Цените на петрола остават вoлатилни в очакване на динамичен търговски ден

Март 24, 2022 14:18

Спот цените на петрола са волатилни и глобалните фондови пазари падат, тъй като инфлацията и геополитическото напрежение натежават върху рисковите настроения преди натоварения търговски ден.  

Макроикономически новини 

Markit публикува днес мартенския доклад за PMI за Германия. В зависимост от реакцията на резултатите, това събитие може да раздвижи EURUSD.

Производственият сектор в еврозоната е изправен пред препятствия под формата на високи цени на суровия петрол и нарастващи разходи за промишлени процеси, в допълнение към несигурността относно бъдещето на търговията с Русия на фона на конфликта в Украйна.  

Търговски новини от Великобритания

Докладът на Markit March Services за Обединеното кралство излиза днес с възможен ефект върху двойките с участието на GBP. Показателят беше възходящ за февруари точно преди ескалацията на геополитическите рискове, които натежаха на настроенията през март.  

Валутни двойки CHF 

Гледайте валутните двойки CHF преди решението за лихвените проценти на Швейцарската национална банка (SNB) тази сутрин. Тъй като глобалната парична политика се насочва към затягане поради високите нива на инфлация, текущата основна лихва на SNB е минус 0,75 процента.  

USD – Поръчки за дълготрайни стоки 

Последното търговско събитие с червен флаг за днес е докладът за поръчките за дълготрайни стоки в САЩ за февруари. Високата инфлация може да е повлияла на потребителските настроения за месеца и USD може да се задвижи, в зависимост от реакцията на пазара към новините.  

Търговците на суров петрол са чувствителни към рискове при доставките 

Нервите на инвеститорите са разтегнати, тъй като рисковете от страна на предлагането се появяват отново в Каспийско море, откъдето се транспортира голяма част от руския суров петрол. Спот цените на суровия петрол скочиха с около пет процента при съобщения за прекъсване на доставките, преди да спаднат. 

Волатилността вероятно ще се появи в случай на подобни инциденти в региона и преди важна среща на ОПЕК.  

Европа потърси ОПЕК да облекчи ограничените доставки на петрол и групата се среща следващата седмица на 31 март. Досега ОПЕК се противопоставя на призивите за увеличаване на доставките на базата на това, че световното търсене на суров петрол е непроменено - 4,2 mb/d. 

Поддържани спот цени на златото 

Спот цените на златото изглежда са подкрепени в средата на продължаващата несигурност. Инвеститорите търсят убежища, тъй като геополитиката и инфлацията поддържат настроенията предпазливи, а финансовите инструменти реагират на новините.  

Инвестирайте в суровини като злато и петрол с регулиран брокер и при конкурентни условия с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Финансов автор, Admirals, Лондон

Роберто е прекарал 11 години в проектиране на системи за търговия и вземане на решения за трейдъри и фонд мениджъри и още 13 години в S&P, работейки с професионални инвеститори. Той има бакалавърска степен по икономика, магистър по бизнес администрация.