Jak využít Fibonacciho posloupnost a Fibonacci retracement při obchodování

Admirals
7 Min. čtení

Pokud chcete být dobří v technické analýze, měli byste vědět, jak využít Fibonacci posloupnost a retracement. Tento termín - retracement, se používá pokud mluvíme o technické analýze. Hladiny fibonacciho retracement představují důležité supporty a rezistence, kde se cena zastavuje nebo odráží.

Fibonacci retracement vychází z fibonacci posloupnosti čísel 0,1,1,2,3,5,8,13,21, 34 apod. Vydělíme-li dvě po sobě jdoucí čísla (od 3 výše), vznikne daný poměr, který použijeme pro stanovení procentních hladin.

 • Fibonacci retracement je potenciální návrat (retrace) daného instrumentu z původní ceny.
 • Hladiny Fibinacci levelů představují horizontální linie, které fungují buď jako supporty nebo rezistence před pokračováním ceny původním směrem.
 • Tyto hladiny jsou vytvořeny tak, že napnete Fibonacci retracement mezi dva extrémní body a poté se vám vykreslí dané hladiny: 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 100 % a další.

Retracement je oblíbený nástroj používaný technickými analytiky. Pomáhá jim k identifikaci důležitých hladin, kde vyhledávají obchodní příležitosti, ale také slouží pro umístění stop lossu nebo take profitu. Koncept retracementu je používán v mnoha indikátorech jako Gartleyho patterny, Tironeho levely nebo v Elliotově vlnové analýze.

Po důležitém pohybu, například vyhlašování důležitých zpráv, se zformují nové supporty a rezistence, které jsou právě poblíž retracementů.

Fibonacci retracement ( Fibonacci posloupnost ) při tvorbě obchodní strategie

Obchodníci většinou používají Fibonacci retracement takovým způsobem, že si vyhledají poslední lokální významné high a low. Mezi tyto body natáhnou retracement a vzniklé hladiny používají pro hledání obchodních příležitostí, umístění SL nebo TP. Fibonacci hladiny jsou tak důležitými supporty a rezistencemi. Nejdůležitější levely jsou 38.2 %, 50 % a 61.8 %.

Pro použití retracementu natáhněte tento nástroj mezi vybrané high a low a hladiny se vám automaticky vykreslí.

Hladiny retracementu jsou považovány za významné, když trh dosáhl nebo překonal důležitý support nebo rezistenci. 50 % hladina není technicky součástí fibonacciho posloupnosti, avšak je zahrnuta díky funkčnosti z praxe - trh se vrací přibližně k polovině původního pohybu předtím, než pokračuje ve svém původním směru.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Nyní se podíváme na některé příklady obchodních strategií, které jsou používány při využití Fibonacci levelů:

 • Nákup poblíž levelu 38.2 % se stop lossem pod 50 % levelem.
 • Nákup kolem 50 % levelu se stop lossem pod levelem 61.8 %

Trh může pokračovat až přes high nebo low, poté využijete přídavné hladiny jako je 161.8 % nebo 261.8 % a další. Take profit je poté dobré vyhledávat okolo dalších hladin fibonacci levelů, nezbytné je sledovat aktuální tržní reakci, zda opravdu dochází ke zpomalení a otočení ceny.

Pokud je obchodník v krátké pozici u vrcholů velkých pohybů, používá fibinacci levely pro určení svých take profitů. Tyto hladiny tak nemusí být jen samostatnou obchodní strategií, ale také jako doplněk k již stávajícím strategiím. Vše si můžete vyzkoušet na cvičném Demo účtu zdarma:

Úvod do hlavních strategií za použití Fibonacciho retracement

Je zde několik strategií, které mohou být použity s retracementem, avšak některé jsou pro obchodování na Forexu a finančních trzích vhodnější. Níže naleznete několik strategií, které vám budou inspirací, jak nejen Fibonacci forex použít:

 • Fibonacciho posloupnost
 • Zlatý řez
 • Fibonacci levely aplikovány na finanční trhy
 • 50% Fibonacci retracement strategie
 • Fibonacci retracement levely jako hlavní součást obchodní strategie
 • Fibonacciho prodloužení (fibonacciho system)

Fibonacci posloupnost

Fibonacciho posloupnost čísel se skládá z po sobě jdoucích čísel. Po 0 a 1 je každé další číslo součtem dvou předcházejících čísel. Posloupnost vypadá takto: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Jak můžete vidět, tato sekvence může pokračovat do nekonečna. Každé číslo je přibližně 1.618 krát větší než původní číslo.

Zlatý řez

Číslo 1.618 je také nazýváno jako Phi, také známo pod zlatým řezem. Přesná inverzní hodnota 1.618 je 0.618.

Jak použít Fibonacci posloupnost na finančních trzích - Fibonacci trading strategy

Fibonacci levely aplikované na Forex retracementy při obchodování nejsou založeny na číselných řadách. Získávají se z matematických vztahů mezi čísly v řadě. Zlatý fibonacci poměr, který je 61.8 %, se vypočítá dělením čísel ve Fibonacciho číselné sérii. Například 89/144 = 0.6180.

