Salvează PDF Tipărește

COMUNICAT ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD PRIVIND TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR FRAGMENTARE

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2022

1. Introducere

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (denumită, în continuare, în mod interschimbabil","AM CY" „noi”, „nostru”, şi „noi înşine") permite clienţilor săi (denumiţi în continuare „tu", „al tău", „ție", „chiar ție", „Client") achiziţionarea anumitor acţiuni (denumite în continuare "Acţiuni") în tranşe, sau fracțiuni (denumite în continuare „Acțiuni fracționare”), mai degrabă decât acțiuni în cantitate întreagă. Când tranzacționezi Acțiuni fracționare, poți achiziționa, de exemplu, 0.4 sau 0.5 din 1 acțiune întreagă.

1.2. Scopul prezentului comunicat referitor la acțiunile fracționare (denumit în continuare „Comunicat”) este de a oferi clienților AM CY o imagine de ansamblu a caracteristicilor unice, limitărilor și riscurilor orientative asociate tranzacționării și deținerii de acțiuni fracționare.

2. Executare, Capacitate Comercială, Taxe

2.1. În legătură cu orice componentă a Acțiunilor fracționare aferentă oricărei tranzacții de cumpărare sau vânzare, accepți și ești de acord că AM CY poate acționa ca agent în legătură cu executarea, respectiv, pregătește executarea ordinelor şi tranzacţiilor în numele tău. În plus, accepți și ești de acord că prețul la care ordinul tău este executat, inclusiv, dar fără a se limita la, închiderea parțială a unei componente a Acțiunii fracționare, poate fi mai mare sau mai mic decât prețurile noastre în vigoare la momentul respectiv și pot varia în comparație cu prețurile de pe piață cotate la bursă.

2.2. În perioadele cu fluctuaţii ample ale preţului, pot exista întârzieri în executarea ordinului şi este posibil ca tranzacţionarea Acţiunilor fracţionare să nu fie disponibilă. Dacă plasezi un ordin direct (en. market order) în condiții de volatilitate crescută, este posibil să intervină o diferență semnificativă între cotația pe care ai primit-o înainte sau în momentul în care ai plasat ordinul și prețul de execuție pe care îl primești.

2.3. Îți putem permite să cumperi Acțiuni fracționare în funcție de valoarea valutară și nu în cantități. Această caracteristică este supusă cerințelor minime de valoare a tranzacției pe care, în funcție de modul și momentul pe care-l considerăm, le putem aplica sau schimba din când în când pentru toate sau doar pentru anumite Acțiuni fracționare. Ordinele în valoare de valută vor fi convertite în cote fracționare în vedrea executării, și vom încerca întotdeauna să obținem alocarea maximă posibilă a fondurilor tale, cu condiția ca suma Acțiunilor fracționare achiziționate să nu fie în contradicție cu dimensiunile noastre de tranzacționare pentru Acțiunile fracționare, respectiv nici valoarea să nu depășească suma valutara furnizată în comanda ta. Orice fonduri rămase se restituie soldului tău de numerar. Din diverse motive, inclusiv, dar fără a se limita la această convenție de conversie; valoarea reală a unei tranzacții în monedă executată poate fi diferită de suma solicitată.

2.4. AM CY va înregistra cantitatea de Acțiuni fracționate tranzacționate sau deținute într-un cont în două zecimale („la sută”). Cu alte cuvinte, cea mai mică dimensiune a contractului pentru deschiderea unei poziții cu Acțiuni fracționare este de 0.01.

2.5. Recunoști și ești de acord că AM CY dispune cu singura și absoluta marjă de apreciere pentru a stabili o valoare minimă a comenzii, care, dacă nu este îndeplinită, va avea ca rezultat respingerea ordinului tău.

2.6. AM CY va aplica, în general, aceleași taxe care vor fi, din când în când, aplicabile în contextul termenilor contractului nostru de tranzacționare cu valori mobiliare; cu toate acestea, putem, prin furnizarea unei notificări scrise prealabile, să modificăm taxele aplicabile atașate la tranzacționarea acțiunilor fracționare.

