Покачването на лихвите в САЩ подкрепя финансовите компании

Март 17, 2022 13:44

Както се очакваше, Федералният резерв повиши основния си лихвен процент от 0.25% на 0.50% през март на фона на стабилните данни за заетостта и високата инфлация. Решението подкрепя финансовите и банкови акции в САЩ и успокоява неотдавнашните страхове от стагфлация и несигурност.  

Насоките за лихвените проценти засягат банковия сектор, застрахователните и брокерските компании на Уолстрийт, които имат глобална верига за доставки на продукти и услуги. Биковете на Уолстрийт надушиха възможността и финансовите акции потеглиха напред в очакване на по-високи доходи от лихвени проценти и потенциал за нарастване на печалбите след дълъг период на ниски до отрицателни лихвени проценти.  

Фючърсите на световните фондови пазари като S&P 500, FTSE и Nikkei се насочиха нагоре спрямо насоките на централната банка на САЩ което сигнализира още няколко увеличения на лихвите тази година към цел от 1,9 %. Първото повишение на лихвите в САЩ от 2018 г. може да повлияе на решенията на други централни банки в света през следващите месеци.  

В допълнение към повишаването на лихвите, Федералният резерв очаква да намали количествените улеснения. 

„Комитетът очаква да започне да намалява притежанията си от дългови ​​ценни книжа, обезпечени с ипотека, на предстоящо заседание". Федерален резерв. 

Очаква се инфлацията да се повиши

Предстоят рискове за банковия сектор, тъй като пандемията COVID-19 все още не е приключила и геополитическите проблеми в Европа продължават. Въздействието на конфликта в Украйна върху икономиката на САЩ е „силно несигурно“ и централната банка очаква той да окаже влияние върху икономическите настроения и да окаже натиск върху инфлацията нагоре.  

Тъй като инвеститорите оцениха насоките на Федералния резерв, индексът на щатския долар загуби част от позициите, придобити по време на подготовката за съобщението на Федералния резерв, докато спот цените на златото се повишиха. 

Започнете инвестиции в над 8000 финансови инструмента с регулиран и награждаван брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Често задавани въпроси по финанси

Какво е Уолстрийт?

Wall Street е истинска улица, разположена в бизнес района на Ню Йорк, освен че е прякор за акции и компании на финансовите пазари.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.