Поглед към решението за лихвите на ФЕД, продажби на дребно в САЩ

Юни 15, 2022 14:55

Големите събития, които предстоят в търговските новини са решението на Федералния резерв за лихвения процент през юни и продажбите на дребно в САЩ за май. Днес ще разгледаме тяхното потенциално въздействие върху настроенията и различните класове активи. 

Очаква се Федералният резерв да повиши основните си лихвени нива с 0,5%, като по този начин повиши общия лихвен процент до 1,5% в стремежа си да победи високата инфлация. Една от основните цели на ФЕД е да поддържа инфлацията на целево ниво от 2%, но след като данните показаха, че цените са нараснали с 8,6% през май, предстои дълъг път.   

Активи, деноминирани в щатски долари 

Самият щатски долар е водещ актив на фона на  несигурността и мечите пазарни настроения. Ястребовата позиция на ФЕД изглежда е определена в обозримо бъдеще, което означава постоянно повишаване на основните лихвени проценти и по-силен щатски долар. От другата страна на скалата са противоположните валути на USD като EUR или GBP, като и двете са по-слаби спрямо USD към момента на писане.  

Активите, деноминирани в щатски долари, включват суров петрол, облигации на САЩ, деноминирани в щатски долари бизнес заеми и ипотеки, заедно със спестявания и други видове облигации, като банкови облигации.

Разумно е да се очаква, че с покачването на щатския долар на фона на търсенето убежище, класовете активи, които са свързани с валутата, ще поскъпнат в краткосрочен план, при условие че икономиката остане в територия на растеж.

Това е голямо „ако“ за усвояване поради продължителните последици от спада от COVID-19 и конфликта в Украйна. В допълнение, паричното затягане означава край на програмата за закупуване на активи от Федералния резерв, така че тежестта сега е върху други участници на пазара да поддържат търсенето на американски облигации.  

Продажбите на дребно 

Докато ФЕД върви по обтегнато въже с рецесия от една страна и инфлация от друга, икономическите показатели като продажбите на дребно имат още по-голямо значение. Очаква се продажбите на дребно за май да паднат до 0,2% след ръст от 0,9% през април. Реалните резултати могат да преместят валутните двойки с участието на USD в зависимост от това дали има някакви изненади нагоре или надолу.  

Акции на компании за продажби на дребно

Акциите на компании за продажби на дребно са друг клас активи, който може да почувства въздействието на последния доклад за продажбите на дребно, който изследва повече от 10 вида търговци на дребно в САЩ. Търговците на дребно с голяма капитализация като Walmart, Amazon и Home Depot разчитат на потребителските разходи за своите доходи и с покачването на цените, те вероятно усещат напрежението.

Търговските новини в други части на световната икономика включват информация за БВП на Нова Зеландия за първото тримесечие, който се очаква да се е повишил до 3,3% в сравнение с 3,1% преди това на годишна база. Очакваният резултат може да не е действителният резултат и валутните двойки с NZD може да се движат в зависимост от това как излезе новината.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.