SMA Indikátor - Potvrzení Trendu pomocí Simple Moving Average

Admirals
20 Min. čtení

Tento obsáhlý článek o klouzavých průměrech (MA) a indikátoru klouzavý průměr MT4 vysvětluje:

 • Co je to SMA indikátor
 • Jak používat klouzavé průměry
 • Jak využít indikátor klouzavý průměr
 • Užitečné strategie, které lze s tímto indikátorem použít.

Mnoho obchodních strategií se točí kolem přísloví „trend je Váš přítel" a poskytuje vstupní signály, pokud existuje nadprůměrná šance na vytvoření nového trendu.

Klíčem je zůstat v obchodě, jakmile se trend vytvoří a vystoupit, když se začne otáčet.

Tento článek vysvětlí, jak pomocí indikátoru klouzavých průměrů identifikovat trendy. Vysvětlíme také další použití indikátoru, jako je identifikace šumu při kolísání cen.

Použijeme jednoduchý klouzavý průměr (SMA).

Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - SMA) je kompletní nástroj, který by měli všichni obchodníci znát.

Nejdříve ale vysvětlíme, co je klouzavý průměr.

Co je Moving Averages (MA) aneb Co je to Klouzavý průměr

Klouzavý průměr můžete vypočítat na libovolné datové sadě, která se v průběhu času mění, ale v technické analýze se nejčastěji používá s cenou.

Klouzavý průměr je průběžně vypočítaná hodnota aritmetického průměru ceny za určité časové období.

Pojem pohyblivý / klouzavý v názvu je proto, že vypočítáváme novou hodnotu s postupujícím časovým obdobím, takže hodnota našeho průměru se upravuje s novými příchozími ceny.

Pro příklad bychom mohli použít 30ti denní klouzavý průměr. Hodnota je aritmetický průměr ceny během předchozích 30 dnů. Jinými slovy, přidáme každou z těchto 30 zavíracích cen a poté je vydělíme 30.

Tato hodnota se počítá každý den a zahodí nejstarší hodnotu ve vzorku dat a přidá místo ní poslední den. Efekt použití klouzavého průměru je zmírnění fluktuace cen. To nám pomáhá nepodléhat přechodnému nebo nevýznamnému kolísání cen a místo toho sledovat dlouhodobý trend trhu.

Ekonomové a analytici používají ve svých studiích dlouhodobé klouzavé průměry. V éře před osobními počítači se tyto výpočty prováděly ručně nebo pomocí kalkulačky.

Netřeba dodávat, že to bylo velmi časově náročné. Výsledkem bylo, že výpočty byly omezeny na data z konce dne. Samozřejmě, dnes jsme v mnohem výhodnější pozici, protože máme hodnoty pro téměř libovolné časové období, které jsou k dispozici pouhým kliknutím na tlačítko.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Dlouhodobý Klouzavý průměr - Proč ho použít

Využití SMA indikátoru na Forexu je vhodné pro identifikaci dlouhodobých trendů. Cenové grafy mohou být pro obchodníky někdy matoucí. Při velkých cenových korekcích by mohli obchodníci ztratit přehled o trendech a celkovém pohledu na trh.

Co se týče trhu, tak se nemusíme omezovat pouze na Forex. Využití SMA indikátoru při obchodování CFD. je stejne relevantní.

Mohou být rozptýleni mnoha vzestupy a pády, které může cena předvádět. Dlouhodobá pomoc obchodníků ve formě MA, tak zůstává v centru pozornosti.

Obchodníci mohou rychle vyhodnotit, zda je trend přítomen přidáním dlouhodobého klouzavého průměru (MA) do grafu.