Navíc, poměr 38.2 je získán dělením daného čísla ve fibonacci sérii číslem, které je o dvě místa napravo, např. 89/233 = 0.3819. Poměr 23.6 je vypočítán dělením čísla ve fibonacci sérii číslem, které je o tři místa napravo, např. 89/377 = 0.2360.

Fibonacci levely jsou vykresleny tak, že se vezme high a low za dané období na určitém grafu a fibonacci nástroj vykreslí horizontální úrovně 23.6 %, 38.2 % a 61.8 %. Tyto horizontální čáry se používají pro určení možných míst, kde se trh otáčí. V tomto okamžiku byste měli vědět, jak použít Fibonacci retracement a posloupnost na Forexu a finančních trzích.

50% Fibonacci retracement

50% retracement je běžně zahrnut do obchodního nástroje, který vykresluje fibonacci retracement. Ačkoliv není 50 % hladina založena na konkrétním dělení čísel z posloupnosti, jedná se o velice důležitou hladinu, kde se trh otáčí. Tato hladina také vychází z Dowovy teorie nebo z práce W.D. Ganna.

Fibonacci retracement úrovně jako důležitá součást obchodní strategie

Retracementy se používají především jako součást dané obchodní strategie. Obchodníci se snaží vyhledávat takové obchodní příležitosti při zpětných pohybech, které odpovídají nízkému riziku a vstupují ve směru původního trendu právě u důležitých hladin. Jinými slovy, obchodníci používající tuto strategii očekávají, že má cena velkou šanci se odrazit od Fibo levelu zpět v původním směru trendu. Navíc pravděpodobnost otočení trhu se zvyšuje tam, kde cena narazí na Fibo level.

Další běžné technické indikátory, které se také používají společně s Fibem, jsou objemy, trendové čáry, oscilátory jako je momentum, dále klouzavé průměry a svíčkové formace. Další potvrzující ukazatele mohou potvrdit myšlenku otočení trhu a vylepšit obchodní výsledky.

Fibo retracement se dá použít na všech možných finančních instrumentech jako jsou Forex, akcie, komodity, a to na všech časových rámcích. Nicméně stejně jako u jiných technických indikátorů, prediktivní hodnota je úměrná použitým časovým rámcům, čím delší časový rámec, tím je důležitost levelů větší. To nás vede k závěru, že hladina 38.2 % na týdenním grafu je více důležitá než ta samá hladina na 5 minutovém grafu.

Fibonacci prodloužení

Pokud jde o Fibonacci levely, můžete si položit otázku, zda je možné za jejich pomoci předpovídat trh, což je samo o sobě z krátkodobého hlediska hodně těžké. Levely mohou být použity pro určení budoucích supportů a rezistencí, kde mohou obchodníci hledat příležitosti pro vstupy do pozic ve směru původního trendu.

Fibonacci prodloužení může obohatit vaši obchodní strategii, když se budete rozhodovat, kam umístit Take Profit příkaz(y). Fibonacci prodloužení jsou úrovně, které se nacházejí nad 100 %. Taková prodloužení poté pomáhají obchodníkům určit oblasti, kde je dobré hledat výstupy z pozic ve směru trendu. Jak jsme již zmínili, hlavní Fibonacci prodloužení je 161.8 %, 261.8 % a 423.6 %.

Fibonacci - Závěr

Použití fibonacci levelů na finančních trzích je dobrý způsob, jak potenciálně zvýšit své zisky. Tyto hladiny často představují důležité body, kde se trh otáčí s velkou přesností. Obchodníci je často používají ve svých strategiích, které jsou založeny na hledání velkého potenciálního zisku a omezení ztrát.

Strategie s retracementy jsou velice oblíbené a nepochybně shledáte tento nástroj jako užitečný. Ať už pro vstupy, výstupy nebo umisťování vašich stop lossů. Na závěr nezapomeňte, že každá dobrá obchodní strategie má mít správné nastavení rizika a nemělo by se riskovat více než 1-3 % z obchodního účtu na jeden obchod.

Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Obchodování na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Pivot Point Trading - Jak si vybrat nejlepší indikátor Supportu a Rezistence MT4
Koncept supportu a rezistence je v obchodování jedním z pilířů technické analýzy. Lze je považovat za úrovně, které by měly vést k silné konfrontaci mezi nakupujícími a prodávajícími na finančních trzích.Když se ceny finančních nástrojů blíží k těmto úrovním, čekají někteří obchodníci na změnu směru...
Klíčové finanční ukazatele stability podniku. Které z nich je třeba zvážit před investicí?
Hlavní finanční ukazatele stability společnosti jsou ukazatele, které odrážejí finanční zdraví společnosti a které je vhodné konzultovat před investicí do společnosti. Mezi typy finančních ukazatelů najdeme ty, které se týkají platební schopnosti, likvidity, rentability, zadluženosti... Pojď...
SMA Indikátor - Potvrzení Trendu pomocí Simple Moving Average
Tento obsáhlý článek o klouzavých průměrech (MA) a indikátoru klouzavý průměr MT4 vysvětluje: Co je to SMA indikátor Jak používat klouzavé průměry Jak využít indikátor klouzavý průměr Užitečné strategie, které lze s tímto indikátorem použít. Mnoho obchodních strategií se točí kolem přísloví „tr...
Zobrazit vše