Inflacja w strefie euro bije rekordy, czego oczekiwać po przemówieniu Lagarde?

Czerwiec 01, 2022 14:53

Inflacja w strefie euro wyniosła w maju 8,1 procenta. Wiadomość ta pojawiła się przed dzisiejszym wystąpieniem przewodniczącej EBC Christine Lagarde. Czy bank centralny utrzyma gołębie stanowisko, czy może do inwestorów dotrą pierwsze wskazówki o wcześniejszym rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych? Inwestorzy oczekują, że EBC zniesie ujemne stopy procentowe do września, ale biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost inflacji, zacieśnianie polityki pieniężnej może rozpocząć się wcześniej. 

Dlaczego EBC zwlekał do tej pory ze zmianą poziomu stóp procentowych? Jednym z głównych problemów są gorsze perspektywy wzrostu gospodarczego, ponieważ konflikt w Ukrainie wpływa negatywnie na nastroje i inwestycje. Ponadto słabsze euro jest stosunkowo korzystne dla eksportu i sprzedaży w strefie euro, co przekłada się na większą konkurencyjność. Gdy w Europie zaczną rosnąć stopy procentowe, euro prawdopodobnie zacznie się umacniać, co będzie oznaczać wyższe ceny towarów i usług, a do tego dojdzie wciąż rozgrzana do czerwoności inflacja.

Wzrost w Niemczech 

Niemcy publikują dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień. Według prognoz ma ona wzrosnąć z minus 2,7 proc. w marcu do 4 proc. w kwietniu. Wszelkie niespodzianki w odczycie mogą wpłynąć na notowania par walutowych z EUR.  

Wzrost w Chinach 

W nocy nastroje na rynkach azjatyckich kształtowały się pod wpływem ponurej atmosfery związanej ze wzrostem gospodarczym w Chinach. Druga co do wielkości gospodarka świata spowolniła w maju, ponieważ obostrzenia spowodowane przez COVID-19 odbiły się na produkcji w fabrykach. Po tych doniesieniach spadły nieco ceny ropy, ale trend wzrostowy może nadal być tutaj kontynuowany, jeżeli pojawią się oznaki poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach.  

Wzrost w USA 

Wraz z publikacją wskaźnika ISM Manufacturing PMI za maj dowiemy się, czy Stany Zjednoczone pozostają na ścieżce szybkiego wzrostu, czy zaczynamy mieć do czynienia ze spowolnieniem. Oczekuje się, że wskaźnik ten obniżył się z 55,4 w kwietniu do 54,5 w maju. Mocno odbiegające od prognoz odczyty mogą wpłynąć na pary walutowe z dolarem.  

Wzrost PKB w Australii 

Australia ogłosiła, że jej PKB wzrósł o 3,3 proc. w ujęciu rocznym, co jest lepszym od oczekiwań wynikiem. Jednak wysoka inflacja wywiera presję na wzrost cen konsumpcyjnych i oczekuje się, że w najbliższym czasie RBA zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych. 

Na zakończenie warto dodać, że jutro, 2 czerwca, ukażą się dane ADP o zatrudnieniu. Oczekiwany jest wzrost z 247 tys. w kwietniu do 300 tys. w maju. 

Szybka wskazówka 

Znaczenie sprzedaży detalicznej 

Dane o sprzedaży detalicznej pokazują poziom sprzedaży towarów i usług konsumentom. Raporty są publikowane co miesiąc i mają duże znaczenie dla rynków handlowych, ponieważ dane te są dokładnym wskaźnikiem kondycji gospodarki – około 70 procent wartości dotyczy wydatków konsumentów. Jeżeli wyniki nie będą zgodne z oczekiwaniami inwestorów, mogą wystąpić większe ruchy na walucie powiązanej z odczytem. Z reguły lepszy odczyt oznacza wzrost na powiązanej walucie, a gorszy - spadek.

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do webinarów Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.