Wolumen wykorzystywany w tradingu

Admirals

Wykres dostarcza nam dwie podstawowe informacje, a mianowicie cenę oraz wolumen, ewentualnie liczbę otwartych kontraktów. Zawsze najistotniejsza będzie cena, jej zachowanie, jednak wolumen czy liczba otwartych kontraktów będzie stanowić ważne potwierdzenie pewnych scenariuszy, które zakładamy analizując wykresy.

Wolumen oraz liczba otwartych kontraktów

Wolumen określa liczę walorów, które były kupowane i sprzedawane w danym okresie. Każda transakcja składa się ze strony kupującej oraz sprzedającej, zatem czasami wielkość wolumenu mnoży się przez 2. Jednak w czystej postaci określa liczę papierów, np. akcji, które zmieniły właściciela. Przykładowo wolumen w danych dniu wynoszący 10 tys. akcji oznacza, że w tym dniu 10 tys. zmieniło właściciela. Jeżeli byłaby to jednak transakcja, to osoba X kupiła 10 tys. akcji od osoby Y. Wolumen oznaczany jest pionowymi słupkami na dole wykresu.

Warto również wyjaśnić pojęcie obrotu, który nie jest tożsamy z wolumenem. Obrót uzyskamy mnożąc wolumen przez cenę akcji. Ponadto obrót należy pomnożyć przez 2 w celu pokazania strony kupującej oraz sprzedającej. Przykładowo wolumen wynosił w danym dniu 10 tys. akcji. Cena akcji to 10 złoty. Zatem obrót będzie wynosić 200 tys. złoty, gdyż 10 tys. akcji zostało kupione po 10 zł przez jedną stronę, a druga strona musiała sprzedać 10 tys. po 10 zł.

Na rynku kontraktów terminowych mamy dostępną informację o liczbie otwartych pozycji (kontraktów). Liczba otwartych kontraktów dotyczy łącznej liczby pozycji długich lub krótkich, a nie sumę obu. Każdy kontrakt składa się z dwóch stron, kupującej oraz sprzedającej. Podawany spadek lub wzrost liczby kontraktów oznacza zmianę ilości zawartych kontraktów.

Aby w pełni zrozumieć kształtowanie się liczby otwartych kontraktów należy dokładnie przeanalizować, kiedy ta liczba się zmienia. Przedstawia to poniższy opis.

 • Kupowanie nowej długiej, sprzedawanie nowej krótkiej, wzrost LOK
 • Kupowanie nowej długiej, sprzedawanie starej długiej, bez zmian LOK
 • Kupowanie starej krótkiej, sprzedawanie nowej krótkiej, bez zmian LOK
 • Kupowanie starej krótkiej, sprzedawanie starej długiej, spadek LOK

W pierwszym przypadku kupujący oraz sprzedający inicjują nowy kontrakt. W drugim przypadku jeden uczestnik wchodzi w rynek, a drugi z niego wychodzi likwidując długą pozycję, można powiedzieć, że pierwszy zajął miejsce drugiego, liczba otwartych kontraktów nie zmieniła się. W trzecim przypadku również liczba otwartych kontraktów nie uległa zmianie, gdyż jeden inwestor zlikwidował starą pozycję krótką, a drugi otworzył nową. W czwartym przypadku liczba otwartych kontraktów spadła, ponieważ zarówno kupujący, jak i sprzedający zamknęli pozycję w kontrakcie.

Reasumując, jeśli obaj uczestnicy rynku inicjują nową pozycję, to liczba otwartych kontraktów wrasta. W momencie, gdy obie strony zamykają pozycję, to liczba kontraktów spada. Jeżeli jeden uczestnik wchodzi na rynek, a drugi go opuszcza liczba otwartych kontraktów pozostaje bez zmian. Analizując liczbę otwartych kontraktów możemy sprawdzić, czy na rynek napływa kapitał, czy wręcz przeciwnie.

