Salvesta PDF Prindi

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD MURDAKTSIATEGA KAUPLEMISE AVALIKUSTAMINE

Viimati uuendatud 30. jaanuar 2022

1. Sissejuhatus

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi ka kui “AM CY” ja “meie) lubab oma klientidel (edaspidi ka kui “teie” ja “klient”) osta teatud aktsiaid osadena või murdudena (edaspidi ka kui “murdaktsiad”) selle asemel, et osta terve ühik aktsiat. Murdaktsiatega kaubeldes saate osta näiteks 0,4 või 0,5 ühest tervest aktsiast.

1.2. Selle murdaktsiatega kauplemise avalikustamise(edaspidi ka kui "avalikustamine") eesmärk on pakkuda AM CY klientidele ülevaadet murdaktsiatega kauplemise ja omamise eripärastest omadustest, piirangutest ja riskidest.

2. Täideviimine, tehingu maht, tasud

2.1. Olete teadlik ja nõustute, et AM CY võib seoses iga murdaktsia ostu- või müügitehinguga käituda kui agent täideviimisel või korraldada tellimuste täideviimise teie nimel. Lisaks olete teadlik ja nõustute, et hind, millel teie tellimus täide viiakse, kaasa arvatud, aga mitte ainult murdaktsia komponendi osaline sulgemine, võib olla kõrgem või madalam kui meie hind, mis parasjagu kehtib ja võib erineda avalikult esitatud turuhindadest.

2.2. Perioodidel, mil hinnad kõiguvad, võib esineda viivitusi teie tellimuse täideviimisel ja murdaktsiatega kauplemine ei pruugi olla saadaval. Kui esitate turutellimuse ajal, mil turg on volatiilne, võib esineda märkimisväärne erinevus noteeringu, mille saite enne või tellimuse esitamise ajal ja tellimuse täitimise hinna vahel.

2.3. Võime lubada teil osta murdaktsiaid väljendatuna valuuta summas mitte kogustes. See sõltub kas tehingu minimaalse väärtuse nõuetest, mida meie, sõltuvalt viisist ja ajast, mis meie valime, üldiselt aeg-ajalt rakendame ja muudame või sõltuvalt valitud murdaktsiast. Valuuta summas väljendatud tellimused konverteeritakse täideviimisel murdaktsia kogusteks ja me püüame alati saavutada teie vahendite maksimaalse võimaliku paigutamise tingimustel, et ostetud murdaktsiate kogus ei ole vastuolus meie toetatud murdaktsiate tehingu suurustega ja väärtus ei ületa valuuta summat, mis teie tellimuses esitatud on. Ülejäänud vahendid tagastatakse teie kontole. Täide viidud valuuta summas väljendatud tehing võib mitmetel põhjustel, näiteks (aga mitte ainult) tingituna selle konverteerimise viisist, erineda soovitud summast.

2.4. AM CY salvestab murdaktsiate koguse, millega kontol kaubeldud on või mida kontol hoitud on ümardatuna sajandikkohani. Teisiti öeldes, väikseim lepingu suurus murdaktsia posistiooni avamiseks on 0,01.

2.5. Olete teadlik ja mõistate, et AM CY- l on ainuõigus seada tellimuse minimaalne väärtus ja kui tellimus sellele ei vasta, siis lükatakse teie tellimus tagasi.

2.6. AM CY rakendab üldiselt samu tasusid, mis aeg-ajalt kehtivad ka meie väärtpaberitega kauplemise tingimuste leppe puhul, aga me võime tingimusel, et oleme teid varasemalt kirjalikult teavitanud, muuta tasusid, mis murdaktsiatega kauplemisel kehtivad.

3. Tellimuste tüübid

AM CY aktsepteerib murdaktsiate puhul vaid teatud tüüpi tellimusi ehk ordereid (näiteks turuorderid, limit orderid, stop orderid, stop limit orderid jne). Juhul kui klient otsustab esitada limit orderi, mida ei saa turul täide viia (unmarketable limit order) 1 ja mis sisaldab murdaktsiat, ei sooritata murdaktsiaga seotud komponendi tellimust enne kui tellimus muutub turul täideviidavaks (ja seetõttu ei pruugita seda üldse täide viia), isegi kui tellimust võidi varasemalt täide viia, kui see terve aktsia jaoks esitati.

