Акциите на миннодобивните компании се сринаха след изборите в Чили

Декември 21, 2021 16:52

Вчера продължаващите опасения около бързото разпространение на Omicron натежаха на световните пазари, като повечето основни борсови индекси паднаха, тъй като акциите поеха тежестта на продължаващата несигурност.

Сред най-големите жертви на сесията бяха няколко минни компании, включително базираният в Обединеното кралство производител на мед Antofagasta и най-големият производител на литий в света, чилийската компания Sociedad Química y Minera (SQM).

И Antofagasta, и SQM оперират в Чили, като вчера и двете паднаха съответно с 5,51% и 15,26%. Тези спадове последваха изборните резултати в неделя, на които левият кандидат Габриел Борич беше избран за най-младия президент на Чили.

Предложените политики на новоизбрания президент включват повишаване на данъците за минните компании и ограничаване на проекти, които вредят на околната среда. Ако бъдат приети, и двете политики биха могли да затруднят живота на минните компании, работещи в Чили в бъдеще, оттук и неблагоприятната реакция на пазара.

Освен това Борич също така заяви желанието си да създаде държавна национална литиева компания, която да поеме отговорността за развитието на литиевата индустрия в страната, което може да представлява заплаха за SQM.

По-нататъшна волатилност може да се очаква и в двете компании през следващите сесии, тъй като пазарът очаква новини относно избора на кабинета на новоизбрания президент. 

В зависимост от сигнала, който това изпраща на пазара относно начина, по който страната ще се управлява занапред, бихме могли да видим по-нататъшни спадове и в двете миннодобивни акции.

Източник: Admirals MetaTrader 5, Antofagasta, дневна графика с диапазон на данните 23 април 2021 - 20 декември 2021 г. Изготвена на 21 декември 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Петгодишно представяне на акциите на Antofagasta:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Antofagasta, седмична графика с диапазон на данните 28 юни 2015 - 20 декември 2021 г. Изготвена на 21 декември 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Източник: Admirals MetaTrader 5, Sociedad Quimica y Minera de Chile, дневна графика с диапазон на данните 20 април 2021 - 20 декември 2021 г. Изготвена на 21 декември 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Петгодишно представяне на акциите на Sociedad Quimica y Minera:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Sociedad Quimica y Minera de Chile,  Седмична графика с диапазон от данните 7 юни 2015 - 20 декември 2021 г. Изготвена на 21 декември 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестирайте в акции на Beyond Meat и още над 4000 компании и 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света с Admirals. Започнете още днес с минимален депозит от само €1 като кликнете на банера отдолу

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Финансов автор, Admirals, Лондон

Роберто е прекарал 11 години в проектиране на системи за търговия и вземане на решения за трейдъри и фонд мениджъри и още 13 години в S&P, работейки с професионални инвеститори. Той има бакалавърска степен по икономика, магистър по бизнес администрация.