Handel na lirze tureckiej: czego oczekiwać?

Lipiec 07, 2023 14:56

Handel lirą turecką wymaga ostrożnego podejścia, zwłaszcza jeżeli jesteś początkującym traderem. Na wartość tureckiej waluty duży wpływ mają decyzje banku centralnego dotyczące polityki pieniężnej, które od czasu do czasu wywołują niemałe poruszenie wśród analityków na światowych rynkach. W artykule podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi handlu lirą turecką, informacje mogą być zwłaszcza cenne dla osób, które wcześniej nie handlowały na tym aktywie.

Lira turecka - podstawy

Lira turecka (TL - symbol: TRY) jest oficjalną walutą Turcji. Lira osmańska, jej poprzedniczka, została wprowadzona w 1844 roku i zastąpiona lirą turecką w 1927 roku. W minionych dziesięcioleciach lira turecka była powiązana z funtem brytyjskim, frankiem francuskim i dolarem amerykańskim. Księga Rekordów Guinessa uznała lirę turecką za najmniej wartościową walutę świata w latach 1995 i 1996, a następnie w latach 1999-2004. 

Według Banku Światowego, „Turcja jest 19. największą gospodarką na świecie, z PKB wynoszącym około 906 miliardów dolarów. Jednak wzrost produktywności spowolnił wraz ze spadkiem tempa reform w ciągu ostatniej dekady, a wysiłki zwróciły się w kierunku wspierania wzrostu za pomocą boomów kredytowych i bodźców popytowych, nasilając wewnętrzne i zewnętrzne słabości. Wysokie zadłużenie sektora prywatnego, utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów bieżących, wysoka inflacja i wysokie bezrobocie zostały zaostrzone przez niestabilność makrofinansową od sierpnia 2018 r.”.

Jak turecka lira reagowała na zmiany w polityce pieniężnej?

Inwestorzy, którzy przyglądali się lirze tureckiej w stosunku do dolara amerykańskiego w trzecim kwartale 2021 r., prawdopodobnie nie spodziewali się tak spektakularnego spadku wartości liry. 1 sierpnia 2021 r. jeden dolar amerykański był równy 8,3 lir tureckich, co widać na poniższym wykresie miesięcznym.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD TRY wykres miesięczny.  od 1 maja 2018 r. do 6 lipca 2023 r. Utworzono: 6 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Od tego czasu dolar amerykański umacnia się w stosunku do liry tureckiej, a 6 lipca kurs wymiany osiągnął poziom 1 USD = 26,04 TRY.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD TRY wykres dzienny  od 16 stycznia 2023 r. do 6 lipca 2023 r. Utworzono: 6 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Turecka lira osłabiła się o prawie 28% w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku z powodu nieortodoksyjnej polityki finansowej, jak sugerują niektórzy ekonomiści. 22 czerwca Bank Centralny Turcji (CBRT) ogłosił decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 650 punktów bazowych, co było pierwszą podwyżką stóp od marca 2021 roku.

Działania banku centralnego nie usatysfakcjonowały jednak inwestorów, gdyż większość ekonomistów spodziewała się podwyżki o 1150 punktów bazowych.

Handel na lirze tureckiej: bank centralny na pomoc?

Wysokie wskaźniki inflacji i spadająca wartość tureckiej liry dręczyły konsumentów w ciągu ostatnich kilku lat. Nie mogąc nadążyć za wzrostem cen, konsumenci mają tendencję do ograniczania zakupów i częstego rewidowania swoich wydatków budżetowych. Turecki wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i wskaźnik cen producentów (PPI) w czerwcu spadł do 38,21% i 40,42% w ujęciu rocznym, zgodnie z danymi pochodzącymi z krajowych służb statystycznych.

Należy zauważyć, że Hafize Gaye Erkan została mianowana prezesem Banku Centralnego Turcji, instytucji, która ma odegrać kluczową rolę w wysiłkach na rzecz pobudzenia pogrążonej w kryzysie gospodarki kraju. Erkan jest również pierwszą kobietą, która stanęła na czele Banku Centralnego Turcji, wykazując się solidnym CV z doświadczeniem zawodowym w niektórych z największych banków w USA.

Po ostatniej podwyżce stóp procentowych 22 czerwca, zarząd banku centralnego stwierdził w oświadczeniu: „Komitet podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zacieśniania polityki pieniężnej w celu jak najszybszego ustalenia kursu dezinflacyjnego, zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i kontrolowania pogorszenia zachowań cenowych”.

