Fundusze ETF - najważniejsze informacje i najpopularniejsze ETFy

Sierpień 26, 2020 09:05 Europe/Warsaw

Czy wiesz, że istnieją fundusze, które obejmują grupę aktywów, ale są notowane na giełdzie jako pojedynczy instrument? Zastanawiasz się, czym tak naprawdę są giełdowe fundusze ETF i na czym polega handel na ETF-ach? Czy wiesz, jakie ETF-y są dostępne i jak one działają? I przede wszystkim: Czy chcesz nauczyć się inwestować w ETF? Jeśli Twoja odpowiedź na to pytanie brzmi „tak", przeczytaj koniecznie dalszą część artykułu.

W tym artykule wyjaśniono wszystko, co należy wiedzieć o inwestowaniu w ETF. Dowiesz się między innymi:

☑️ Co to jest ETF giełdowy i dlaczego inwestorzy go wykorzystują?

☑️ Jakie są dostępne różne rodzaje funduszy ETF:

  • ETF akcyjne, CFD na ETF
  • Funduszowe
  • Indeksowe
  • Na bazie S&P 500
  • ETF na indeksy sektorowe i wiele innych

☑️ Jak zidentyfikować najlepiej działające ETF-y

☑️ Gdzie inwestować w fundusze ETF

☑️ Jakie są aktualnie najlepsze do inwestowania fundusze ETF

Artykuł dostarczy, zarówno początkowym, jak i profesjonalnym traderom wiedzy dotyczącej funduszy ETF.

ETF i pozostałe rynki w Polsce

Popularność inwestycji kapitałowych jako sposobu na pomnażanie majątku, jest w Polsce na dość niskim poziomie. Jest to spowodowane przede wszystkim relatywnie niską zasobnością przeciętnego Kowalskiego, ale także brakiem stosownej edukacji dotyczącej rynku kapitałowego oraz podstawowych funkcji pieniądza w gospodarce.

Z biegiem lat sytuacja ta oczywiście poprawia się, jednak to co jest już popularne na światowych rynkach kapitałowych, na ogół w Polsce jest jedynie raczkującym tematem. Sytuacja ta powtarza się dla każdej klasy aktywów i związana jest z dość późnym wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, któremu towarzyszyło odrodzenie się polskiej giełdy.

Po zaznajomieniu się z akcjami, kontraktami terminowymi, funduszami inwestycyjnymi przyszedł czas na FOREX. Po wprowadzeniu odpowiedniej legislacji w roku 1999, efektywnie umożliwiającej legalny handel walutami osobom indywidualnym, banki na większą skalę udostępniły instrumenty rynku pochodnego swoim inwestorom.

Od roku 2001 rynek FOREX zaczął przeżywać swój renesans. Jednak o rynku rozwiniętym w Polsce możemy mówić dopiero od około 1-2 lat i wciąż daleko nam do liderów jak Niemcy czy Wielka Brytania.

W Admiral Markets możesz handlować zarówno kontraktami na pary walutowe Forex, jak również kontraktami CFD na ETFy z całego świata. Sprawdź bezpłatnie na rachunku demonstracyjnym.

Exchange Traded Fund

Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku tzw. ETF (od Exchange-traded fund) czyli funduszy inwestycyjnych, których celem jest odwzorowywanie wskazanego indeksu, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. Mimo, że fundusze ETF są dość powszechnym przedmiotem inwestycji na zachodzie, w Polsce dopiero zyskują popularność. Dostęp do funduszy ETF dotychczas był ograniczony, ETFy dostępne były jedynie w wąskiej ofercie u wybranych brokerów.

Exchange traded funds (ETFy) to produkty inwestycyjne idealne dla osób, które swój czas cenią równie mocno, jak pieniądze. Fundusze ETF nie wymagają bowiem dodatkowych wysiłków niezbędnych do wykonania analizy, która jest nieodłączną częścią lokowania kapitału w innych instrumentach finansowych.

Większość inwestorów indywidualnych oraz zarządzających funduszami, stara się ''pobić benchmark'', czyli osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż dany indeks. Jednak, aby robić to konsekwentnie, wymagane są niezwykłe umiejętności i szczęście. Przeciętnie istnieje 80% szansa, że wybrany przez nas otwarty fundusz inwestycyjny w ciągu 3 lat osiągnie gorszą stopę zwrotu niż indeksy benchmarkowe.

Aby uchronić się przed tego typu rozczarowaniem, warto więc rozważyć inwestowanie w fundusz podążający za benchmarkiem czyli w fundusz indeksowy lub exchange traded funds (ETF).

Co to jest ETF? - Poznaj definicję ETF

Aby przejść do dalszej części artykułu odpowiedzmy na pytanie ETF co to?

Fundusz ETF jest notowany na giełdzie i stanowi grupę papierów wartościowych, które można na niej kupić lub sprzedać za pośrednictwem wybranego brokera.

ETF mogą oferować szeroki wachlarz klas aktywów - od tradycyjnych inwestycji w spółki giełdowe po inne instrumenty, takie jak waluty czy towary.

Co więcej, struktury ETF umożliwiają inwestorom otwieranie krótkich pozycji na rynku, uzyskiwanie dźwigni finansowej i unikanie podatków od krótkoterminowych zysków kapitałowych w niektórych jurysdykcjach.

Fundusze giełdowe są jednym z najbardziej poszukiwanych i niedawno powstałych instrumentów finansowych przez inwestorów. Fundusze ETF oferują szeroki wachlarz korzyści i, jeśli zostaną starannie wybrane, mogą być doskonałym sposobem na osiąganie dodatnich wyników inwestycyjnych.

Początkowo podstawową formą funduszu ETF był szeroko znany symbol giełdowy SPY, czyli Spiders. Dotychczas osiągnął on największy wolumen ETF w historii. Tylko na giełdach amerykańskich istnieje prawie 1000 produktów ETF, w które zainwestowano łącznie około 1 biliona dolarów. Admiral Markets oferuje możliwość handlu na tysiącach akcji i ETF-ach oraz ponad 380 kontraktów CFD na ETF.

INWESTUJ W ETF

Inwestowanie w ETF - Geneza ETF

Pierwsze fundusze ETF powstały w Toronto w roku 1990 i pozwalały uczestniczyć we wzrostach kilku indeksów kanadyjskiej giełdy. Kolejnym krajem, w którym zaistniały ETFy były oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie na parkiecie zadebiutował w 1993 roku SPDR S&P 500, największy Exchange Traded Fund na świecie. S&P SPDR jest jednym z pierwszych, a więc i najstarszych ETF-ów. Nie miało to jednak większego wpływu na opinię o nich, ponieważ uznano je szybko za kolejny instrument finansowy.

Kolejnymi krajami, w których przyjęto do obrotu ETF funds były Hongkong, Japonia, Nowa Zelandia i Australia. W Europie pierwsze exchange-traded fund zadebiutowały w UK i w Niemczech w 2001 roku. W Polsce mimo legislacji umożliwiającej zaistnienie a-la ETFów już od 1997 roku, pierwsze fundusze ETF w Polsce pojawiły się dopiero w roku 2009 w tym ETF na WIG20.

Wiele osób zapomina w kontekście początków ETF, że ekonomista Harry Markowitz był jednym z tych, którzy położyli pierwsze podwaliny do utworzenia Exchange Traded Fund. Jego pomysłem było wprowadzenie funduszu giełdowego powiązanego z najpopularniejszym indeksem: S&P 500. Dzisiaj ten ETF osiągnął wartość ponad 43,3 miliarda dolarów, będąc jednym z ponad setek ETF, które istnieją obecnie i to tylko w Stanach Zjednoczonych, a EFT są również obecne na innych głównych rynkach akcji.

W 1996 r. ETFy iShares zadebiutowały na giełdach na całym świecie, a oparte były o szeroki zakres indeksów europejskich, azjatyckich i amerykańskich, dzięki czemu podmiot ten oferuje największą różnorodność ETF, z ponad 300 propozycjami. Ten start spowodował pojawienie się efektu domina w odniesieniu do tworzenia nowych instrumentów ETF, które mogłyby być przedmiotem obrotu i do których miałby dostęp zwykły inwestor.

Sukces funduszy ETF zmusił branżę do uruchomienia kolejnego, związanego z jakimś surowcem i padło na złoto, które w 2004 r. było skutecznie naśladowane przy pomocy ETF o nazwie Gold SPDR (GLD). Na poniższym wykresie można zobaczyć zachowanie tego funduszu inwestycyjnego dotyczące notowań z ostatniego roku.

Źródło: Etf.com. Utworzony dnia 26 sierpnia 2020 r.