Interpretacja wolumenu i liczby otwartych kontraktów

Interpretacja wolumenu oraz liczby otwartych kontraktów w zasadzie jest podobna z niewielkimi różnicami. Ogólna zasada przedstawia się następująco:

 • Cena rośnie, wolumen wzrasta, liczba otwartych kontraktów wzrasta, rynek silny
 • Cena rośnie, wolumen maleje, liczba otwartych kontraktów maleje, rynek słaby
 • Cena spada, wolumen wzrasta, liczba otwartych kontraktów wzrasta, rynek słaby
 • Cena spada, wolumen maleje, liczba otwartych kontraktów maleje, rynek silny

Wolumen oraz liczba otwartych kontraktów powinny zwyżkować w ruchach zgodnych z trendem. Z kolei zniżkujący wolumen oraz liczba otwartych kontraktów może sugerować odwrócenie trendu.

Wolumen

Miara wolumenu odzwierciedla intensywność i tempo ruchu cen. Analizując wolumen z ruchem cen łatwiej zaobserwować, kto aktualnie ma przewagę na rynku, strona popytowa, czy podażowa. Wolumen może potwierdzać aktualny kierunek ceny lub ostrzegać przed jego zmianą.

W trendzie wzrostowym wolumen powinie rosnąć podczas ruchu w górę oraz spadać podczas korekt spadkowych. Takie zachowanie wolumenu potwierdza trend wzrostowy. Z kolei w trendzie spadkowym wolumen powinien iść w górę podczas ruchu ceny w dół i spadać podczas korekt wzrostowych. Odwrotne zachowanie wolumenu może prognozować wyczerpanie się trendu.

Wolumen również jest przydatny w potwierdzeniu formacji cenowych. Podczas tworzenia się formacji głowy z ramionami (RGR) potwierdzeniem odwracania się trendu będzie spadający wolumen przy kształtowaniu się głowy, nowego szczytu, a podczas zejścia ceny w okolice szyi wolumen powinien iść w górę. Podczas formowania się podwójnego oraz potrójnego szczytu wolumen powinien spadać przy każdym kolejnym szczycie i rosnąć podczas spadków. W formacji zapowiadającej zazwyczaj kontynuację trendu, takiej jak trójkąt, wolumen powinien spadać w momencie, gdy cena znajduje się w trójkącie i wzrosnąć podczas wybicia się ceny z formacji.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Liczba otwartych kontraktów

Zasady interpretacji liczby otwartych kontraktów są bardzo podobne do tych związanych z wolumenem, ale wymagają pewnego doprecyzowania.

Podczas mocnego ruchu w górę w trendzie wzrostowym, gdy rośnie liczba nowych kontraktów oznacza to, że na rynek napływa kapitał i jest to sygnał pozytywny.

W momencie, gdy cena rośnie, a liczba otwartych kontraktów spada oznacza to, że wzrost ceny spowodowany jest przez zamykanie pozycji krótkich. Posiadacze tak zwanych krótkich pozycji pozbywają się stratnych transakcji. Nowy kapitał nie wchodzi na rynek, tylko z niego ucieka, co prawdopodobnie będzie oznaczać, że ruch w górę zakończy się po redukcji stratnych krótkich pozycji.

Spadek cen i wzrost liczby otwartych kontraktów oznacza, że nowy pieniądz napływa na rynek i jest nastawiony na dalsze spadki, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego.

Z kolei, gdy cena oraz liczba otwartych kontraktów spada oznacza to, że posiadacze pozycji długich redukują swoją ekspozycję na rynku. Po zamknięciu nierentownych transakcji ruch ceny może skierować w górę.

Możliwe scenariusze można przedstawić w następujący sposób:

 • Wzrost liczby otwartych kontraktów w trendzie wzrostowym zapowiada hossę.
 • Spadek liczby otwartych kontraktów w trendzie wzrostowym zapowiada bessę.
 • Wzrost liczby otwartych kontraktów w trendzie spadkowym zapowiada bessę.
 • Spadek liczby otwartych kontraktów w trendzie spadkowym zapowiada hossę.

Obserwowanie liczby otwartych kontraktów istotne jest w wielu innych sytuacjach rynkowych, a nie tylko podczas impulsów i korekt w trendzie wzrostowych lub spadkowym.