Klouzavý průměr také určuje směr trendu. Zde je hlavní shrnutí použití klouzavých průměrů pro trend:

 • Trend je přítomen → cenová akce je velmi daleko od dlouhodobého MA
  • Dlouhodobý MA má klesající sklon → medvědí trend
  • Dlouhodobý MA má rostoucí sklon → býčí trend
 • Trend ustupuje → cenová akce se obrací k dlouhodobému MA
 • Žádný trend není přítomen → cenová akce osciluje kolem dlouhodobého MA

Zdroj: Demo účet - MTSE, EUR/USD - 1 hodinový graf, Rozsah dat: 18. května 2018 - 7. června 2018. Mějte na paměti: minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Klíčové zóna pro rozhodnutí: Odraz nebo Proražení

Ukázání trendu není jedinou výhodou používání dlouhodobých klouzavých průměrů. Cena má tendenci respektovat a zastavovat se na dlouhodobých úrovních MA.

Úrovně MA jsou klíčovými oblastmi rozhodování, zda bude trend pokračovat nebo dojde k zásadnímu obratu:

 • Pokud cena prorazí dlouhodobý MA, je pravděpodobné, že dojde k obratu.
 • Pokud se cena pomalu odráží od dlouhodobého MA, může se rozpohybovat do obou směrů
 • Pokud se cena silně odrazí od dlouhodobého MA, trend bude pravděpodobně pokračovat.

Cenová reakce na dlouhodobém klouzavém průměru je jistě cennou informací, kterou je třeba zvážit. Samozřejmě je také lepší vzít v úvahu další faktory, jako jsou maxima a minima, Fibonacciho úrovně a další indikátory, aby se našla souhra se supporty a rezistencemi.

Čím větší souhra, tím důležitější se stává zóna rozhodování. To zase znamená, že proražení nebo odraz bude mít větší hodnotu a lze jej považovat za důležitější.

Obchodníci mohou obchodovat tyto průrazy a odrazy, například pomocí japonských svíček, které naznačí, zda dojde k odrazu nebo průrazu.

Zdroj: Demo účet - MetaTrader Supreme Edition - graf H4 GBP/USD, Rozsah dat: 3. dubna 2018 - 13. června 2018 - Upozornění: minulá výkonnost neindikuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti

Jaké jsou Nejlepší hodnoty Klouzavých průměrů

Většina obchodníků používá dlouhodobé klouzavé průměry s hodnotami mezi 100 a 200.

Klouzavé průměry mohou být buď jednoduché - SMA (Simple Moving Average), nebo exponenciální EMA (Exponential Moving Average).

Nastavení nejpopulárnějších klouzavých průměrů se často pohybují kolem úrovní 100, 150 a 200.

Někteří obchodníci také používají Fibonacciho sekvenční úrovně pro klouzavé průměry, jako například: 89, 144 nebo 233 period.

Důležité však zůstávají i krátkodobé a střednědobé Forex klouzavé průměry, ale pro jiné účely.

 • Krátkodobé MA se nejlépe používají ke stanovení impulsů a zón supportu a rezistence. Jejich hodnoty jsou obvykle mezi 0-20.
 • Střednědobé MA jsou užitečné pro vyhodnocení cílů korekcí a návratů. Jejich hodnoty jsou obvykle mezi 20-100.

Tato konfigurace se samozřejmě může u jednotlivých obchodníků lišit, jedná se o obecné pravidlo.

Ve skutečnosti mnoho obchodníků přidává do svého grafu všechny tři typy klouzavých průměrů:

 • Klouzavý průměr okolo 5-20 (zelený)
 • Klouzavý průměr okolo 20 - 100 (oranžový)
 • Klouzavý průměr, který je 100+ (modrý)

Umístěním tří klouzavých průměrů do grafu mohou obchodníci lépe porozumět trhům.

Zdroj MetaTrader 5, H1, EMA, 5,50 a 200, data k 20. květnu 2019. Poznámka: minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Definice Jednoduchého Klouzavého Průměru

Jednoduchý klouzavý průměr je nejjednodušší forma klouzavého průměru. Klouzavý průměr je střední hodnota vypočítaná na základě určitého počtu aktuálních datových bodů. Tato hodnota je pravidelně přepočítávána a vykresluje nejstarší hodnotu za poslední období.