Inwestowanie w ETF - ETF obecnie

Obecnie możemy mówić już o rynku, na którym dochodzi do transakcji o wartości prawie 3 miliardy dolarów, konkurując płynnością z tym, co oferuje rynek Forex. Zasadniczo fundusze inwestycyjne typu ETF to fundusze inwestycyjne, których celem jest naśladowanie zachowania cen określonych indeksów lub aktywów.

Na przykład SP500 ETF śledzi wyniki indeksu S&P 500, który jest koszykiem 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.

Jednak wielu inwestorów korzysta z funduszy ETF, aby czerpać korzyści z dywersyfikacji, a także uzyskać dostęp do nowych rynków.

Na przykład być może słyszałeś ostatnio o rozwoju AI (sztucznej inteligencji). Jednak możesz nie wiedzieć, jak wyszukać odpowiednią firmę do zainwestowania lub przeprowadzania transakcji spekulacyjnych, ponieważ jest to wciąż bardzo nowy obszar.

W takim przypadku inwestor może skierować swoją uwagę na ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Poniżej możesz zobaczyć zmiany ceny tego funduszu w ciągu pięciu dni października 2019 r.

Źródło: Google Finance. Utworzony dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ten ETF ma w szczególności na celu inwestowanie w firmy, które mogą skorzystać z postępów w rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji. Dlatego może zapewnić inwestorowi dostęp do rozwijającego się rynku, bez konieczności bezpośredniego wyboru konkretnej firmy.

Handel na Funduszach ETF

Inwestowanie w ETF nie jest jednak do końca banalnym tematem. Co prawda, jeśli chodzi o notowania ETF w Polsce, wystarczy spojrzeć na dowolny fundusz ETF na GPW, a następnie udać się do domu maklerskiego, aby kupić jego jednostki. Sam mechanizm jest niemal identyczny z zakupem/zbyciem akcji lub kontraktu CFD.

Podobnie jak akcje spółek notowanych na giełdzie, ETF można kupić i sprzedać w godzinach otwarcia giełdy.

Jednak kurs ETF nie zależy bezpośrednio od kupna/podaży, ale także od kursu indeksu, za którym ETF fundusz podąża. Kupując ETFy poza prowizją dochodzi także koszt spreadu cenowego, ale sumarycznie koszty te są znacznie niższe niż patrząc na standardowy otwarty fundusz inwestycyjny.

Dowolnie wybrany specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ma swoje opłaty za zarządzanie, które zazwyczaj są dość wysokie i skumulowane niweczą zysk w pocie czoła wypracowany przez fund managerów, tymczasem inwestowanie w ETF-y jest wolne od tego typu kosztów. Jeden z bardziej znanych - Vanguard ETF pobiera od swoich klientów jedynie 0,04% rocznie!

Jak inwestować w ETF?

Poniższy wykres przedstawia cenę kontraktu CFD na iShares S&P 500 UCITS USD Dist ETF:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #IUSA Daily - Zakres danych: od 27 styczeń 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Wykres sporządzono dnia 26 sierpnia 2020 r. o 12:35 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Podobnie, jak akcje spółki znajdujące się w publicznym obrocie, ETF może być przedmiotem obrotu w czasie trwania regularnej sesji, z symbolem kwotowania i ceną bieżącą. Ponadto, tak samo jak w przypadku akcji notowanych na giełdzie ETF będzie miał symbol giełdowy z bieżącą ceną. Liczba jednostek udziałowych dostępnych w ETF może zmieniać się codziennie w wyniku ciągłego tworzenia nowych jednostek i umarzania istniejących.

Cena rynkowa ETF zasadniczo pozostaje w zgodzie z bazowymi papierami wartościowymi, które naśladuje. Ponieważ fundusze ETF zostały utworzone dla inwestorów indywidualnych, inwestorzy instytucjonalni nadal utrzymują płynność i śledzą integralność funduszy ETF poprzez kupno i sprzedaż jednostek.

Gdy cena ETF odbiega od wartości dotyczących go aktywów bazowych, następuje arbitraż rynkowy w celu dostosowania ceny ETF do wartości aktywów, które dany fundusz naśladuje. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze notowane na giełdzie są doskonałymi opcjami inwestycyjnymi. Można je kupować i sprzedawać na bieżąco, podobnie jak akcje, i mają niższe opłaty za pośrednictwo w związku z tymi transakcjami. Co ciekawe, pod względem preferencji inwestycyjnych fundusze ETF zaczynają również zastępować klasyczne fundusze wspólnego inwestowania.

W zasadzie fundusz ETF można podsumować jako wyjątkowy wybór inwestycyjny. Wiąże się to z możliwością kupna i sprzedaży tych funduszy, podobnie jak akcji w czasie rzeczywistym, z tą różnicą, że opłaty za zarządzanie są znacznie niższe. Dodatkowo fundusz ETF zaczyna również zastępować fundusze inwestycyjne jako preferowaną inwestycję.

Handluj ETF bez prowizji

Inwestowanie w ETF - funkcje

Oto niektóre cechy ETF, które pomagają nam zrozumieć, czym jest giełdowy ETF:

✔ Jest on przedmiotem obrotu na giełdzie jako aktywo, dzięki czemu jego cena jest widoczna w czasie rzeczywistym.

✔ Można go sprzedać lub kupić w dowolnym momencie sesji.

✔ Działa jako jeden wehikuł, który może zawierać kilka instrumentów finansowych, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie.

✔ Nie jest on ograniczony wyłącznie dla inwestorów korporacyjnych lub dużych uczestników rynków finansowych.

Atrakcyjność funduszu ETF dla inwestorów indywidualnych

✔️ Dostęp do szerokiej gamy aktywów finansowych za pomocą jednego instrumentu.

✔️ Efektywność fiskalna: inwestorzy mogą mieć lepszą kontrolę nad tym, kiedy płacą podatek od zysków kapitałowych.

✔️ Mniejsze prowizje: ponieważ mogą nie być naliczane żadne opłaty sprzedażowe, obowiązują jedynie prowizje brokera.

✔️ Szerokie możliwości wykorzystania interwałów do zawierania transakcji

✔️ Transakcje handlowe: podobnie, jak akcje, fundusze ETF mogą być przedmiotem obrotu, dzięki czemu inwestorzy mogą składać różne zlecenia (zlecenia z limitem ceny, zlecenia stop-loss, zlecenia zakupu z depozytem itp.), które nie są dostępne przy nabywaniu jednostek klasycznych funduszy inwestycyjnych.

✔️ Niższe ryzyko dzięki dywersyfikacji. Istnieje prawdopodobnie niższe ryzyko inwestycyjne, znane jako ryzyko beta lub ryzyko inwestycyjne, które jest rozłożone na wiele aktywów bazowych, a nie na poszczególne firmy.

✔️ Prowizje są znacznie niższe niż w przypadku standardowych funduszach inwestycyjnych.

✔️ Elastyczność pozwala inwestorom uczestniczyć w rynku za pośrednictwem zleceń z limitem lub zleceń po cenie rynkowej.

✔️ Nie mają minimalnej wielkości inwestycji. Jest to określone przez limity ustalone przez brokera, z którym współpracujesz.

Wady inwestowania w ETF dla inwestorów indywidualnych

❌ Opóźnienia w rozliczeniach: transakcja ze sprzedaży ETF może zostać rozliczona w ciągu kolejnych dwóch dni po jej zakończeniu, co oznacza, że środki inwestora mogą chwilowo nie być dostępne do kolejnych inwestycji, aż do upłynięcia wymaganego czasu.

❌ Brak płynności: niektóre fundusze ETF o małym obrocie mogą mieć szerokie spready , typu bid/ask, co wiąże się z wyższymi kosztami transakcyjnymi. Tak naprawdę to samo można powiedzieć akcjach spółek, słabo notowanych na giełdzie.

❌ Rozbieżność w arbitrażu: mimo, iż ceny ETF śledzą swoją klasę aktywów bazowych stosunkowo dobrze, mogą wystąpić rozbieżności.

❌ Koszty handlu: inwestorzy o niskiej częstotliwości zawieranych transakcji mogą znaleźć tańsze alternatywy inwestycyjne poprzez inwestowanie bezpośrednio w klasę aktywów.

❌ Fundusze ETF kierują się wartością netto aktywów.

❌ Spread jest domyślnie wypłacany przy zakupie lub sprzedaży pozycji w ETF.

❌ W ETF mogą występować koszty związane z trwałością, dlatego wskazana jest najpierw ocena wydatków związanych z posiadaniem otwartej pozycji w ETF.

