Wiadomości tradingowe na rynkach wschodzących

Listopad 18, 2022 14:15

Jaki jest jeden z głównych czynników wpływających na ceny aktywów na rynkach wschodzących? Wiadomości tradingowe!

W tym artykule przyjrzymy się:

  • co wpływa na zmienność rynków wschodzących,
  • jakie są różnice między rynkami wchodzącymi i rozwiniętymi,
  • na jakie informacje rynkowe zwracać szczególną uwagę.

„Świat skłania się ku rynkom wschodzącym”. -Antoine van Agtmael

Na początku swojej kariery bankowej holenderski ekonomista Antoine van Agtmael ukuł termin „emerging markets”, aby określić gospodarki rozwijające się, takie jak Afryka, Chiny i Brazylia. Postulował o inwestowanie w te rynki w oparciu o ich surowce, zasoby ludzkie i szereg innych czynników.

Kiedy po raz pierwszy przyjrzał się się rynkom wschodzącym, jego zainteresowanie nie było podzielane przez innych członków społeczności inwestorskiej, skupiającej się głównie na rynkach dojrzałych i nie do końca mającej zaufania do rozwijających się gospodarek. Obecnie rynki wschodzące są postrzegane w zupełnie inny sposób. Na przykład Chiny stały się drugą co do wielkości gospodarką światową.

„Za 50 lat Chiny będą gospodarczą kotwicą świata”. -Antoine van Agtmael (podczas wystąpienia „The Emerging Markets Century” w 2007 roku)

To z pewnością odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę wielkość i potęgę gospodarczą USA oraz elementy zmienności na rynkach wschodzących. Nawet jeśli wielu ekonomistów nie uważa już Chin za rynek wschodzący, ale w pełni rozwinięty, azjatycki gigant jest głównym partnerem handlowym rozwijających się gospodarek, takich jak Afryka, i dlatego jest narażony na wszelkie zmiany na tym kontynencie.

Elementy zmienności na rynkach wschodzących

Elementy zmienności odgrywają kluczową rolę w gospodarkach wschodzących.

Nagłe, ostre zmiany wskaźników makroekonomicznych, załamania rynku i niepewność polityczna to główne wiadomości wyzwalające zmienność. Wpływają one na podaż i popyt na surowce, paliwa kopalne i metale szlachetne.

Na przykład w kwietniu 1990 roku inflacja w Brazylii osiągnęła astronomiczny poziom 6 821,31%.

W grudniu 1998 roku było to już zaledwie 1,65% Jak dotąd w tym roku wzrost cen w  tym kraju wahał się między 6,47%. a 12,13%, co jest stosunkowo umiarkowanym poziomem jak na Brazylię.

Jako największy kraj Ameryki Południowej, Brazylia jest znaczącym producentem m.in. rudy żelaza, ropy naftowej, ziaren kawy, złota i boksytów wykorzystywanych do produkcji aluminium. Zmienność mogą wywołać zmiany cen poszczególnych zasobów naturalnych kraju.

Lista krajów rynków wschodzących

W najszerszej definicji rynek wschodzący to taki, który wykazuje szybkie postępy w swojej infrastrukturze gospodarczej. Może to być dziedzina polityki monetarnej, polityki fiskalnej, rozwoju przemysłowego, rozwoju miast i wsi oraz operacji rynkowych. Bardzo popularna grupa rynków wschodzących nosi akronim BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA

Różnice między rynkami wchodzącymi i rozwiniętymi

Rynki dojrzałe mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą i są stabilne w porównaniu z rynkami wschodzącymi. W niektórych przypadkach stopy wzrostu mogą być znacznie wyższe w krajach rynków wschodzących w porównaniu z gospodarkami dojrzałymi.

Inflacja, rezerwy walutowe i stopy procentowe mogą być znacznie bardziej zmienne na rynkach wschodzących, wpływając na nastroje inwestycyjne i często powodując dzikie huśtawki cen giełdowych.

To, jak bardzo dany kraj jest otwarty na napływ dewiz, również różnicuje rynki wschodzące.

W pełni dojrzałe rynki są całkowicie otwarte na wymianę zagraniczną i rzadko wprowadzają kontrolę kapitałową, chyba że jest to sytuacja nadzwyczajna.

Kolejną kluczową różnicą między rynkami dojrzałymi a wschodzącymi jest przejrzystość i regularność raportów makroekonomicznych. Są one wykorzystywane na dojrzałych rynkach do analizowania i prognozowania możliwych trendów cenowych, a także do przedstawiania aktualnych warunków w odpowiedniej perspektywie. Na rynkach wschodzących raporty ekonomiczne mogą być mniej dostępne lub trudne do znalezienia, co utrudnia analizę inwestycji i transakcji.

Wiadomości dotyczące rynków wschodzących

Na przejrzystym rynku istnieją tysiące raportów makroekonomicznych i firmowych, do których można się odwołać analizując akcje, obligacje, nieruchomości, kursy walut i inne instrumenty finansowe.

Rynki wschodzące mają mniej regularnych raportów, a te które należy obserwować to raporty o produkcie krajowym brutto (PKB), decyzje o stopach procentowych, raporty o inflacji i aktualizacje dotyczące surowców. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają nierówności i bezrobocie, rynki wschodzące mogą być również bardzo wrażliwe na takie wiadomości jak wybory, zmiany w systemie prawnym i niepokoje polityczne.

Podsumowując, jeśli rozważasz handel walutami wschodzącymi lub inwestowanie w akcje rynków wschodzących, ważne jest, aby badać i śledzić wiadomości z tych krajów. Uwzględnienie większej szansy na zmienność i bycie poinformowanym może wspomóc proces zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wiadomości geopolityczne wpływają na trading.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.