Podívejme se na jednoduchý příklad, abychom ilustrovali, jak vypočítat jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average indikátor).

Jak vypočítat Jednoduchý Klouzavý Průměr

Vzorec SMA je následující:

SMA = (součet cenových hodnot pro n období) / n

Použijeme některé ukázkové ceny, abychom ukázali příklad jednoduchého klouzavého průměru.

Řekněme, že chceme vypočítat desetidenní SMA s použitím denních zavíracích cen, zavírací ceny za posledních 10 dní jsou uvedeny v následující tabulce:

Číslo dne

Příklad zavírací ceny

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

Jednoduché klouzavé průměrné období n je v našem příkladu 10. Takže máme celkem 10 uzavíracích cen a dělíme 10.

Součet našich hodnot = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

Následující den bychom zrušili naši starou hodnotu dne 1 a místo toho zahrnuli do výpočtu nejnovější denní zavírací cenu, což nám dává novou průměrnou hodnotu. Hodnota průměru se tedy mění s časem, a proto se nazývá klouzavý průměr.

Nalézt jednoduchý klouzavý průměr, není docela jednoduché. Dokonce i dlouho předtím, než se počítače staly běžnými nástroji pro obchodování, analytici vypracovávali denní klouzavé průměry ručními výpočty.

Pokud počítáte velké množství období, nebo pokud jsou Vaše období v krátkém časovém rámci, může být však práce velmi náročná. Proto jsme nechali výpočetní výkon řešit algoritmem jednoduchého klouzavého průměru, abychom se mohli soustředit spíše na výsledky výpočtů než na samotné výpočty.

Přední světová multi-asset platforma


 

Indikátor Simple Moving Average MT4 - Použití indikátoru SMA v MetaTrader 4

Indikátor Simple Moving Average je dodáván s platformou jako jedním z klíčových indikátorů, což znamená, že si nemusíte stahovat samostatný indikátor jednoduchého klouzavého průměru. SMA Indikátor naleznete uvedený v adresáři Trend v Navigátoru MT4, jak je znázorněno na obrázku níže:

Zdroj obrázku: Platforma MetaTrader 4. Poznámka: minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak můžete vidět z obrázku, SMA Indikátor v MetaTraderu nabízí výběr více než jedné metody. Samozřejmě pro SMA Indikátor zvolíte jako metodu Jednoduchý. Nastavení pro Indikátor SMA, o kterých je třeba se rozhodnout, jsou hodnoty pro Období, Posun a Použít na.

Období je stejné jako N v našem SMA vzorci. To je, kolik období zahrnujeme do našeho průměru. Čím větší je hodnota pro N, tím hladší bude linie klouzavého průměru, ale bude pomalejší reakce na změny v ceně. Menší hodnoty pro N vytvoří rychlejší pohyb linie SMA. Ta bude reagovat rychleji na změny v ceně, ale bude méně hladká. V ideálním případě hledáme vhodný prostředek, který bude dostatečně bezproblémový, aby nám umožnil vidět mimo krátkodobou volatilitu a namísto toho se zaměřit na skutečný trend, ale dostatečně rychlý, aby nám dal včasné signály.

Užitečné může být srovnávat rychlejší (tj. kratší období) Indikátor SMA s pomalejším (tj. delším) obdobím, jak uvidíme později v části tohoto článku o strategiích.

Posun je zde nejméně důležitý z nastavení SMA Indikátoru. Zadaná hodnota přesouvá SMA Forex indikátor v čase podél časové osy, pozitivní hodnota posunuje SMA Indikátor doprava a záporná hodnota doleva. Posunutí s negativní hodnotou je užitečné pouze jako nástroj pro prohlížení historických dat.

Pokud hledáte SMA pro aktuální období s negativním posunem, není to možné - potřebujete hodnotu za období, které dosud nenastalo za účelem dokončení datového souboru. Použití výchozí hodnoty 0 je doporučeno jako dobré místo pro spuštění.