Różnica między ETF a funduszem inwestycyjnym

 • Fundusz inwestycyjny obejmuje wkłady kilku oszczędzających, którzy przekazują swoje środki w zarządzanie profesjonalistom. ETF są kupowane lub sprzedawane bezpośrednio na giełdzie, tak jakby były akcjami.
 • Fundusze inwestycyjne mogą zarządzać aktywnie lub pasywnie, podczas gdy fundusze ETF to sposób na zarządzanie pasywne.
 • Fundusze próbują pokonać wynikami indeksy, podczas gdy fundusze ETF starają się dopasować stopy zwrotu do zmian indeksów, które replikują.

Jeśli chcesz pogłębić tę i inne kwestie związane z handlem sprawdź warunki handlu, uzyskując dostęp do rynków z każdego miejsca na świecie!:

Inwestowanie w fundusze ETF - ryzyko

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Jednak przy inwestowaniu w ETF istnieją pewne szczególne zagrożenia, o których należy wiedzieć.

 • Ryzyko rynkowe : ETF-y są zaprojektowane tak, aby podążać za koszykiem papierów wartościowych, indeksem, surowcami lub nawet instrumentami pochodnymi (takimi jak na przykład kontrakty futures na ropę naftową). Dlatego w korzystnych czasach osiągniesz zysk, ale możesz zanotować stratę, gdy rynek będzie spadał. Ponieważ nie możesz zmienić struktury ETF, podczas posiadania otwartej pozycji nie masz innego wyboru, jak śledzić to, co robi ETF, zarówno te dobre ruchy, jak i złe.
 • Zbyt duży wybór: wraz ze wzrostem sektora funduszy ETF rośnie również wybór możliwych inwestycji. Na przykład inwestowanie w ETF biotechnologii może wydawać się proste. Jednak różnica między biotechnologicznym ETF o najlepszych stopach zwrotu a biotechnologicznymi ETF o najgorszych wynikach wyniosła ponad 18% w ciągu kilku lat. Wynika to z faktu, że jeden ETF jest właścicielem firmy, która chce leczyć raka, a drugi ETF ma firmy, które zapewniają narzędzia dla branży nauk przyrodniczych.

Indeksowe fundusze ETF, takie jak indeks S&P 500, są najczęściej wybieranymi sposobami inwestowania w ETF. Wynika to z faktu, że zapewniają największą płynność i są prawdopodobnie najlepszym miejscem do rozpoczęcia, gdy inwestujesz po raz pierwszy.

Inwestowanie w ETF - Czym są lewarowane ETF-y?

Według Investopedia podstawową definicją „ETF z dźwignią" jest fundusz, który wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne i dług w celu zwiększenia zysków z indeksu bazowego. Fundusze te mają na celu utrzymanie stałego poziomu dźwigni finansowej w czasie trwania inwestycji, w stosunku 2:1 lub 3:1.

Lewarowane ETF wykorzystują finansowe instrumenty pochodne i instrumenty dłużne, aby stale zwiększać zwrot z bazowego indeksu. Warto pamiętać, że w przypadku zbyt długiego posiadania niektórych lewarowanych funduszy ETF można osiągnąć niezamierzone wyniki.

Ze względu na matematyczny charakter tych funduszy długoterminowe wyniki niekoniecznie pokrywają się z indeksem, który śledzą, zwłaszcza te, które mają poruszać się w kierunku przeciwnym do zmian indeksu giełdowego.

Jeśli rozpoczniesz trading na ETF-ach, staraj się, aby Twoje straty były, jak najmniejsze w otwartych transakcjach. Pamiętaj, że nawet najlepszym profesjonalnym inwestorom zdarza się popełniać błędy, dlatego całkowicie naturalnym jest, że mogą przytrafić się Tobie.

Niezwykle ważne jest, aby utrzymywać swoje straty pod kontrolą. Większość odnoszących sukcesy traderów ETF wyróżnia silna dyscyplina umysłu, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, i utrzymać swoje lukratywne pozycje, nie pozwalając jednocześnie, aby ich straty przekraczały ustalony próg 5%-10%, zwłaszcza jeśli rynek jest niepewny. W tradingu istnieją systemy transakcyjne ETF i strategie obrotu funduszami ETF.

Rodzaje funduszy ETF

Istnieje wiele funduszy ETF, którymi możesz handlować, takich jak:

 • ETF dla poszczególnych krajów: możesz uzyskać dostęp do rynków giełdowych na całym świecie, do których dostęp byłby trudny. Na przykład, jeśli uważasz, że rynek papierów wartościowych na Tajwanie wzrośnie, możesz handlować ETF iShares MSCI Taiwan.
 • ETF specyficzne dla poszczególnych sektorów: jeśli uważasz, że brytyjski rynek nieruchomości może mieć trudności, możesz posłużyć się ETF iShares UK Property UCITS. A ponieważ jest to CFD, możesz działać zarówno po krótkiej jak i długiej stronie.
 • ETF specyficzne dla konkretnych towarów: poprzez CFD na ETF, takie jak ETF SPDR S&P Metals & Mining, możesz uzyskać ekspozycję na globalny rynek metali i surowce kopalne, zamiast poszukiwania odpowiedniego metalu do handlu lub firmy wydobywczej.
 • ETF specyficzne dla indeksów: możesz wykorzystać ETF dla indeksu S&P 500 za pośrednictwem ETF Vanguard S & P 500.

Do wyboru jest wiele innych rodzajów ETF, w tym obligacje, waluty, rynki rozwijające się, takie jak biotechnologia, sztuczna inteligencja itp.

Jednak obszarem, który zawsze fascynował inwestorów, jest znalezienie najlepszych do handlu aktywów technologicznych i ETF-ów technologicznych. W końcu używamy technologii w naszym codziennym życiu, a te rozwiązania zawsze przebijają się dzięki swoim innowacjom. Spójrzmy więc na sektor ETF technologii nieco bardziej szczegółowo, przechodząc do dalszej części artykułu.

Zainwestuj w najlepszy ETF 2020

Najlepsze fundusze ETF - sektor technologii

Przy kapitalizacji rynkowej przekraczającej 20 miliardów dolarów, indeks S&P 500, ponad 20% przypada na spółki sektora technologicznego. To sprawia, że jest to największa grupa w ramach tego szerokiego indeksu.

Tradycyjnie inwestorzy stosowali szerokie indeksy rynkowe, takie jak S&P 500.

Biorąc jednak pod uwagę, że zmieniające się rynki i nowe produkty są dostępne zarówno dla inwestorów, jak i traderów, mogą oni skorzystać z ruchów również na rynkach niszowych. Rzućmy okiem na kilka przykładów:

Jeśli 28 lutego 1997 r. zainwestowałbyś 10 000 USD w Indeks Vanguard 500 (który śledzi S&P 500), 20 lat później, wartość inwestycji wzrosłaby do 42 250 USD. Poniższy wykres pokazuje cenę tego ETF w ostatnich miesiącach.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - Wykres dzienny #VOO - Zakres danych: od 27 stycznia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. Wykres sporządzono dnia 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:27 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jeśli 31 grudnia 1980 r. zainwestowałbyś 10 000 USD w Apple , prawie 30 lat później, w lutym 2017 r., miałbyś 2 709 248 USD po osiągnięciu rocznego zwrotu w wysokości 16,75%. Jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w maju 1997 r., to we wrześniu 2018 r. miałbyś około 1 362 000 USD

Jeśli chcesz zainwestować w ETF-y technologiczne, znajdziesz ich duży wybór, na przykład Technology Select SPDR Fund ETF (#XLK). Zawiera 75 spółek, w tym te najważniejsze, takie jak Apple, Microsoft lub Facebook.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #XLK, Tygodniowy ze wskaźnikiem Moving Average 20- i 50-okresowym. Zakres danych: od 14 grudnia 2014 r. do 21 czerwca 2020 r. Stworzony dnia 26 sierpnia 2020 r. o 13:40 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ten ETF związany z sektorem technologii wyhamował swój wzrost w dużej części 2015 r. i w I połowie 2016 r. Przebywanie w przedziale oznacza, że ruch zawiera się między dwoma poziomami. Ani kupujący, ani sprzedający nie przejmują kontroli.

Skąd to wiemy? Poprzez zastosowanie wskaźników handlowych.

Dwie linie widoczne na powyższym wykresie to wskaźniki średniej ruchomej. Pomagają ustalić, czy rynek jest w trendzie, czy nie. Zasadniczo obliczają średnią ze zdefiniowanej przez użytkownika liczby wcześniejszych cen zamknięcia.

