Инфлацията, БВП и централните банки ще водят настроенията през второто тримесечие

Април 11, 2022 18:28

Инфлацията, опасенията за растежа на БВП и ястребите позиции на централните банки в някои от най-големите икономики в света ще доминират настроенията на глобалните инвеститори в началото на второто тримесечие.  

Инфлация 

Акциите, суровините, потребителските стоки и финансовият сектор са пряко или косвено засегнати от инфлационния натиск на суровинните пазари.  

През първото тримесечие инфлацията оказа натиск върху цените на суровините като суровия петрол и природния газ поскъпнаха, отчасти поради конфликта в Украйна и отчасти поради остатъчните ефекти от възстановяването след COVID-19.

В бъдеще по-високите разходи могат да намалят маржовете на печалбата на публично търгуваните компании в краткосрочен и средносрочен план, което може да повлияе на съотношението цена/печалба. 

Това може да се отнася особено за многонационални износители на стоки, които сега са изправени пред по-високи транспортни разходи, и за промишлени компании, които са силно зависими от енергийните суровини.  

Обединеното кралство ще обяви последните данни за годишната инфлацията за март на 13 април. Събитието в сряда може да раздвижи GBP в зависимост от това дали резултатите са окуражаващи или разочароващи в сравнение с прогнозите и предишния резултат от 6,4 процента през февруари.

Ястребова парична политика 

В свързаните с инфлацията макроикономически развития при централните банки на САЩ, Обединеното кралство и наскоро Австралия преминаха от "гълъби" към "ястреби". САЩ са изправени пред най-високите нива на инфлация и са най-агресивни, когато става дума за предприемане на мерки за намаляването й до целта от 2 процента.  

Следващият отчет за индекса на потребителските цени (CPI) за САЩ излиза на 12 април и резултатите може да преместят валутните двойки с участието на USD. Очакванията на пазара са, че инфлацията в САЩ за март ще бъде между шест и осем процента на годишна база. Ако резултатите са под или над този очакван диапазон, може да има волатилност в щатския долар и спот цените на златото.  

Научете повече за фундаменталния анализ от нашите безплатни уебинари на живо! Запазете вашето място сега като кликнете на банера отдолу:

Загриженост за растежа 

Въпросът в ума на колективния инвеститор е дали глобалната икономика расте и се възстановява от спада причинен от COVID-19. Перспективата е смесена. 

Неотдавнашните резултати за БВП на Обединеното кралство за февруари бяха разочароващи, като растежът беше 0,1% спрямо 0,8% за януари.

Ако тенденцията продължи, това повишава възможността за стагфлация, период на нисък растеж и висока инфлация, което означава неблагоприятни последици за кредитите за домакинствата и предприятията поради насоките за по-високи лихвени проценти от Английската централна банка (BoE).

BoE може да спре на ястребовия си курс, когато вземе предвид по-ниските перспективи за растеж и ще бъде в трудната позиция да трябва да контролира инфлацията по време на икономическо възстановяване.  

На глобално ниво Световната банка очаква, че конфликтът в Украйна ще доведе до свиване на БВП от 45 процента в Украйна и 11,2 процента в Русия, което означава допълнителна тежест върху световния БВП на фона на рисковете от COVID-19. Като се има предвид, че Китай е най-големият търговски партньор на Русия, съществува риск азиатският гигант също да бъде засегнат в средносрочен и дългосрочен план.  

В заетостта е голямата надежда 

Растежът в работните места е голямата надежда за създателите на паричната политика и за инвеститорите.  

Достатъчно силен растеж на работните места би могъл частично да компенсира негативните ефекти от инфлацията и да поддържа доверието на инвеститорите, но всякакви признаци на слабост в тази област биха подкопали настроенията.  

Данните за заетостта в САЩ и Обединеното кралство са стабилни и стават все по-силни в еврозоната, според последните проучвания. На хоризонта има черен облак в смисъл, че конфликтът в Европа може да увлече инвестиционните настроения и да намали наличните ресурси за създаване на нови работни места.  

Движещи сили на пазарите

Основните събития за търговски новини, които да гледате тази седмица, включват:  

  • CPI в САЩ на 12 април 
  • Германия  - хармонизиран CPI на 12 април 
  • Нивото на безработица на ILO на 12 април 
  • Реч на управителя на Японската централна банка Курода на 13 април 
  • Решение за лихвения процент на Резервната банка на Нова Зеландия (RBNZ) от 13 април 
  • Индустриалното производство в САЩ за март на 15 април 

Търг7увайте над 80 валути при конкурентни условия с Admirals. Започнете още сега като кликнете на банера отдолу:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв търговски анализ не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете. 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.