Nabídka Použít na poskytuje sedm možností. Jsou to:

 1. zavírací cena;
 2. otevírací cena;
 3. nejvyšší cena;
 4. nejnižší cena;
 5. medián cena, což je (nejvyšší + zavírací) / 2; středová cena, což je (nejvyšší + nejnižší) / 2
 6. typická cena, což je (nejvyšší + nejnižší + zavírací) / 3;
 7. vážená zavírací, což je (nejvyšší + nejnižší + zavírací + zavírací) / 4.

Výchozím nastavením SMA je uzavírací cena a je to dobré místo pro začátek. Samozřejmě některé experimenty Vám pomohou rozhodnout o nejlepších nastaveních jednoduchého klouzavého průměru.

Na obrázku níže, jsme přidali indikátor Forex SMA 50-období na hodinový graf EUR/USD:

Zdroj: MetaTrader 5, graf H1 EURUSD s SMA 50, Pořízeno 20. května 2019. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu

Klouzavý průměr - Co Vám řekne SMA

Zaprvé, SMA indicator umožňuje vidět skrz krátkodobé kolísání tržních cen, a tak lépe vnímat podkladový tržní trend.

Věnujte pozornost tomu, jak indikátor kĺouzavého průměru na Forexu vyhlazuje tržní ceny. Uptrend trhu je v tomto případě jasnější při čtení SMA, než kdyby se obchodník jednoduše díval na cenu.

Také mějte na paměti, jak cena zůstává po většinu trendu nad linií SMA.

To nám dává klíč k tomu, jak pracovat s SMA indicator MT4:

Za prvé ho můžeme použít, když cena překříží jednoduchý klouzavý průměr zespodu jako signál k nákupu.

Za druhé, že cena zůstává nad SMA, což znamená uptrend.

Opak je také pravdou:

Můžeme ho použít, když cena překříží jednoduchý klouzavý průměr shora jako signál k prodeji.

To, že cena zůstává pod SMA, znamená medvědí trend.

Jednoduchý vs Exponenciální klouzavý průměr - SMA versus EMA

Jak jsme viděli v menu MT4, tak existují různé typy klouzavých průměrů.

Nejběžnější jsou:

 • Jednoduchý klouzavý průměr (MT4 SMA)
 • Exponenciální klouzavý průměr (MT4 EMA)

Rozdíl mezi jednoduchým a exponenciálním klouzavým průměrem je v tom, že SMA nepřikládá žádnou váhu - všechna data jsou při výpočtu průměru zohledňována stejným způsobem.

Naopak u EMA výpočtu se přikládá váha. Nejnovější data získávají při výpočtu průměru větší váhu.

Protože se klouzavé průměry ohlédnou zpět a začleňují minulá data, jsou to v podstatě zpožděné ukazatele. Změny v klouzavém průměru nastanou poté, co se tržní cena již začala pohybovat. Primárním používáním klouzavých průměrů je pro potvrzení trendu.

Vážené klouzavé průměry se snaží zmírnit zpoždění tím, že se zaměřují na nejnovější data. Vychází přitom z předpokladu, že novější data budou relevantnější pro předpovídání toho, co se může vyskytnout.

Exponenciální klouzavý průměr dává předchozím datům váhu, která se časem exponenciálně snižuje.

Když porovnáte SMA s EMA, jeden není jednoduše lepší nebo horší než ten druhý. Je to spíše otázka porozumění rozdílům a použití toho, co nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.

Pravděpodobně nejlepším způsobem, jak vyzkoušet, co Vám nejlépe funguje, je vyzkoušet oba. Použití obchodního DEMO účtu Vám to umožní tolikrát, kolikrát potřebujete, aniž byste riskovali peníze.

Klouzavý průměr (Moving Average) - obchodujte s MA

Klouzavý průměr je obvykle prvním indikátorem, který používají začátečníci. Je však také obvykle prvním indikátorem, který bude z grafu odstraněn.

Proč tomu tak je?