Następnie są przedstawiane na wykresie, jak powyżej. Czerwona linia to prosta średnia ruchoma z 20 okresów, a zielona linia to prosta średnia ruchoma z 50 okresów. Zasadniczo linie te narysowały średnią cenę ostatnich dwudziestu oraz pięćdziesięciu świec.

Jednak bardziej interesujące dla traderów jest to, że w okresie trendu, gdy średnie ruchome poruszają się płynnie w górę, wskazują na występowanie silnego trendu, który jest wzrostowy.

Jest to tylko jeden rodzaj wskaźnika handlu, między innymi, dostępny na platformie MetaTrader 5.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #SOXX, wykres tygodniowy - Zakres danych: od 09 kwietnia 2017 r. do 23 sierpnia 2020 r. Sporządzony dnia 26 sierpnia 2020 r. o 14:04 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Podczas gdy technologiczny ETF, który widzieliśmy powyżej, obejmował swoim zakresem szeroki spektrum spółek tego sektora, to są również fundusze ETF znacznie bardziej specjalistyczne, jak choćby EFT dla sektora półprzewodników.

Jak sugeruje w tytule słowo „półprzewodnik", ETF koncentruje się na firmach produkujących półprzewodniki dla urządzeń elektronicznych.

Ten ETF zawiera jedne z największych firm sprzętowych w sektorze, takie jak Nvidia Corp i Intel Corp. Dzięki zastosowaniu poziomów wsparcia i oporu inwestorzy mogą zaobserwować, że ETF odnotował wyraźny trend wzrostowy w roku 2019, aż do I połowy lutego 2020 roku. Miesiąca, w którym ETF załamał się podobnie, jak reszta rynków z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.

W połowie marca 2020 roku odbił się i powrócił w trend wzrostowy, która nadal trwa do 26 sierpnia 2020 roku.

Między 2017 r. a połową 2018 r. ten konkretny ETF utworzył trójkąt. Jest to formacja konsolidacji, która sugeruje, że ani kupujący, ani sprzedawcy nie chcą kontrolować tego rynku i że korekta jest nieuchronna. W tym konkretnym przypadku rynek załamał się pod koniec 2018 roku.

Najlepsze ETF-y - złoto i srebro

Aktywa defensywne, takie jak złoto i srebro, mogą być dobrą inwestycją w środowiskach o wysokiej inflacji. Niektóre fundusze ETF są zabezpieczone fizycznymi zasobami złota, z których wiele jest notowanych na całym świecie.

Najlepszą opcją dla profesjonalnych traderów są jednostki SPDR (GLD), ze względu na dużą płynność i niższe koszty transakcji związane z spreadami. Jeśli chodzi o inwestorów długoterminowych, iShares Gold Trust (IAU) jest dobry, ponieważ jego roczna stopa wydatków jest o 15 punktów bazowych niższa niż GLD.

Top lista funduszy ETF

Najlepsze fundusze ETF - nieruchomości

Inwestorzy zainteresowani rynkiem nieruchomości mogą również uzyskać korzyści za pośrednictwem funduszy ETF, które obejmują tzw. REIT w USA (Real Estate Investment Trusts), publicznie notowane spółki inwestycyjne na rynku nieruchomości. Mimo że różnią się one wyraźnie, zwłaszcza w kwestiach regulacyjnych, oba rozwiązania mają swoje źródło w tym samym miejscu.

REIT to podmiot, który buduje nieruchomości lub zarządza nimi w celu generowania dochodu. Istnieje wiele rodzajów REIT, w tym mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych lub hipotecznych.

Prawo wymaga, aby REIT zwracał akcjonariuszom co najmniej 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, wypłacając dywidendy. REIT są regulowane w USA przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Inwestorzy mogą kupować udziały w funduszach wspólnego inwestowania lub funduszach znajdujących się w publicznym obrocie, które mają jeden lub więcej REIT w swoich portfelach:

 • Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
 • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
 • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
 • Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)

Najlepszy ETF - Vanguard

Drugi najlepszy amerykański fundusz ETF, Vanguard, w kwietniu 2018 roku zarządzał aktywami w wysokości 869,6 miliardów dolarów.

Jednym z najważniejszych był fundusz ETF (VEA) Vanguard FTSE Developed Markets. Według Investopedia roczna stop zwrotu VEA wynosiła 5,1% w ciągu ostatnich 10 lat, a od stycznia do września 2019 r. zmiana wyniosła 13,1%.

Posiada prawie 4000 akcji o średniej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 28,5 miliarda USD. Najbardziej znane firmy to Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis i Roche Holding.

Jeśli chcesz rozpocząć handel z którymkolwiek z funduszy ETF, który przedstawiliśmy w tym artykule możesz to zrobić, otwierając rachunek Real w Admiral Markets. Wystarczy kliknąć niżej:

Najlepsze fundusze ETF - indeksy

Wielu inwestorów uzna wynik osiągnięty między styczniem, a wrześniem 2019 roku, jakie zanotował indeks S&P 500, czyli wzrost o ponad 10% za przyzwoity, ale część inwestorów woli dywersyfikować ryzyko swojego portfela i poszukać innych rynków, które mogą poprawić ich ogólną stopę zwrotu.

Niektórzy inwestorzy mogą także chcieć zainwestować w coś, o czym wiedzą więcej, na przykład akcje spółek technologicznych. Indeks Nasdaq 100, który obejmuje 100 głównych spółek technologicznych, wykazując dużą siłę w ostatnich latach i który kolejny raz w 2020 roku poprawił historyczny rekord.

Właśnie dlatego coraz więcej inwestorów uczy się inwestować w ETF i szuka ETF o najlepszych wynikach. W końcu znalezienie odpowiedniego funduszu ETF skupionego na spółkach z Nasdaq może mieć duże znaczenie.

Jak więc możesz zainwestować w konkretny indeks ETF?

Istnieje wiele funduszy ETF, które naśladują zachowanie indeksu Nasdaq 100. Na przykład istnieje fundusz ETF First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund (QTEC). Pozwala to inwestorowi zbudować ekspozycję na szeroki zakres spółek technologicznych, takich jak Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google, w formie ETF. Istnieją jednak inne obszary i sektory, które profesjonalni handlowcy powinni wziąć pod uwagę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inwestować w fundusze ETF oraz jak handlować kontraktami CFD na ETFy, weź udział w bezpłatnych szkoleniach online, prowadzonych przez ekspertów.

Inwestowanie w ETF - spółki wzrostowe

Uważa się, że ETF spółek wzrostowych korzystają z cech tego sektora, czyli szybko rosnącej sprzedaży i wysokich wskaźników kosztów do zysków.

 • Vanguard Growth ETF CFD (VUG)
 • Select Sector Technology SPDR Fund ETF CFD (XLK)
 • Selective consumer discretionary SPDR fund ETF CFD (XLY)
 • iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)

Najlepsze fundusze ETF - dywidendy

Inwestorzy poszukujący rentowności dzięki dywidendzie mają do wyboru wiele funduszy typu ETF. Jednak chociaż historia wypłacanej przez spółkę dywidendy może mieć charakter informacyjny, to nie można jej oczekiwań bezwarunkowo.

Relacja wielkości dywidendy do wielkości zysków spółki z ostatnich lata niekoniecznie dostarcza solidnych wskazówek co do tego, co wydarzy się w latach kolejnych, a nawet w najbliższym.

Pamiętając o tym, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na te ETF:

 • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
 • PowerShares Preferred PortfolioETF CFD (PGX)
 • Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD)
 • SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS)

Najlepsze ETF - sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki, która polega na tworzeniu inteligentnych maszyn, które mogą działać i podejmować decyzje jak ludzie. ETF związane ze sztuczną inteligencją mogą skorzystać z potencjału rozwojowego tego sektora, w szczególności z różnych aspektów robotyki przemysłowej lub nieprzemysłowej, automatyzacji, sieci społecznościowych, pojazdów autonomicznych i przetwarzania języka naturalnego.

Są to fundusze, które mają co najmniej 25% ekspozycji portfela na firmy, które dużo wydają na badania nad sztuczną inteligencją (AI), takie jak Tesla, Amazon czy Alphabet.

Fundusze te inwestują w szczególności w firmy rozwijające sztuczną inteligencję, usprawnienia technologiczne i rozwój nowych usług i produktów. AI służy do tworzenia szczególnych cech przy selekcji do włączenia do funduszu. Niektóre przykłady obejmują:

 • PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
 • Select Sector Technology SPDR Fund ETF CFD (XLK)

Najlepsze fundusze ETF - duże możliwości

Jest to lista innych funduszy ETF z różnych sektorów, takich jak finansowy, zdrowotny, energetyczny, lotniczy i obronny, które mają duży potencjał wzrostu.

