Wiadomości tradingowe dla początkujących – Wpływ informacji geopolitycznych na rynki

Wrzesień 19, 2022 16:13

W artykule opiszemy różnego rodzaju wiadomości geopolityczne oraz ich wpływ na sentyment rynkowy i aktywa rynkowe.

Dlaczego tak często używamy słowa „sentyment” opisując reakcje na rynkach finansowych? W kontekście rynków słowo to jest szeroko stosowane do opisywania emocjonalnych i adaptacyjnych reakcji na wydarzenia, mające wpływ na ceny poszczególnych aktywów.

Negatywny sentyment oznacza zaniepokojenie wśród inwestorów, podczas gdy pozytywny sentyment można połączyć z optymizmem. Na rynkach można spotkać się jeszcze ze zignorowaniem danej informacji przez uczestników rynku.  Wtedy nie ma ona większego wpływu na notowania, ponieważ z różnych powodów jest już uważana za nieistotną.

Wydarzenia geopolityczne wpływają na podaż i popyt

Geopolityczne przyczyny negatywnych i pozytywnych nastrojów są różnorodne, ale to, czy nastąpi trwała reakcja na takie wydarzenia, sprowadza się do jednego pytania: czy dane wydarzenie będzie stanowiło istotne ryzyko dla podaży i popytu na powiązanych z nim aktywach?

Często decyzje inwestycyjne podejmowane przez traderów powinny zależeć właśnie od odpowiedzi na to pytanie. Aby posłużyć się przykładem, w kraju, w którym głównym towarem eksportowym jest złoto, wybucha wojna domowa. Po pierwszym szoku wywołanym takimi wiadomościami, inwestorzy na złocie muszą ocenić, czy konflikt zakłóci podaż metalu szlachetnego używanego do wyrobu i produkcji biżuterii. Bez złota nie można również wyprodukować większości elektroniki, do której tak bardzo przywykliśmy w naszym codziennym życiu. Zatem traderzy na złocie oraz inwestorzy w akcje związane z wydobyciem złota uważnie śledzą artykuły informacyjne dotyczące wszystkich wydarzeń mających potencjalny wpływu na podaż złota.

Jeśli pojawi się ryzyko związane z zaburzeniem dostaw złota, inwestorzy mogą oczekiwać, że cena tego surowca wzrośnie, co znajdzie odbicie na instrumentach finansowych powiązanych z kruszcem. Jeżeli zaistniały w naszym przykładzie konflikt szybko wygaśnie i nie pojawią się trwałe zagrożenia związane z dostawami złota, reakcja na aktywach powiązanych z kruszcem będzie o wiele bardziej stonowana i raczej nie dojdzie do trwałego odwrócenia trendu.

Podaż i popyt opierają się na codziennych potrzebach globalnej populacji, dlatego też w centrum uwagi znajdują się wiadomości geopolityczne, które mogą mieć wpływ na istotne arterie handlowe.

Wiadomości geopolityczne i rynki

Wpływ wiadomości geopolitycznych na nastroje rynkowe nie opiera się jedynie na obserwacji przyczynowo skutkowej, został również potwierdzony i obliczony przez badaczy akademickich.

Indeks Ryzyka Geopolitycznego (ang. Geopolitical Risk) został opracowany przez Dario Caldarę i Matteo Iacoviello specjalnie w celu badania wpływu wydarzeń geopolitycznych na rynki finansowe. Według ich badań 75% uczestników rynku martwi się o ryzyko geopolityczne, a reakcje na rynkach są skorelowane z częstotliwością pojawiania się artykułów o niekorzystnych wydarzeniach geopolitycznych z takich mediów jak gazety.

Caldara i Iacoviello definiują ryzyko geopolityczne jako „zagrożenie, przebieg i eskalację niekorzystnych zdarzeń związanych z wojnami, terroryzmem oraz wszelkimi napięciami wśród państw i polityków, które wpływają na pokojowy przebieg stosunków międzynarodowych”.

W praktyce definicję tę można rozszerzyć o kontrowersyjne wyniki wyborów rządowych, pandemie, zmiany w międzynarodowych umowach handlowych oraz wydarzenia związane z wysoko postawionymi liderami biznesu i politykami, których zasięg może mieć i ma wpływ na rynki w skali międzynarodowej.

Wpływ wiadomości geopolitycznych na rynki

Indeks GPR śledzi reakcje rynku na wydarzenia informacyjne, na przykład, gdy nastąpiła eskalacja pandemii COVID-19, indeks skoczył z poziomu 74 w grudniu 2019 r. do poziomu 138,42 w styczniu 2020 r. W tym czasie ryzyko po stronie podaży wystrzeliło w górę, ponieważ kraje zamknęły swoje granice i wprowadziły ograniczenia w podróżowaniu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Indeks GPR wykazuje odwrotną korelację z sentymentem rynkowym. Im wyżej sięga, tym niższe są nastroje na rynku, ponieważ inwestycje, zatrudnienie i zyski z akcji znajdują się pod presją.

Podsumowując, należy mieć świadomość możliwości nagłych zmian nastrojów spowodowanych wydarzeniami geopolitycznymi i być na nie przygotowanym odpowiednio zarządzając ryzykiem.

Więcej wydarzeń rynkowych można sprawdzić w naszym kalendarzu Forex.

Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.