Jedním z hlavních důvodů je to, že obchodníci vidí, že klouzavý průměr zaostává. To je pravda, ale je důležité mít na paměti, že klouzavé průměry nabízejí obchodníkům, kteří používají technickou analýzu, řadu výhod. Výhody, které jasně převažují nad tímto negativním aspektem.

Odstranění klouzavých průměrů z Vaší analýzy proto není správné.

Zjednodušeně řečeno, přidaná hodnota strategie klouzavého průměru na Forexu je v její schopnosti identifikovat trendy a momenty, kdy vytváří supporty a rezistence a vyjasňují divergence.

Nejzákladnější strategií je jednoduše porovnat klouzavý průměr s aktuální cenou. Z pohledu sledování trendů:

 • pokud se cena pohybuje nad klouzavým průměrem, jedná se o býčí trend.
 • pokud cena klesne pod klouzavý průměr, je trend medvědí.

Když se vytvoří nový trend, vždy uvidíme, že se cena tímto způsobem odděluje od klouzavého průměru. Je to však spíše základní metoda.

Mějte na paměti, že cena často překříží klouzavý průměr, aniž by vytvořila další trend.

Můžeme také vytvořit další strategie přidáním více než jednoho Forex indikátoru klouzavého průměru do našeho cenového grafu.

Začněme tím, že se podíváme na strategii, která používá dva klouzavé průměry.

Klouzavý průměr - Obchodní strategie

Strategie dvou klouzavých průměrů

Jedná se o jednoduchou strategii, která Vám dává signál k obchodu, když rychlejší klouzavý průměr překříží pomalejší. Podívejte se na hodinový graf GBP/USD níže. Byl do něj přidán klouzavý průměr Forex pro 30 period, který se zobrazuje jako tenká tečkovaná červená čára. Byl také přidán pomalejší klouzavý průměr pro 100 period, což je zelená čára:

Zdroj: MetaTrader 5, graf H1 EUR/USD, Pořízeno 25. května 2019 - Poznámka: minulá výkonnost neindikuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Pravidla strategie jsou jednoduchá: když nejrychlejší MA překříží nad nejpomalejší, nakupujete.

Tento obchodní systém bude na trhu long pozici. Signál k uzavření Vaší pozice by byl, když nejrychlejší MA překříží pod nejpomalejší.

Další strategií je strategie 3 klouzavých průměrů.

Strategie tří Klouzavých průměrů

Jak název napovídá, tato strategie používá tři klouzavé průměry: jeden rychlý, jeden střední a jeden pomalý. Obchodní signály jsou generovány křížením nejrychlejšího klouzavého průměru přes střednědobý klouzavý průměr (jako u strategie 2 klouzavých průměrů). V této strategii však zvažujeme další pravidlo.

Toto pravidlo počítá s nejpomalejším klouzavým průměrem jako filtrem trendů. Jinými slovy, je vhodné obchodovat, pouze pokud jsou dva rychlejší klouzavé průměry nad nejpomalejším průměrem (filtr).

 • Chcete-li otevřít long pozici, musí být oba nad ním.
 • Chcete-li zaujmout short pozici, musí být oba pod ním

Denní graf GBP/USD níže ukazuje tři klouzavé průměry přidané pro tuto strategii.

 • Červená čára je klouzavý průměr 150 dnů
 • Zelená čára je klouzavý průměr 250 dnů
 • Modrá čára je klouzavý průměr 350 dnů (toto je naše linie pro filtr).

Signál pro nákup:

Když jsou MA 150 a MA 250 nad MA 350 (filtr)

Zdroj: MetaTrader 5, graf H1 GBP/USD s MA (150, 250, 350). Pořízeno 25. května 2019 - Poznámka: minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Signál pro prodej:

Když jsou MA 150 a MA 250 pod MA 350 (filtr)

Zdroj: MetaTrader 5, graf H1 GBP/USD s MA (150, 250, 350), Pořízeno 25. května 2019 - Poznámka: minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Klouzavý průměr - ostatní Indikátory MT4

Univerzálnost klouzavých průměrů dokládá to, že jsou často začleněny jako součást složitějších indikátorů a obchodních metod.