 • iShares USA UU. Aerospace and defense ETF CFD (ITA)
 • iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
 • iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
 • SPDR S&P Bank ETF CFD (KBE)
 • Wektory VanEck Oil Services ETF CFD (OIH)
 • SPDR S&P Biotech ETF CFD (XBI)
 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD (VWO)
 • SPDR ETF CFD Financial Sector Selection Fund (XLF)
 • Schwab USA UU. ETF CFD (SCHV) o wysokiej kapitalizacji

Inwestuj w ETF lub tradycyjną bankowość

Jeśli zamierzasz inwestować w przyszłość, przydatne może być przeanalizowanie możliwych zwrotów w różnych scenariuszach inwestycyjnych.

W poniższym przypadku zobaczymy, jak oszczędzać na koncie oszczędnościowym zamiast inwestować na giełdzie.

 • Stopa procentowa banku na lokacie terminowej: wyobraź sobie, że inwestujesz 1 000 EUR na prostym rachunku oszczędnościowym, który jest oprocentowany 3% roczną stopą procentową. Gdybyś zostawił pieniądze w banku na 40 lat, ile byś miał? Cóż, Twój kapitał wzrósłby do 3 262,04 EUR ( z takim zyskiem życie większości ludzi, by nie uległo zmianie).

Źródło: Inwestycja w wysokości 1 000 EUR z oprocentowaniem 3% rocznie przez 40 lat. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Zobaczmy, czy możemy spróbować zwiększyć ogólną stopę zwrotu w drugim scenariuszu. Stopa procentowa banku przy regularnych wpłatach w celu oszczędzania: wyobraź sobie, że udało Ci się zaoszczędzić dodatkowo 100 euro miesięcznie. Przy takim samym początkowym 1000 EUR i tej samej stopie procentowej wynoszącej 3% za 40 lat ten sam rachunek bankowy miałby teraz 95 207, 23 EUR.

Teraz ten wykres salda konta zaczyna wyglądać trochę lepiej! Ale czy możemy pójść dalej?

Źródło: Inwestycja początkowa w wysokości 1000 EUR wraz z regularnymi wpłatami w wysokości 100 EUR miesięcznie, z odsetkami 3% rocznie przez 40 lat. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Zwrot z giełdy przy regularnych inwestycjach: wiemy już, że regularne inwestycje triumfują nad pojedynczymi inwestycjami, o czym świadczy porównanie przebiegu stóp zwrotu ze scenariuszy 1 i 2.
 • Powiedzmy teraz, że nasze oszczędności kierujemy w stronę giełdy, aby spróbować zwiększyć procent rocznego zysku. Indeks S&P 500, w którego skład wchodzi 500 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, między rokiem 1928, a 2017 osiągnął średnią stopę zwrotu na poziomie około 10%
 • Inwestując początkowo kwotę w wysokości 1 000 EUR, przy regularnych miesięcznych inwestycjach w wysokości 100 EUR, przy oprocentowaniu 10%, za 40 lat miałbyś 604 720,00 EUR!

Źródło: Scenariusz 2 z roczną rentownością giełdy wynoszącą 10% rocznie. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Oczywiście jest to tylko hipotetyczny przykład, a stopy zwrotu będą się różnić, ponieważ wyniki w przeszłości nie gwarantują, że podobne pojawią się w przyszłości. Jest jednak całkiem jasne, dlaczego inwestorzy będący miliarderami, tacy jak Warren Buffett, inwestują na giełdzie.

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy wątpliwości co do tego, czym jest finansowy ETF, a teraz szczegółowo opiszemy czym różni się CFD od ETF.

Kontrakty CFD kontra ETF

Kontrakty na różnice (CFD) i fundusze, którymi można handlować (ETF) to dwie preferowane opcje handlowe dla tych, którzy chcą inwestować na rynkach.

Co to są kontrakty CFD i ETF?

Kontrakt na różnicę lub kontrakt CFD jest produktem lewarowanym o wysokim ryzyku, podczas gdy fundusz notowany na giełdzie zasadniczo replikuje indeks bazowy i jego ryzyko uważany jest za niskie.

Jak działa ETF? Fundusz będący przedmiotem publicznego obrotu jest skutecznym i mało ryzykownym sposobem na uzyskanie dostępu do wielu konkretnych rynków.

Na przykład fundusz ETF oparty o australijski rynek akcji lub australijski rynek długu o stałym dochodzie, oferują natychmiastowe korzyści dywersyfikacyjne w portfelu aktywów.

Aktywa posiadane przez fundusze są utrzymywane w formie umowy powiernictwa w ramach zewnętrznej kontroli w imieniu inwestora. Minimalizuje to ryzyko wypłacalności emitenta ETF.

ETF są uważane za tani sposób inwestowania, ponieważ uiszczana jest tylko niewielka roczna opłata za zarządzanie.

ETF - Aktywny handel a inwestowanie pasywne

CFD jest kontraktem między traderem a brokerem, który można kupić lub sprzedać po cenie początkowej opartej na aktywach bazowych w nadziei osiągnięcia zysku jeśli rynek zmieni się na naszą korzyść.

Z drugiej strony kontrakty CFD posiadają wielką zaletę, ponieważ pozwalają szybko sprzedać grupę aktywów lub rynek. Z kolei fundusze ETF są zwykle narzędziem inwestycyjnym służącym do utrzymywania naszych kapitałów.

Kontrakty CFD, które są obarczone wysokim ryzykiem i są wykorzystywane w krótszych interwałach. Oznacza to, że ten instrument jest idealny do strategii krótkoterminowych. Możesz także użyć CFD do pokrycia ekspozycji w ETF, ale transakcja w przeciwnym kierunku nie byłaby możliwa.

❗️ Wadą funduszy ETF jest to, że mogą one być narażone na słabość niektórych sektorów lub całego rynku akcji, ale generalnie w portfelu aktywów bazowych ETF nie ma selekcji ekspertów.

ETF-y giełdowe mogą być atrakcyjne dla inwestora, ponieważ gdy dany sektor jest modny i w tendencji wzrostowej, często ma to wpływ na wszystkie powiązane z nim spółki.

Jedną z największych różnic między kontraktami CFD i ETF jest to, że te pierwsze są na ogół częściej wykorzystywane do spekulacji, podczas gdy te drugie są zwykle wykorzystywane do inwestycji długoterminowych. Będąc produktami lewarowanymi, CDF są przedmiotem obrotu z dnia na dzień.

Kontrakty CFD są produktem pochodnym, więc umożliwiają znaczną dźwignię finansową. Oznacza to, że można uzyskać wyższy zwrot niż ten, który byłby możliwy, gdyby ten sam kapitał, inwestować w inne instrumenty finansowe.

Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty kapitału, ponieważ w ten sam sposób, w jaki dźwignia finansowa pozwala na pomnażanie zysków, zwiększa także straty w przypadku, gdy rynek będzie poruszał się w kierunku przeciwnym do naszej pozycji

Aktywne inwestowanie

Jeśli wolisz korzystać z dźwigni, nie musisz inwestować całej wartości pozycji i możesz to zrobić za pomocą kontraktów CFD. Oczywiście operowanie depozytem zabezpieczającym może zwiększać zyski, ale także straty.

Inwestycja pasywna

Jako alternatywa dla handlu kontraktami CFD, ETF są lepsze dla osób poszukujących pasywnych rozwiązań inwestycyjnych, ze strategią zakupu i utrzymania pozycji przez długi czas. Na przykład, jeśli ASX 200 wzrośnie lub zmniejszy się o 15%, podobne zmiany wykona ETF, który naśladuje ASX 200.

ETF mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, co oznacza, że mogą być używane tak, jakby były akcjami spółki giełdowej.

Jednak handel kontraktami CFD jest doskonałym sposobem na dostęp do szerszego zakresu różnych rynków na całym świecie za pomocą konta brokera.

OTWÓRZ KONTO ETF

Odwrotny ETF

Istnieje rodzaj ETF, zwany odwrotnym, który tworzy odwrotną korelację w odniesieniu do indeksów, które replikują. ETF, zachowujące się odwrotnie do indeksów, zyskają na wartości (wzrost), gdy indeks straci na wartości (spadek) i odwrotnie. Są również dostępne fundusze ETF, których zmiany mogą zwielokrotnić zmianę, jaka zaszła na aktywach, które mają być naśladowane.

Na przykład ETF może wzrosnąć dwa razy bardziej niż indeks. Właśnie tego tak naprawdę szuka wielu inwestorów i traderów. Jeśli chcesz wypróbować transakcje na kontraktach CFD lub ETF, upewnij się, że masz długoterminowy plan transakcyjny i poznaj wszystkie ryzyka, jakie wiążą się z tymi produktami finansowymi, przed dokonaniem inwestycji.