4. Dividendid

Osad murdaktsiad võivad maksta dividende. Juhul kui makstava dividendi valuuta erineb teie konto baasvaluutast, konverteerime selle dividendi valuuta teie konto baasvaluutasse. Teie murdaktsia positsioonilt makstav dividendi summa peab olema suurem või võrdne 0,01 ühikuga teie konto baasvaluutast, et see summa antud kontole kantaks. AM CY ei paku dividendide reinvesteerimise programmi ja teenitud proportsionaalsete didvidendimaksete investeerimiseks tuleb teil esitatada uus tellimus.

5. Äriõiguslikud toimingud

Sõltuvalt piirangutest, mis on esitatud allpool paragrahvis 6, võivad murdaktsiad vastata tingimustele osalemaks tavapäraselt kohustuslikes äriõiguslikes toimingutes, nagu aktsiate poolitamine, liitumised, eraldamised ja muud taolised toimingud. Kui võimalik, jagab AM CY osalust proportsionaalselt omandiõigusele, kaasa arvatud murdaktsiate puhul. Kuna äriõiguslikud tomingud on oma olemuselt ettearvamatud, võib esineda olukordi, mida ei ole siin välja toodud. Üldiselt lahendatakse sellised olukorrad vastavalt kontseptidele, mis kehtivad dividendide ja reorganiseerimiste puhul. Kui võimalik, jagatakse ja makstakse intressi proportsionaalselt teie omandiõigusele. Olenemata eelnevast, sõltuvad need olukorrad alati tingimustest, mis on märgitud väljaandja valmistatud materjalides, mis kirjeldavad äriõiguslikku toimingut ja samuti ka AM CY kohaldatavatest poliitikatest ja protseduuridest, mille tõttu võib tulemus erineda üleval kirjeldatust.

6. Hääletusõigused

Klientidel puuduvad hääletusõigused ühegi murdaktsia puhul, mis nende kontol on ja nad ei saa korraldada vabatahtlike valimisi ühegi äriõigusliku toimingu üle (seal hulgas aga mitte vaid ühegi ülevõtupakkumise või ostueesõiguse pakkumise üle) seoses taoliste murdaktsiatega.

7. Murdaktsiate ülekandmine

Murdaktsiad ei ole ülekantavad.

8. Lisakaalutlused

8.1. Murdaktsiatega kaubeldes mõistate ja nõustute, et kehtivad meie väärtpaberitega kauplemise leppe tingimused, välja arvatud juhul kui need on vastuolus antud avalikustamise dokumendis välja toodud sätetega ja sel juhul kehtivad asjakohased sätted avalikustamise dokumendis.

8.2. AM CY võib avalikustamist aeg-ajalt muuta. Sellised muutus(ed) hakkavad kehtima viis (5) tööpäeva pärast e-posti teel saadetud teate teile edastamist või pärast muutuste postitamist AM CY veebilehel (olenevalt sellest, kumb võtab varem aset). Teenuste kasutamise jätkamine peale muutuste kehtestamise kuupäeva tähendab muudetud tingimustega nõustumist.

8.3. Kauplemisega kaasnevad riskid, sealhulgas terve investeeringu kaotamine ja mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste või tuleviku tootluse kohta. Murdaktsiatega kauplemisega kaasnevad eripärased riskid ja piirangud. Murdaktsiatega võivad samuti kaasneda tervete aktsiatega võrreldes erinevad õigused. Peaksite enne riskide ja piirangutega tutvuma ja olema kindel, et mõistate neid enne murdaktsiatega kauplemisega alustamist. Informatsioon, mille olete saanud antud avalikustamise dokumendist ja meie riskihoiatustest ja asjakohastest tingimustest peaks olema vaid alguspunkt teie iseseisva uurimistöö ja iseseisvate investeerimisotsuste jaoks.


1 Turul mittetäidetavad tellimused (non-marketable orders) on ostu ja müügi limit orderid, mille puhul on limit hind praegusest turuhinnast madalamal või kõrgemal. Turul mittetäidetaval ostu limit orderil oleks limit hind, mis on allpool praegust küsimishinda (ask). Vastupidiselt, turul mittetäidetaval müügi limit orderil oleks limit hind, mis on kõrgem kui praegune pakkumishind (bid) turul.