Známým příkladem je metoda Bollinger Bands. Bollingerova pásma používají klouzavé průměry tak, že obchodníkům vykreslují čáry v určité vzdálenost nad a pod klouzavý průměr. Tyto čáry jsou známé jako pásma.

V případě Bollingerových pásem jsou čáry obálkou volatility. Jsou stanoveny na určitý počet standardních odchylek od klouzavého průměru, což znamená, že pásma se rozšiřují nebo zužují podle volatility trhu.

Obchodování Bollinger bands je tedy typ strategie obálky klouzavého průměru, která zohledňuje volatilitu pohybu cen.

Již dříve jsme uvedli, že pouhé porovnání cen s klouzavým průměrem může poskytnout falešné signály v obtížných chvílích, kdy cena překříží MA a nezpůsobí trend.

Tyto falešné signály mohou být ještě umocněny vysoce volatilními trhy. Použití obálky volatility tedy může být účinným způsobem, jak tento problém do určité míry zmírnit.

Můžete také použít indikátor MA na jiný indikátor, namísto použití pouze ceny. Možná Vás bude zajímat tento postup jako vyhlazovací technika v případě, že výsledky indikátoru skáčí nahori a dolů a podkladový vzorec není jasný.

Takže,

Jaká je nejlepší strategie pro indikátor klouzavého průměru?

Neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejvhodnější strategie bude záviset na konkrétních preferencích každého obchodníka.

Obchodní simulátor, který je součástí MetaTrader Supreme Edition je vynikajícím způsobem, jak otestovat různé typy strategií, a tak změřit, která z nich Vás nejvíce zajímá.

Podobný přístup využijte, pokud jde o výběr vhodného časového rámce pro Vaše klouzavé průměry. Pokud pracujete v kratších časových rámcích, budete se muset najít řádně rychlý indikátor.

Pokud tedy máte denní klouzavý průměr, je rozumné použít klouzavý průměr pro 30 period v 15ti minutovém grafu.

Pokud jste obchodníkem dlouhodobých trendů, možná nejlepší volbou použít něco dlouhého, jako například 350ti denní klouzavý průměr.

Užitečným způsobem, jak zjistit, která nastavení jsou pro Vaši strategii nejlepší, je experimentovat na demo účtu. To Vám umožní doladit systém tak, aby mohl reagovat podle potřeby, aniž byste při obchodování stylem "pokus a omyl" podstupovali zbytečná rizika.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Klouzavý průměr - Obchodní strategie SMA překřížení

Jednoduchá strategie překřížení klouzavých průměrů je základní systém sledující trendy. Zaměřuje se na dvě sady cen a dává obchodní signály, když jedna překříží druhou.

Zdroj: MetaTrader 5, graf D1 EUR/USD s MA (20, 50), Pořízeno 25. května 2019, Poznámka: minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Takže například můžete použít 20ti periodový klouzavý průměr jako rychlý a 50ti periodový klouzavý průměr (zelený) jako pomalý:

 • Pokud klouzavý průměr (MA) za 20 období překříží nad MA za období 50 bude to nákupním signálem.
 • Pokud MA za 20 období překříží pod MA za 50 období, bude to signál pro prodej.

Sledování těchto signálů je účinným příkladem predikce jednoduchého klouzavého průměru. Naše klouzavé průměry využíváme jako vodítko pro budoucí tržní aktivitu.

Jednoduchá predikce klouzavého průměru je samozřejmě založena na klíčovém předpokladu, že budoucí hodnoty budou mít tendenci tento trend následovat.

Jak všichni víme, historické údaje jsou nedokonalým průvodcem neznámého zítřka, ale zůstávají jedním z mála dostupných.

Když se podíváme na historická data, vyvstává otázka, kolik dat je třeba začlenit. Bereme v úvahu všechny relevantní historická data? Nebo jsme se rozhodli, že pouze nejnovější údaje nám pomohou pochopit, co se stane?