Inwestowanie w fundusze ETF - Warren Buffett i indeks S&P 500

Warren Buffett, nazywany „Wyrocznią Omaha" jest jednym z najlepszych inwestorów wszechczasów. Na spotkaniu akcjonariuszy spółki w 2004 r. Berkshire Hathaway, inwestor zapytał miliardera, czy powinien kupić akcje Berkshire Hathaway, zainwestować w indeks ETF lub zatrudnić menedżera, aby zarządzał jego kapitałem.

To była część odpowiedzi Buffetta: „Po prostu wybierz szeroki indeks, taki jak S&P 500. Nie wkładaj wszystkich pieniędzy naraz i rób to przez pewien czas. Vanguard. Niezawodny i tani".

Co rozumiesz przez Vanguard i S&P 500? Odnosi się do ETF, o których wspominaliśmy już w tym artykule w części funduszom Vanguard.

Najpopularniejszy Exchange Traded Fund na świecie

Wśród najpopularniejszych exchange traded funds na świecie, można wprowadzić podział na ETFy indeksowe/akcyjne ale także surowcowe czy nieruchomościowe.

Jednym z najpopularniejszych Exchange traded funds jest wymieniony wcześniej etf s&p 500, kolejnymi popularnymi funduszami z zagranicy są ETF surowce: oparte na Uranium ETF (ETF Ura) Global X Uranium ETF, oparte na węglu Vaneck Vectors Coal ETF (RSX ETF), ETF na złoto - iShares ETF ( Gold ETF) prowadzony przez BlackRock oraz GDXJ ETF, rolniczy RJA ETF.

Ciekawym novum jest także bitcoin ETF - Winklevoss ETF oparty na kryptowalutach. W zestawieniu nie mogło także zabraknąć opartych o ropę Oil ETFów, wśród których największym jest United States Oil Fund. Nie mniej ciekawą od ETF S&P500 pozycją, jest VIX ETF - iPath S&P 500 VIX. Tak więc widzisz, że fundusze ETF to spektrum wielu rynków i branży.

ETF WIG 20 i inne ETF Polska

W Polsce, jeśli chodzi o GPW ETF-y reprezentowane są niezwykle skromnie, znajdziemy tu fundusze ETF: Lyxor ETF WIG20, DAX ETF oraz Lyxor ETF S&P500.

Lyxor S&P 500 ETF, Lyxor WIG20 ETF oraz Lyxor ETF DAX, o których była mowa w poprzednich akapitach, są oferowane przez podmiot należący do grupy Societe Generale S.A.

Fundusze ETF w ofercie Admiral Markets

Jak widać jeśli chodzi o ETF polska giełda jest w nie bardzo uboga. Całe szczęście jesteśmy my - Admiral Markets, jeżeli nie wiesz jeszcze, jak kupić ETF w Polsce, a zwłaszcza zagraniczne exchange traded fund, spójrz w naszą ofertę ETF. Znajdziesz tu ETF fundusze z Francji, Wielkiej Brytanii oraz dwóch giełd amerykańskich ARCA i NASDAQ. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak kupić ETF w Polsce, sprawdź naszą bogatą ofertę.

 • ARCA będąca częścią NYSE to specjalna, oddzielna platforma do handlu między innymi ETF. Giełda ta skupia w sobie ponad 70 różnych ETFów.
 • Jeśli interesują Cię spółki technologiczne właściwy fundusz ETF znajdziesz na giełdzie NASDAQ.
 • Jeżeli chodzi o giełdę brytyjską, w naszej ofercie znajdziesz exchange traded fund podążający za indeksem FTSE 250.

Te oraz inne fundusze ETF znajdziesz w ofercie naszych rachunków na platformie MetaTrader 5. Już teraz pobierz i zainstaluj platformę MT5 i ciesz się z dostępu do ETF, CFD na ETFy oraz tysięcy innych instrumentów.

Fundusze typu ETF są odpowiednie dla inwestorów ze względu na ich wiele zalet, takich jak niskie wskaźniki kosztów, duża płynność , szeroki wybór opcji inwestycyjnych, dywersyfikacja, niski próg wejścia w inwestycję i tak dalej.

Dzięki tym cechom fundusze ETF są idealnymi narzędziami dla realizacji różnych strategii handlowych i inwestycyjnych używanych przez nowych traderów i inwestorów. Oto siedem naszym zdaniem najciekawszych strategii transakcyjnych dotyczących funduszy ETF przeznaczonych dla początkujących, które zostały przedstawione poniżej w losowej kolejności.

Co już wiemy na temat funduszy ETF?

 • Fundusze ETF są coraz bardziej popularnym produktem dla traderów i inwestorów, gdyż odzwierciedlają zachowanie szerokich indeksów lub sektorów przemysłu w ramach jednego instrumentu.
 • Istnieją również ETF dla różnych klas aktywów, oraz takie rozwiązania jak inwestycje lewarowane, gdzie stopa zwrotu jest pewną wielokrotnością zmiany instrumentu bazowego, lub fundusze ETF klasy short, które zwiększają swoją wartość, gdy cena instrumentu spada.
 • Ze względu na ich unikalny charakter można zastosować kilka strategii w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji ETF.

Traderzy i inwestorzy wykorzystują różne strategie. Najbardziej popularne to:

 • Swing trading (handel pozycyjny)
 • Alokacja aktywów
 • Hedging
 • Uśrednianie kosztów w dolarach

Strategia ETF - Uśrednianie kosztu zakupu

Zaczynamy od najbardziej podstawowej strategii: uśredniania kosztu zakupu. Uśrednianie kosztów zakupu to technika kupowania określonej ilości aktywów o ustalonej wartości w walucie według regularnego harmonogramu, niezależnie od zmieniających się cen aktywów.

Początkujący inwestorzy to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy są zatrudnieni przez rok lub dwa i mają stabilny dochód, z którego są w stanie zaoszczędzić trochę każdego miesiąca. Tacy inwestorzy mogą wyasygnować każdego miesiąca określoną kwotę i zamiast umieszczać je na niskooprocentowanym rachunku oszczędnościowym, inwestować je w fundusze ETF lub portfel takich funduszy.

Czym wyróżnia się takie systematyczne inwestowanie dla początkujących? Po pierwsze jest to, że wprowadza pewną dyscyplinę w procesie oszczędzania. Jak sugeruje wielu doradców finansów osobistych, sensowne jest, aby najpierw uświadomić sobie, co można osiągnąć, regularnie oszczędzając. Po drugie, inwestując co miesiąc tę samą kwotę w fundusze ETF - podstawowa cecha uśredniania kosztu zakupów - zgromadzisz więcej jednostek, gdy cena ETF jest niska, a mniej jednostek, gdy cena ETF jest wysoka, a zatem uśredniasz koszt twoich zakupów.

Z biegiem czasu takie podejście może się opłacać, o ile tylko przestrzega się dyscypliny. Takie podejście posiada również wady: stopa zwrotu nie będzie okazała, jeśli rynek nie będzie wykazywał chęci do wzrostu. Po drugie, jest to podejście długoterminowe, którego nie wszyscy są w stanie się podjąć.

Załóżmy na przykład, że zainwestowałeś 500 USD pierwszego dnia każdego miesiąca od początku stycznia 2019 r. do października 2019 r. w SPDR S&P 500 ETF (SPY), ETF, który naśladuje indeks S&P 500. Tak więc, gdy jednostki SPY były styczniu sprzedawane po cenie 248,81 USD, kwota 500 USD starczyłaby ci ok, 2 jednostki, ale już w październiku, gdy jednostka handlowana była po blisko 300 USD, miesięczna inwestycja w wysokości 500 USD starczyłaby tylko na 1,7 jednostki.

W okresie 10 miesięcy kupiłbyś łącznie 17,73 jednostki SPY (w oparciu o ceny zamknięcia skorygowane o dywidendy i podziały). Przy cenie zamknięcia z 17 października wynoszącej 299,38 USD jednostki te byłyby warte 5308 USD, co daje zwrot w tym czasie wynoszący ponad 6,2%. Naturalnie pozytywny wynik nie zawsze zostanie osiągnięty, gdyż warunkiem jest sprzyjająca koniunktura. Powyższe wyliczenie jest tylko przykładem sposobu kalkulacji wyniku.

Jeśli nie masz czasu, aby uczestniczyć w szkoleniach na żywo, weź udział w interaktywnym kursie. Nie czekaj i zapisz się już teraz na Forex 1-2-3.