Podczas konsolidacji spadek liczby otwartych kontraktów, gdy wcześniej rósł może zapowiadać odwrócenie ruchu.

Bardzo duża liczba otwartych kontraktów po znaczącym ruchu może oznaczać odwrócenie trendu. Przykładowo po mocnym ruchu w górę bardzo duża liczba otwartych kontraktów może oznaczać że, siła popytu na tyle się wyczerpała, że będzie nowych chętnych do zajmowania pozycji długich. W momencie pojawienie się spadków posiadacze pozycji długich zaczynają wychodzić z pozycji, co tylko napędza tylko spadki. Nadzwyczajnie duża ilość otwartych kontraktów podczas hossy powinna budzić niepokój.

W trakcie trwania konsolidacji wzrost liczby otwartych kontraktów może sygnalizować spory ruch po wybiciu się z niej. Przykładowo ilość otwartych kontraktów wzrosła o 10 tysięcy, oznacza to, że zostało zajętych 10 tys. pozycji długich i tyle samo pozycji krótkich. W momencie, gdy cena zacznie rosnąć wszystkie osoby posiadające krótkie pozycje będą gorączkowo chciały zamknąć stratne pozycje, co tylko będzie napędzać wzrosty, które będą trwały, aż większość pozbędzie się krótkich pozycji. Dokładnie tak samo będzie się działo, gdy cena wybije się dołem. Wtedy posiadacze długich pozycji będą, czym prędzej opuszczać rynek. Im więcej osób znajdzie się po złej stronie, czyli im większa będzie liczba otwartych kontraktów podczas konsolidacji, tym większy ruch pojawi się po wybiciu. Dodatkowo nowy ruch będzie wspierany przez osoby znajdujące się po właściwej stronie, które będą dokładać wolumen do już zawartych transakcji.

Wskaźniki oparte o wolumen

Jednym z bardziej popularnych wskaźników pomagających w analizie wolumenu jest On Balance Volume (OBV) stworzony przez Josepha Granville'a i zaprezentowany w 1963 roku. Budowa wskaźnika jest bardzo prosta. Wyższa cena zamknięcia będzie powodować, że wskaźnikowi będą przypisywane wartości dodatnie i na odwrót. Oznacza to, że w trendzie wzrostowym wskaźnik powinien rosnąć, a w trendzie spadkowym spadać. Dywergencja pomiędzy ceną, a wskaźnikiem OBV może dać wczesnych wskazówek odnośnie zmiany obowiązującego trendu.

Na rynku OTC, na którym możemy handlować kontraktami CFD nie mamy dostępu do wolumenu rzeczywistego. W zamian otrzymujemy wolumen tickowy, który pokazuje zmienność w danych okresie, na danej świecy, przykładowo dziennej. Wolumen tickowy reprezentuje ilość ticków, która się zmieniła na danej świecy, czyli obrazuje aktywność inwestorów, a nie czy kapitał napływa na rynek. Jednak można posługiwać się wolumenem tickowym, jako alternatywą dla wolumenu rzeczywistego.

Podsumowanie

Analizę wolumenu można stosować na wszystkich rynkach, a liczbę otwartych kontraktów na rynku terminowym, futures oraz opcji. Analiza wolumenu lub liczby otwartych kontraktów stanowi jedynie potwierdzenie zachowania ceny. Jest dodatkowym elementem, który powinien potwierdzać lub zaprzeczać ruch ceny, price action. Ruch w górę ceny będzie zupełnie inaczej interpretowany przy rosnącym wolumenie, a nabierze zupełnie innego charakteru, gdy będzie mu towarzyszyć spadek aktywności inwestorów. Wolumen nie powinien być ignorowany przez nikogo, kto chce profesjonalnie handlować na rynkach finansowych. Nie od dziś wiadomo, że na rynku przewagę mają Ci z większym kapitałem, a nie Ci, którzy są w przewadze liczebnej, a zatem informacja, czy aktualnie kapitał napływa na rynek, czy z niego ucieka może nam udzielić bardzo cennej wskazówki, w którą aktualnie stronę rynek zamierza się skierować.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF, na popularnej platformie MetaTrader 5.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej