Започнете да търгувате BTCUSD

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Ливъридж до 1:20 (Retail - 1:2)
Комисион, % 0
Символ BTCUSD
Минимален спред, % 0.3
Среден спред, % 0.3
Limit / Stop нива, % 0.3
SWAP(покупка), Interest Rate -0.05583
SWAP (продажба), Interest Rate -0.05528
3-дневен swap Not charged
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, BTC 1
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 5
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.0001
Минимален марджин, BTC 0.05 (Retail - 0.5)
Минимален хеджиран марджин, BTC 0.025 (Retail - 0.25)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Sun / 00:00-01:00 Saturday recess

Ще можете да отваряте нови позиции в BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и BCHUSD само ако новата изчислена стойност на всички отворени позиции в тези инструменти във вашата търговска сметка не надвишава 500 000 EUR. Позициите във всички други ДЗР на криптовалута подлежат на отделен общ лимит от 50 000 EUR или еквивалент в друга валута. Тези ограничения се прилагат отделно за дълги и къси позиции (т.е. без нетиране).


Parameters Data
Ливъридж до 1:20 (Retail - 1:2)
Комисион, % 0
Символ BTCUSD
Минимален спред, % 0.3
Среден спред, % 0.3
Limit / Stop нива, % 0.3
SWAP(покупка), Interest Rate -0.05583
SWAP (продажба), Interest Rate -0.05528
3-дневен swap Not charged
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, BTC 1
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 5
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.0001
Минимален марджин, BTC 0.05 (Retail - 0.5)
Минимален хеджиран марджин, BTC 0.025 (Retail - 0.25)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Sun / 00:00-01:00 Saturday recess

Ще можете да отваряте нови позиции в BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и BCHUSD само ако новата изчислена стойност на всички отворени позиции в тези инструменти във вашата търговска сметка не надвишава 500 000 EUR. Позициите във всички други ДЗР на криптовалута подлежат на отделен общ лимит от 50 000 EUR или еквивалент в друга валута. Тези ограничения се прилагат отделно за дълги и къси позиции (т.е. без нетиране).


Моля, имайте в предвид, че котировките на ДЗР върху дигитални валути, като BTCEUR, ETHEUR и др., могат да се различават от тези на специфични борси за дигитални валути, което означава, че пазарната дълбочина е ограничена до това, което е налично в списъка с поръчки на тези борси. Борсите за дигитални валути не са регулирани и не подсигуряват защита, която финансовите институции са задължени да предоставят, по силата на финансовата регулация. Тези пазари са незрели и изключително волатилни във всеки един момент, както и ограничени по направление на ликвидността. Системите за определяне на котировките на дигиталните валути, на посочените борси за дигитални валути, могат да претърпят забавяния, или прекъсвания, поради различни причини. Търговията и инвестирането в ДЗР на дигитални валути, включва ВИСОК РИСК от загуба на средства, поради фактори като пазарна волатилност, проблеми с изпълнението на поръчките и специфични за индустрията събития, като - твърди вилици, регулаторни забрани, действия на хакери, картели между добиващите валутите, в рамките на системата на дигитални валути и др.