Strategia ETF - Rozproszona alokacja posiadanego kapitału

Alokacja aktywów oznacza podział portfela na części z przeznaczeniem na różne kategorie aktywów, takie jak akcje, obligacje, towary i środki pieniężne w celu dywersyfikacji - jest to potężne narzędzie inwestycyjne. Niski próg inwestycyjny dla większości funduszy inwestycyjnych typu ETF - generalnie zaledwie 50 USD miesięcznie - ułatwia początkującemu wdrożenie podstawowej strategii alokacji aktywów, w zależności od horyzontu czasowego inwestycji i tolerancji ryzyka.

Przykładowo młodzi inwestorzy mogą być w 100% zainteresowani inwestowaniem w ETF-y kapitałowe, gdyż będąc w wieku 20 lat są skłonni przyjąć długi horyzont czasowy inwestycji i wysoką tolerancję na ryzyko. Ale kiedy osiągają trzydziestkę i rozpoczynają poważne zmiany w cyklu życia, takie jak zakładanie rodziny i kupno domu, mogą przejść do mniej agresywnej kombinacji inwestycyjnej, takiej jak 60% ETF opartych o akcje i 40% ETF opartych o obligacje.

ETF - strategia Swing Trading

Transakcje w ramach swing tradingu to transakcje, które mają na celu wykorzystanie znacznych wahań cen akcji lub innych instrumentów, takich jak waluty lub towary. Mogą one trwać od kilku dni do kilku tygodni, w przeciwieństwie do transakcji intraday, które rzadko są zostawiane z dnia na dzień.

Atutami ETF, które sprawiają, że nadają się do swing tradingu, są dywersyfikacja i wąskie różnice między ofertami kupna i sprzedaży (spready). Ponadto, ponieważ ETF są dostępne dla wielu różnych klas aktywów i szerokiego zakresu sektorów, trader może zdecydować się na handel ETFem, który jest oparty na sektorze lub klasie aktywów, względem którego on lub ona ma określoną wiedzę specjalistyczną.

Na przykład osoba zaznajomiona z sektorem technologicznym może mieć przewagę w handlu technologicznymi ETFami, takimi jak ETF Invesco QQQ (QQQ), który naśladuje Nasdaq-100.

Trader, który uważnie śledzi wydarzenia na rynkach towarowych, może preferować handel jednym z wielu dostępnych ETF towarowych, takich jak ETF Invesco DB Commodity Tracking ETF (DBC). Ponieważ ETF to zazwyczaj portfele akcji lub innych aktywów, nie mogą wykazywać takiego samego wzrostu cen jak pojedyncze akcje na hossie .

Z tego samego powodu ich dywersyfikacja sprawia, że są one mniej podatne na wpływ wydarzeń dotyczących poszczególnych spółek zarówno pozytywny, jak i negatywny. Zapewnia to pewną ochronę przed zmniejszeniem się wielkości kapitału, co jest niezmiernie ważne dla początkujących.

Jak wyglądać może Swing Trading na ETF

Zanim dokona się pierwszej transakcji należy dokonać selekcji funduszy ETF, by wybrać te, które są odpowiednie do handlu za pomocą swing tradingu. Ideałem są takie fundusze ETF, które mają relatywnie dużą zmienność ceny, a także notują stosunkowo wysoki wolumen. Wysoki poziom aktywności zarówno pod względem ceny, jak i wolumenu pozwala swing traderom na łatwe wchodzenie i wychodzenie z pozycji.

Niskie obroty na części funduszy ETF mogą nie zapewniać odpowiedniej płynności w momencie, gdy chcesz otworzyć lub zamknąć swoją pozycję. Ze względu na krótkie interwały pozycji w ramach handlu swingowego, możliwość otwarcia lub zamknięcia pozycji w dowolnym momencie ma kluczowe znaczenie, gdyż warunki rynkowe mogą się szybko ulec zmianie, co wymusza reakcję u tradera.

Po znalezieniu odpowiednich funduszy ETF do handlu (wstępne utworzenie listy zakwalifikowanych funduszy ETF pozwoli zaoszczędzić czas w przyszłości oraz ułatwi proces zarządzania handlem), następnym krokiem jest znalezienie potencjalnych transakcji. Transakcje mogą być oparte na dowolnej metodzie technicznej, która przewiduje silny ruch cen w ciągu najbliższych kilku dni lub tygodni.

Żadna strategia nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ruchów cenowych, ani też nie zawsze dokładnie prognozuje kierunek lub wielkość prognozowanych ruchów. O ile zawsze istnieje ryzyko poniesienia straty w ramach tradingu, to inwestorzy parający się swing tradingiem używają metod i wskaźników, takich jak wybicia z formacji cenowych lub wykorzystanie rosnącej zmienności, aby znaleźć potencjalnie zyskowne ruchy cen.

Formacje cenowe funduszy ETF

Formacje cenowe widoczne na wykresach to kształty geometryczne, które da się zaobserwować w przebiegu ceny konkretnego ETF, które często prognozują, kiedy zmienność prawdopodobnie wzrośnie i w jakim kierunku - wszystko to jest kluczową informacją dla tradera swingowego

Weźmy na przykład formacje cenową „trójkąta". Trójkąt powstaje w wyniku szczególnego zachowania ceny funduszu ETF, które polega na stopniowym uspokajaniu się wahań, jak pokazano na rysunku poniżej. Podobnie jak w przypadku ściśniętej sprężyny, w końcu zakres wahań ponownie się rozszerzy, a często jest to wywoływane przez cenę wychodzącą poza granice trójkąta.

Nazywa się to wybiciem z formacji cenowej i sygnalizuje swing traderom możliwość otwarcia pozycji na ETF w kierunku wybicia, ponieważ prawdopodobnie rozpocznie się silniejszy ruch krótkoterminowy. SPDR S&P 500 ETF (SPY) stworzył taką okazję do handlu w grudniu 2018 roku.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #SPY, H4 - Zakres danych: od 18 lipca 2018 r. do 18 kwietnia 2019 r. - Sporządzony dnia 26 sierpnia 2020 r. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Czerwone linie oznaczają utworzenie trójkąta na wykresie ceny. Wyraźne wybicie ma miejsce 10 grudnia 2018 roku, gdy SPDR S&P 500 ETF (SPY) otworzył się i zamknął pod dolnym ograniczeniem trójkąta, sygnalizując wybicie i możliwość wejścia na rynek po krótkiej stronie po cenie około 261 USD za udział.

Aby odpowiednio zarządzać ryzykiem, zlecenie stop loss powinno zostać położone tuż nad poprzednim lokalnym szczytem sprzed wybicia, czyli około 269 USD za udział.

Strategie wyjścia mogą być różne. Wielu traderów stosuje trailing stop; gdy cena przesuwa się w dół, zlecenie stop loss jest również przesuwane w dół w celu zablokowania części zysków. Jest to przydatne, gdy występuje silny ruch, taki jak ten pokazany na rysunku powyżej.

Formacje cenowe funduszy ETF - przykład

Ceny docelowe są również często obliczane przed zawarciem transakcji, a po osiągnięciu tej ceny pozycja zostaje zamknięta. Formacje cenowe zapewniają wyznaczenie przybliżonego docelowego zysku odejmując wysokość formacji od poziomu cen z otwarcia pozycji.

Na przykład trójkąt ma w najwyższym punkcie wysokość około 21 USD. Jest to odjęte od ceny początkowej (która może nie być dokładnie ceną wybicie) na poziomie 261 USD, by otrzymać cenę docelową na poziomie 240 USD, która została osiągnięta kilka dni po wybiciu.

Gdy trend jest już wyraźnie nakreślony, wyodrębnianie punktów kontynuacji trendu (takich jak niedawne wsparcie lub opór) po wystąpieniu korekty również pozwala na spore możliwości zawarcia transakcji w ramach swing tradingu. W czerwcu 2019 roku r. SPDR S&P 500 ETF (SPY) wykonał znaczący ruch wzrostowy i można było oczekiwać jego kontynuacji, ale równocześnie mogła pojawić się korekta.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #SPY, H4 - Zakres danych: od 7 lutego 2019 r. do 21 października 2019 r. Sporządzony dnia 26 sierpnia 2020 r. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Gdy trend wzrostowy zaczyna być wyraźniejszy, traderzy posługujący się techniką swingową szukają okazji do wejścia na długą stronę rynku. Opór został utworzony w okolicy poziomu 291 USD (górna czerwona pozioma linia) i dzięki temu teraz staje się on punktem odniesienia dla zleceń wejścia na rynek.

