtu zdarma? Zjistíte, co Vám nejlépe vyhovuje.

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Forex indikátory

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

 

 

TOP ČLÁNKY
Pivot Point Trading - Jak si vybrat nejlepší indikátor Supportu a Rezistence MT4
Koncept supportu a rezistence je v obchodování jedním z pilířů technické analýzy. Lze je považovat za úrovně, které by měly vést k silné konfrontaci mezi nakupujícími a prodávajícími na finančních trzích.Když se ceny finančních nástrojů blíží k těmto úrovním, čekají někteří obchodníci na změnu směru...
Klíčové finanční ukazatele stability podniku. Které z nich je třeba zvážit před investicí?
Hlavní finanční ukazatele stability společnosti jsou ukazatele, které odrážejí finanční zdraví společnosti a které je vhodné konzultovat před investicí do společnosti. Mezi typy finančních ukazatelů najdeme ty, které se týkají platební schopnosti, likvidity, rentability, zadluženosti... Pojď...
SMA Indikátor - Potvrzení Trendu pomocí Simple Moving Average
Tento obsáhlý článek o klouzavých průměrech (MA) a indikátoru klouzavý průměr MT4 vysvětluje: Co je to SMA indikátor Jak používat klouzavé průměry Jak využít indikátor klouzavý průměr Užitečné strategie, které lze s tímto indikátorem použít. Mnoho obchodních strategií se točí kolem přísloví „tr...
Zobrazit vše