Готов ли е индексът на DJI 30 за спад от близо 800 пункта?

Септември 17, 2021 01:57

По време на вчерашната търговия индексът на фондовия пазар Dow Jones 30 потъна със 100 пункта, преди да се възстанови до почти непроменени нива в края на деня. Слабостта дойде въпреки положителните данни за продажбите на дребно в САЩ.  

Септември има тенденция да бъде сезонно слаб месец за американския фондов пазар и индекса Dow Jones 30. Интересното е, че индексът сега тества ключова хоризонтална линия на съпротива, която може да определи следващото движение нагоре или надолу.  

Източник: Admirals  MetaTrader  5,  DJI30, дневна графика с диапазон на данните 3 май 2021 - 16 септември 2021 г. Изготвена на 16 септември 08:30 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Дневната графика на DJI 30, показана по-горе, подчертава ключово хоризонтално ниво на съпротива около 34 820. Това беше предишна подкрепа през август и сега действа като зона на потенциална съпротива.  

Ако продавачите могат да поддържат контрол тук, следващото ниво на подкрепа е около нивото от 34,030, което е минимума от 19/20 юли. Това би представлявало спад от близо 800 пункта. Добре е да се следи ситуацията при индекса на американските сини чипове!

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.