3. Tipuri de Ordine Disponibile

AM CY va accepta numai anumite tipuri de ordine pentru acțiunile fracționare (de exemplu, market orders, limit orders, stop orders, stop limit orders, etc.). În cazul în care un Client alege să plaseze un ordin limită netranzacționabil1 cu o componentă de Acțiune fracționară, componenta fracționată nu poate fi executată până când nu ordinul devine comercializabil (și, prin urmare, este posibil să nu poată fi executat deloc), chiar dacă ordinul ar fi putut fi executat mai devreme dacă s-ar fi solicitat o cantitate de Acțiuni întregi.

4. Dividende

Anumite acțiuni fracționare pot plăti dividende. În cazul în care moneda dividendului plătibil este diferită de moneda de bază a contului, vom converti moneda acestui dividend în moneda de bază a contului tău. Suma dividendelor plătibilă aferentă poziției tale de Acțiuni fracționare, pentru a putea fi creditată în contul tău, trebuie să fie mai mare sau egală cu 0.01 din moneda de bază a contului tău. AM CY nu oferă un program de reinvestire a dividendelor, iar pentru orice dividend proporțional primit, pentru a investi aceste fonduri, va fi nevoie să plasezi o comandă.

5. Acțiuni Corporative

Sub rezerva limitării indicate la punctul 6 de mai jos, Acțiunile fracționare pot fi eligibile pentru participarea firească la acțiuni corporative obligatorii, cum ar fi stock splits, fuziuni, spin-offs sau altele. Când se poate, am CY va distribui interese proporționale cu dobânda de proprietate, inclusiv acțiuni fracționare. Din cauza naturii imprevizibile a acțiunilor corporative, pot apărea situații noi, care nu sunt descrise aici. În general, aceste situații vor fi gestionate în conformitate cu conceptele aplicabile dividendelor și reorganizărilor. Interesele vor fi împărțite și distribuite, dacă este posibil, proporțional cu dobânda ta de proprietate. Cu toate acestea, aceste situații sunt, în toate cazurile, sub rezerva termenilor conținuți în materialele pregătite de emitent care descriu acțiunea corporativă, precum și politicile și procedurile aplicabile ale AM CY, care pot duce la un rezultat diferit de cele descrise mai sus.

6. Drepturile de vot

Clienții nu vor avea drepturi de vot pentru niciuna dintre acțiunile fracționare deținute în contul lor și nu vor putea organiza alegeri voluntare cu privire la nicio acțiune corporativă (inclusiv, dar fără limitare la, orice ofertă sau oferte de drepturi) de care acțiuni fracționare sunt interesate.

7. Transferul Acțiunilor Fracționare

Acțiunile Fracționare nu sunt transferabile.

8. Consideraţii suplimentare

8.1. Când particip la tranzacționarea Acțiunilor fracționare, recunoști și ești de acord cu faptul că se vor aplica termenii acordului nostru de tranzacționare cu titluri de valoare, cu excepția cazului în care aceștia intră în conflict cu dispozițiile din Comunicat, caz în care se vor aplica dispozițiile Comunicatului.

8.2. AM UK poate modifica periodic Comunicatul. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare cinci (5) zile lucrătoare de la data oricărei notificări prin e-mail care îți este adresată sau de la data la care este publicată pe site-ul web al AM CY. Orice utilizare continuă a serviciilor după data efectivă constituie acceptarea oricăror condiții revizuite.

8.3. Tranzacționarea implică riscuri, inclusiv pierderea potențială a întregii investiții, iar performanțele anterioare nu reprezintă nicio indicație sau garanție a rezultatelor viitoare. Tranzacționarea Acțiunilor Fragmentare prezintă riscuri și limitări unice; Acțiunile fracționare pot implica, de asemenea, drepturi diferite față de Acțiunile întregi. Trebuie să revizuiești și să te asiguri că înțelegi riscurile și limitările înainte de a te implica în tranzacții cu Acțiuni fracționare. Ar trebui să folosești orice informații obținute din Comunicat, precum și informațiile pe care le oferim privind riscurile, precum și termenii și condițiile relevante, doar ca punct de plecare al propriei tale cercetări, independente, și pentru luarea unor deciziil independente privind investițiile.


1 Ordinele necomerciale (neexecutabile) sunt ordinele de buy și sell limit în care prețul este mai mic, respectiv mai mare decât prețul curent. Un ordin limită de cumpărare care nu poate fi executat pe piață are un preț limită mai mic decât prețul ask curent. Pe de altă parte, un ordin de vânzare care nu poate fi executat (necomercial) are un preț limită mai mare decât cel existent pe piață la momentul respectiv.