Gdy cena ETF wzrasta ponad ten opór, co ma miejsce 18 czerwca, oznacza to warunek do otwarcia długiej pozycji i prawdopodobny dalszy wzrost ceny ETF. Ograniczenie dla ewentualnych strat znajduje się poniżej ostatniego krótkoterminowego minimum na poziomie 287 USD za akcję.

Wyjścia przy stosowaniu strategii w trakcie trendów są bardziej subiektywne. Ponieważ transakcje swingowe mają uchwycić szybkie ruchy, na rysunku zaznaczono poziomy (dłuższe czerwone linie) dla potencjalnych zleceń docelowych (take profit). Poziomy te wyznaczono na podstawie odległości między ceną otwarcia, a ceną dla zlecenia stop loss, czyli względem podejmowanego ryzyka.

Strategia ETF - Rotacja sektorowa

ETF-y ułatwiają również początkującym wykonywanie rotacji sektorowej w oparciu o różne etapy cyklu gospodarczego.

Załóżmy na przykład, że inwestor zainwestował w sektor biotechnologii za pośrednictwem ETF (IBB) iShares Nasdaq Biotechnology. Biorąc pod uwagę wzrost IBB o 137% w ciągu ostatnich siedmiu latach (na dzień 21 października 2019 r. Licząc od początku 2013 roku), inwestor może chcieć zrealizować zyski z tego funduszu ETF i przenieść kapitał do bardziej defensywnego sektora, takiego jak pasywny sektor konsumencki, za pośrednictwem sektorowego funduszu Select Staples SPDR ETF (XLP ).

Krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF

Krótka sprzedaż, sprzedaż pożyczonego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, jest zwykle dość ryzykownym przedsięwzięciem dla większości inwestorów, a zatem nie jest czymś, co większość początkujących powinna robić.

Jednak krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF jest nieco lepszych rozwiązaniem niż skracanie pozycji na poszczególnych instrumentach ze względu na mniejsze ryzyko zjawiska short squeeze, czyli wyciskania krótkich pozycji - to scenariusz, w którym papier wartościowy lub towar, który został silnie skrócony, gwałtownie zyskuje na wartości - a także znacznie niższy koszt finansowania (w porównaniu z kosztami poniesionymi przy próbie skrócenia akcji o wysokim krótkoterminowym oprocentowaniu). Te względy ograniczania ryzyka są ważne dla tradera.

Krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF umożliwia również traderowi skorzystanie z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych. Tak więc trader, który już zna ryzyka zawierania transakcji i chce spróbować gry z wykorzystaniem krótkich pozycji np. na rynkach wschodzących, mógłby to zrobić za pośrednictwem ETF (EEM) MSCI Emerging Markets iShares.

Należy jednak pamiętać, że traderom stawiającym pierwsze kroki na rynkach finansowych zdecydowanie zalecamy trzymanie się z dala od shortowych ETF z podwójną dźwignią lub potrójną dźwignią, które generują wyniki na bazie dwukrotności lub trzykrotności odwrotnej zmiany ceny instrumentu, którego mają naśladować, co ma związek ze znacznie wyższym stopniem ryzyka związane z tymi funduszami ETF.

Rozgrywanie tendencji sezonowych funduszy ETF

ETF są również dobrym narzędziem dla inwestorów w celu wykorzystania zjawiska tendencji sezonowych. Rozważmy dla przykładu dwie znane tendencje sezonowe. Pierwsza nazywa się "sprzedaj w maju i uciekaj". Odnosi się to do faktu, że akcje amerykańskie historycznie osiągały gorsze wyniki w sześciomiesięcznym okresie maj-październik w porównaniu z okresem listopad-kwiecień.

Innym sezonowym zjawiskiem jest tendencja złota do wzrostu we wrześniu i październiku, dzięki silnemu popytowi z Indii przed sezonem ślubnym i festiwalowi świateł w Diwali, który zwykle przypada między połową października a połową listopada.

Tendencję do osłabiania szerokiego rynku można wykorzystać poprzez zagranie na krótko SPDR S&P 500 ETF (SPY) pod koniec kwietnia lub na początku maja i zamknięcie krótkiej pozycji pod koniec października, lub też gry na wzrost ceny tylko w przedziale czasu od listopada do kwietnia.

Inwestor może również skorzystać z sezonowej siły złota, kupując jednostki popularnego ETF na złoto, jak np. SPDR Gold Trust (GLD), późnym latem i zamykając pozycję po kilku miesiącach. Należy pamiętać, że trendy sezonowe nie zawsze występują zgodnie z przewidywaniami i generalnie powinno się używać zleceń stop-loss dla takich pozycji handlowych, aby ograniczyć ryzyko większych strat.

Zabezpieczenie - hedging ETF

Każdy trader może czasami potrzebować zabezpieczenia dla swoich już otwartych pozycji lub ochrony przed ryzykiem spadku cen portfela. Załóżmy, że odziedziczyłeś spory portfel amerykańskich spółek i martwisz się ryzykiem dużego spadku cen tych akcji.

Jednym z rozwiązań jest zakup opcji sprzedaży. Ponieważ jednak większość początkujących nie zna strategii handlu opcjami, alternatywną strategią jest otwarcie krótkiej pozycji na ETF naśladujących zmiany szerokiego rynku, takich jak SPDR S&P 500 (SPY) lub SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

Jeśli rynek spadnie zgodnie z oczekiwaniami, twój portfel na blue-chipach zostanie skutecznie zabezpieczona, ponieważ spadki cen akcji z Twojego portfela zostaną skompensowane zyskami z krótkiej pozycji na ETF.

Zauważ, że Twoje zyski również mogą zostać ograniczone w sytuacji wzrostu wycen akcji na rynku, ponieważ zyski w twoim portfelu zostaną zbilansowane stratami z krótkiej pozycji ETF. Niemniej jednak ETF-y oferują traderom stosunkowo łatwą i skuteczną metodę zabezpieczenia.

Fundusze ETF - wnioski

Wiesz już, co to są ETFy oraz że można podzielić je na klasy, w zależności od tego w jakie rynki chcesz inwestować. Skoro inwestycja w ETF jest stosunkowo prosta, bo jeżeli ktoś pyta o ETF jak inwestować, można mu wskazać akcje, które kupuje się dokładnie tak samo oraz notowania ETFów, gdzie kurs ETFa również widnieje na giełdowym tickerze i wykresie, nie ma sensu pytać o ETF czy warto?…

Odpowiedź jest oczywista, zwłaszcza, że także w przypadku ETF dywidenda trafia bezpośrednio na rachunek inwestora i pochodzi ona ze spółek zawartych w indeksie. Dla przykładu analizując wypłaty z tego tytułu dla ETF WIG20 dywidenda będzie pochodziła ze wszystkich spółek giełdowych aktualnie tworzących ten indeks.

O ile kłopotliwe może być znalezienie ETF Złoto GPW będzie też uboga w bardzo popularne wśród ETF surowce, jak uran ETF. Wśród ETF GPW i nie tylko, znajdą się jednak ETF DAX którego możesz również sprawdzić w Admiral Markets, ETF WIG20 oraz ETF S&P 500 - najpopularniejszy fundusz ETF.

Zważywszy na prostotę ETF inwestowanie w Exchange Traded Funds, wydaje się dość proste, warto jednak skorzystać z bezpłatnych szkoleń online i poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z Exchange-traded funds - od, co to jest ETF, przez ETF definicja, do szczegółowych zagadnień dotyczących tak obszernych tematów jak ETF Ropa, ETF Uran *URA ETF), Silver ETF czy ETF Gold. Mimo niszowego znaczenia naszego rynku (fundusze ETF w Polsce) warto znać podstawowe informacje o ETFach!

Jeśli posiadasz już odpowiednią wiedzę, sprawdź ofertę naszych rachunków, na których poza funduszami ETF (w tym CFD na ETFy) znajdziesz szereg innych instrumentów finansowych.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Zanim rozpoczniesz handel, ważne jest, abyś wybrał wiarygodnego i sprawdzonego brokera posiadającego w swojej ofercie handel na funduszach ETF. Admiral Markets jest wielokrotnie nagradzanym i przede wszystkim regulowanym brokerem, który posiada w swojej ofercie ETF na rachunku handlowym Invest.MT5.

Jeśli chcesz handlować na 15 największych światowych giełdach papierów wartościowych, z dostępem do BEZPŁATNYCH danych rynkowych w czasie rzeczywistym, zaawansowanych wykresów i analiz technicznych, najnowocześniejszej platformy handlowej i nie tylko, kliknij na poniższy baner, aby otworzyć swój rachunek już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.