Промени в условията на търговия с ДЗР на сребро

Февруари 01, 2021 19:12

Уважаеми трейдъри

 

Поради повишената волатилност, ние намаляваме максималната възможна ставка на ливъридж, налична за професионални клиенти на нашите ДЗР на сребро срещу щатски долари до 1:100, считано от днес на 1 февруари 2021 г. след 20.00 EET (нашата часова зона на MetaTrader). 

Непрофесионалните клиенти, които търгуват с ливъридж от 1:10 или по-ниски, не подлежат на тези промени 

Независимо от Вашата клиентска категория, търговията по време на екстремна волатилност включва значително повишен риск. Моля, прочетете по-долу.

Промени за професионални клиенти

Намаляването на ливъридж за професионални клиенти засяга следните инструменти, налични в нашата платформа за търговия:

  • SILVER, 
  • XAGUSD-Z, 
  • XAGUSD-ECN.

За условни стойности на позиции до 500 000 EUR (или USD или еквивалент в друга валута), максималният възможен ливъридж ще бъде 1:100.

За условни стойности на позиции над горепосочените 500 000 EUR, ливъриджът ще бъде 1:10.

Новите намалени нива на ливъридж от 1: 100 и 1:10 ще важат за всички нови позиции в гореспоменатите инструменти. По-рано установените позиции в тези инструменти остават незасегнати само до следващото Ви действие за търговия с тези инструменти.

Когато изпълним поръчка за търговия от всякакъв вид (включително поръчки за стоп-лос, поръчки за тейк профит, автоматизирани търговски изпълнения от робот / EA и частични затваряния) в някой от гореспоменатите сребърни ДЗР, ние незабавно ще приложим намален ливъридж за всички Ваши отворени позиции в този инструмент. 

Насърчаваме всички клиенти, които активно търгуват с ДЗР на сребро и желаят да запазят съществуващите позиции отворени да проверят дали техните сметки са достатъчно финансирани, за да се справят с повишената волатилност и да предотвратят ликвидацията на отворени позиции (стоп аут) поради преизчисляване на изискванията за маржин при следващата търговско действие.

Ако се изискват допълнителни средства в подкрепа на Вашите търговски решения, ние предлагаме няколко моментални възможности за плащане в Кабинет на Трейдъра.

Как да управляваме риска по време на екстремна волатилност на пазара

Препоръчваме както на непрофесионални, така и на професионални клиенти да прегледат експозицията си във всички засегнати инструменти и да я коригират до приемливи нива на риск, ако е необходимо.

Моля, имайте предвид и други повишени рискове в периода на висока волатилност, наред с всички други рискови фактори:

  • Резки движения  и значителни гапове в пазарните цени,
  • Ограничена ликвидност, която може да доведе до значително по-широки спредове и увеличен брой отхвърлени поръчки и слипидж,
  • Значително по-високи такси за овърнайт („суапове“)
  • Засегнатите инструменти са преминали в режим само затваряне и прилагане на абсолютни ограничения на стойността на позицията.

Имайки това предвид, е добра идея да проверите всички отворени позиции и да се уверите, че имат подходящи стоп лос поръчки. Можете да редактирате нивото на стоп лос по всяко време БЕЗПЛАТНО в нашите инструменти за търговия.

Уверете се, че често проверявате подробностите за засегнатите инструменти в раздела "Технически спецификации" на нашия уебсайт, тъй като при стресови пазарни условия приложимите суап дебити и кредити, както и поддържаните размери на сделки и времената на търговска сесия могат да бъдат обект на промени без специално известие.

И накрая, не забравяйте, че поръчките за стоп-лос са инструмент, предназначен да автоматизира Вашата рутинна процедура за излизане от позиция - те не са гаранция за определена цена за излизане от позиция и клиентите все още трябва да са наясно с високия риск от гап в пазарните цени през волатилните периоди. 

Ние си запазваме правото да правим допълнителни промени в нашите маржин нива или да прилагаме всякакви други промени в нашите сребърни ДЗР, за да гарантираме, че те точно отразяват настоящите нива на пазарна волатилност и ликвидност.

 

Поздрави, 

Admiral Markets

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.