Handel lirą turecką i prognozy analityków

Analitycy ING sugerują, że roczna inflacja spadła w czerwcu przy lepszym niż oczekiwano odczycie miesięcznym, ale trend spadkowy od października wydaje się dobiegać końca. W raporcie opublikowanym 5 lipca analitycy holenderskiego banku zasugerowali, że „potencjalne korekty cen mogą również zwiększyć ogólną inflację. Na froncie politycznym punkt równowagi w kursach walutowych i stopach procentowych nie został jeszcze osiągnięty, biorąc pod uwagę oznaki stopniowego podejścia do polityki, co sugeruje, że przejście do bardziej konwencjonalnej polityki zajmie trochę czasu. W przyszłości uczestnicy rynku będą koncentrować się na nowym średnioterminowym programie rządowym, który ma zostać ogłoszony we wrześniu”.

Analitycy Goldman Sachs zasugerowali, że lira turecka może spaść do poziomu 28 do dolara w ciągu 12 miesięcy w porównaniu z wcześniejszymi prognozami na poziomie 22. Jednak ekonomiści zostali zaskoczeni w pierwszych dziesięciu dniach czerwca, kiedy to lira turecka straciła więcej niż oczekiwano.  W swoim raporcie (z 3 czerwca) zauważyli: „uważamy, że jest to raczej kwestia tego, kiedy niż czy waluta znacznie się osłabi, a prawdopodobieństwo większej jednorazowej korekty wzrosło. Uważamy, że wybór Mehmeta Simseka na nowego ministra skarbu i finansów zwiększa prawdopodobieństwo, że polityka pieniężna zmieni się w kierunku bardziej ortodoksyjnym”.

Murat Okcu, profesor ekonomii na Uniwersytecie Suleymana Demirela, w rozmowie z dziennikarzami finansowymi Al Jazeery zasugerował, że „branża jest przygotowana na kurs wymiany 25 lir do dolara amerykańskiego. W rzeczywistości nawet kurs dolara między 25 a 28 lir nie będzie postrzegany jako anomalia”, dodając, że nie należy oczekiwać, że lira osiągnie poziom wartości sprzed 2014 roku.

Analitycy MUFG podkreślili zmianę polityki monetarnej przez bank centralny i zauważyli potrzebę odzyskania wiarygodności. W swoim raporcie piszą: „W czerwcu lira turecka gwałtownie osłabiła się w stosunku do dolara amerykańskiego w ujęciu kursów zamknięcia w Londynie z 20,701 do 26,063. Bank Centralny Turcji (CBRT) podniósł jednotygodniową stopę repo o 6,50 punktów procentowych do 15,00%. Obecnie ważne jest, aby decydenci polityczni w Turcji odzyskali wiarygodność wśród inwestorów zagranicznych, którzy znacznie ograniczyli ekspozycję na Turcję. Odzyskanie zaufania inwestorów zajmie trochę czasu, biorąc pod uwagę obawy, że odwrócenie polityki może okazać się krótkotrwałe, ponieważ będzie wiązało się z bolesnym dostosowaniem dla gospodarki”.

Zarządzaj ryzykiem podczas handlu lirą turecką

Handel lirą wymaga uwagi, ponieważ turecka waluta odnotowała znaczne wahania w ciągu ostatnich kilku lat, co może działać na korzyść, ale także przeciwko twoim celom, w zależności od obranej strategii. Wzloty i upadki tureckiej liry z pewnością nie pozostają niezauważone przez doświadczonych traderów, ale co z początkującymi?

Początkujący inwestorzy, którzy chcieliby uwzględnić lirę turecką w swojej strategii, powinni dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na wzrost lub spadek wartości tureckiej waluty i dlaczego tak się dzieje. Handel bez odpowiedniej wiedzy może okazać się bardzo ryzykowny. Narzędzia do zarządzania ryzykiem dostarczane przez brokerów są sposobem na zminimalizowanie strat w przypadku, gdy rynki zmienią się na Twoją niekorzyść.

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla początkujących traderów. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z handlem, powinny zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, takimi jak e-booki, blogi, webinary i inne filmy, aby pogłębić swoją wiedzę. Narzędzia do zarządzania ryzykiem mogą ulepszyć handel, zmniejszyć poziom stresu i pomóc skupić się na rozwijaniu odpowiedniej strategii.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz: 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.