Politika zaščite pred negativnim stanjem za Maloprodajne stranke

Velja od 11. 4. 2017


Trgovalni sistemi Admiral Markets Cyprus Ltd so zasnovani z "zaščitnimi ukrepi", ki strankam preprečujejo negativno stanje pri trgovanju pod običajnimi tržnimi pogoji, na primer "Stop out Level".

Poleg tega lahko, kot je običajna praksa, vse stranke določijo osebne omejitve za obvladovanje tveganja, kar lahko pomaga omejiti izgube in povečati dobiček.

Na primer, treba je sprožiti osebni "Stop Loss", ki upošteva količino finančnega vzvoda, ki se uporablja za odprte pozicije glede na stanje na računu in velikost posameznega naročila. Če ponovim, je »upravljanje s tveganji« pomembna disciplina pri trgovanju z izdelki s finančnim vzvodom.

Obvladovanje tveganja pomeni uporabo strategij za nadzor ali zmanjšanje finančnega tveganja. Upravljanje s tveganji je niz pravil, ki jih je treba upoštevati, da se zagotovi nadzor kapitala in zlasti zmanjša možnost negativnega stanja. Primer je naročilo stop-loss, ki zmanjša največjo izgubo ali prepreči odpiranje velikih pozicij tik pred objavo pomembnih makroekonomskih kazalnikov ali tik pred zaključkom trgovalne seje instrumenta.

Občasno lahko zgornji zaščitni ukrepi odpovejo. To je lahko posledica znatne "tržne vrzeli" (zapiranje in odprtje ob koncu tedna), zaradi česar je mogoče med trgovanjem nastati negativno stanje. Če ima stranka zaradi trgovalne dejavnosti negativno stanje, mora o tem obvestiti skupino za podporo podjetja.

Podjetje bo knjižilo v dobro račun stranke znesek negativnega stanja, kjer je dolg nastal zaradi običajne trgovalne dejavnosti v skladu s to politiko.

Znesek za dobroimetje se določi z združevanjem vseh strankinih negativnih stanj na vseh računih, ki jih ima stranka pri Admiral Markets Cyprus Ltd zaradi običajnih trgovinskih dejavnosti brez kakršnih koli nezakonitih metod trgovanja.

Nedovoljene metode vključujejo pojav negativnega stanja z donosno pozicijo, odprto na drugem računu iste stranke v nasprotni smeri od pozicije, ki povzroči negativno stanje.

Ta pravilnik je na voljo samo maloprodajnim strankam.

Določbe tega pravilnika ne veljajo:

  • kadar negativno stanje ni povezano s trgovalno dejavnostjo stranke (na primer, če se dolg nanaša na kakršno koli provizijo ali stroške podjetja);
  • če je stranka razvrščena kot primerna nasprotna stranka ali profesionalna stranka.