Klouzavé průměry se snaží poskytnout jednoduché, ale efektivní zlaté pravidlo k problému, vzít v úvahu průměrnou hodnotu za pozorované období.

Můžeme dosáhnout jiných strategií, tím, že zkombinujeme indikátory MetaTrader 4 s dalšími obchodními nástroji. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je použít SMA jako filtr trendů a použít jiný indikátor pro obchodování signálů.

Můžete například použít Keltnerův kanál

 • nákupní signál - když cena prorazí nad obálku Keltner kanálu.
 • prodejní signál - když cena prorazí pod obálku Keltner kanálu.

Zdroj: MetaTrader 5, graf D1 EUR/USD s MA (20, 50) + Keltner, Pořízeno 25. května 2019, Poznámka: minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky ani není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Filtr využijeme tak, že budeme obchodovat pouze signály, které jsou ve směru hlavního trendu.

To znamená, že můžeme nakupovat pouze tehdy, pokud je tržní cena nad SMA a prodávat, když je cena pod SMA.

Keltner channel jsou jen jedním z mnoha dalších nástrojů, které obdržíte s MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE), což je modul MetaTrader, který rozšiřuje funkčnost platformy - a je zdarma!

Takže si můžete všechny funkcionality bezplatně procvičit na demo účtu s nejlepšími nástroji a zlepšit své obchodní zkušenosti.

Klouzavý průměr v obchodování - Závěr

Klouzavé průměry mají v obchodování mnoho užití. Krása indikátoru je v tom, že může být jednoduchý nebo komplikovaný, jak potřebujete. Na nejjednodušším konci spektra může indikátor pomoci vyhladit výkyvy na turbulentním trhu. Díky tomu je snazší sledovat, co se děje, bez šumu, který přináší volatilita.

Dalším využití je určení podkladového tržního trendu v daném časovém období. Rostoucí MA naznačuje uptrend a klesající MA naznačuje downtrend.

Samozřejmě se můžete rozhodnout podstatně zvýšit složitost například s váženými klouzavými průměry a různými strategiemi křížení, které zahrnují více klouzavých průměrů.

Mějte však na paměti, že větší složitost neznamená vždy větší úspěch.

Obchodování na Forexu

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika: Obchodování finančních instrumentů nabízených Admirals (CFD, ETF, akcie) s sebou nese vysoké riziko a tyto instrumenty nejsou vhodné pro všechny investory z důvodu jejich komplexní povahy. Před provedením jakýchkoliv investičních rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislé finanční poradce, abyste se ujistili, že chápete zahrnutá rizika. Přečtěte si více na https://admiralmarkets.com/cz.

CFD jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

TOP ČLÁNKY
Pivot Point Trading - Jak si vybrat nejlepší indikátor Supportu a Rezistence MT4
Koncept supportu a rezistence je v obchodování jedním z pilířů technické analýzy. Lze je považovat za úrovně, které by měly vést k silné konfrontaci mezi nakupujícími a prodávajícími na finančních trzích.Když se ceny finančních nástrojů blíží k těmto úrovním, čekají někteří obchodníci na změnu směru...
Klíčové finanční ukazatele stability podniku. Které z nich je třeba zvážit před investicí?
Hlavní finanční ukazatele stability společnosti jsou ukazatele, které odrážejí finanční zdraví společnosti a které je vhodné konzultovat před investicí do společnosti. Mezi typy finančních ukazatelů najdeme ty, které se týkají platební schopnosti, likvidity, rentability, zadluženosti... Pojď...
Relative Strength Index: jak obchodovat s RSI indikátorem
Technická analýza je metoda přepovídání cenových pohybů a budoucích tržních trendů za pomocí analýzy historických grafů. Jednoduše řečeno, technická analýza se zabývá tím, co se skutečně stalo v historii a co se může stát. Zohledňuje cenu finančních instrumentů a z těchto dat sestavuje grafy, které...
Zobrazit vše