Търговски новини за начинаещи: Тълкуване на пазарните настроения

Октомври 06, 2022 20:58

В тази статия ще прочетете за начините за тълкуване на пазарните настроения като:

  • Разпознаване на страх и алчност в движението на цените на активите
  • Следване индикаторите за пазарни настроения.
  • Как търговските новини влияят на настроенията?
  • Значението на управлението на риска.

Драматичните пазарни движения станаха новото нормално преди, по време и след пандемията от COVID-19. Наистина би било трудно да се определи период от 2008 г. насам, когато финансовите пазари са били спокойни и стабилни, и дори бихме могли да твърдим, че очакването да бъдат спокойни и стабилни е нереалистично поради една проста причина.

Търсенето и предлагането се ръководят от настроения, а те не винаги са рационални.

В контекста на търговията и инвестирането, пазарните настроения се определят като психологическа нагласа към актив или финансовия сектор. Тенденцията на пазарните участници да бъдат ирационални не е нова теория, тя е разкрита за първи път от икономиста Джон Мейнард Кейнс в книгата му „Общата теория на заетостта, лихвите и парите“, написана през 1936 г.

„Вероятно повечето от решенията ни да направим нещо положително, чиито пълни последствия ще се видят след много дни, могат да бъдат взети само в резултат на животински дух – на спонтанно желание за действие, а не за бездействие.” - Джон Мейнард Кейнс.

Терминът животински настроения (англ. "animal spirits") се превърна в крилата фраза, описваща вид психология на тълпата, при която внезапното желание за продажба или покупка обхваща пазарите, което води до силни възходящи или низходящи тенденции, известни също като волатилност. Това е нож с две остриета, който създава възможности и рискове едновременно.

Разпознаване на страха и алчността в пазарните движения 

Страхът може да възникне, когато има негативни новинарски заглавия на финансовия, икономическия или геополитическия фронт. Когато пазарната психология е овладяна от страхове, това може да доведе до масови разпродажби и бързи спадове на цените на финансови инструменти като валути, акции и индекси.

Обратната реакция на страха е алчността, която тласка пазарните цени нагоре. При тези тенденции може да видим формиране на ценови балони около цените на активите, които в даден момент вероятно ще се спукат, след като станат неустойчиви или очевидно ирационални.  

Между страха и алчността са по-меките чувства на оптимизъм и песимизъм, скептицизъм и дори безразличие. Но как можем да разберем кое настроение преобладава? Внимателното наблюдение на пазарните тенденции и заглавията на новините е единият начин, а другият е да се следват индикаторите за пазарни настроения. 

Следвайки индикаторите за пазарни настроения 

Индикаторите за настроения като VIX са статистически пазарни модели, които проследяват преобладаващото настроение. Акроним на Volatility Index, VIX нараства, когато волатилността се повиши на фондовите пазари в САЩ. Базира се на цените в S&P500 и може да бъде полезен индикатор за потвърждаване на волатилността.  

Други индикатори за настроение са High-Low Index, Bullish Percentage Index и Moving Averages в техническия анализ, всички от които могат да сочат към психологията на пазара.  

Като начинаещ вече можете да разберете, че има набор от психологически нагласи към пазарите и да започнете да отчитате необходимостта от управление на риска. Платформи за търговия и инвестиране като MT5 ви позволяват да добавяте поръчки стоп лос към вашите отворени позиции. Можете да прочетете повече за управлението на риска в нашата статия Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари

Интересува ви търговията на новини? Научете как работи с нашите безплатни уебинари, където можете да се срещнете и да общувате с трейдъри експерти. Кликнете на банера отдолу и запазете Вaшето място още сега:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови консултанти, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.