Efekt stycznia na rynkach: co warto wiedzieć

Styczeń 05, 2024 18:01

Rynki finansowe wracają do normalności po okresie świątecznym i pojawia się pytanie, czy staniemy się świadkami tak zwanego „efektu stycznia”.

W artykule postaramy się wyjaśnić, co efekt stycznia oznacza w świecie finansów, aby początkujący traderzy mogli wziąć go pod uwagę przy opracowywaniu swoich strategii na początku 2024 roku.

Co to jest efekt stycznia?

Efekt stycznia to zauważalne zjawisko w świecie finansów, charakteryzujące się tendencją do wzrostu cen akcji w pierwszym miesiącu roku, szczególnie po wyprzedaży pod koniec poprzedniego roku z powodów podatkowych. Ta anomalia rynkowa została zaobserwowana na różnych rynkach finansowych i jest przedmiotem zainteresowania inwestorów, analityków i badaczy.

Hipoteza sugeruje, że w szczególności akcje spółek o małej kapitalizacji wykazują bardziej znaczący wzrost cen w styczniu w porównaniu z większymi akcjami. Jednym z proponowanych wyjaśnień jest realizowanie strat podatkowych, w ramach którego inwestorzy strategicznie sprzedają stratne pozycje pod koniec roku dla celów podatkowych, tworząc stan wyprzedania. W styczniu, gdy inwestorzy ponownie inwestują kapitał, ceny mogą odbić, prowadząc do obserwowanego trendu wzrostowego.

Na efekt stycznia składa się kilka czynników, w tym kwestie podatkowe, psychologia inwestorów i korekty portfela na koniec roku. Chociaż zjawisko to zostało udokumentowane, jego spójność i przewidywalność są zmienne, a uczestnicy rynku powinni zachować ostrożność.

Analitycy często zagłębiają się w dane historyczne, aby zidentyfikować wzorce związane z efektem stycznia. Należy jednak pamiętać, że dynamika rynku może ewoluować, a wyniki z przeszłości nie zawsze wskazują na przyszłe wyniki.

Inwestorzy i badacze nadal badają efekt stycznia, szukając głębszego zrozumienia jego podstawowych mechanizmów i implikacji dla zachowań rynkowych.

Historia efektu stycznia

Efekt stycznia, sezonowa anomalia na rynkach finansowych, został po raz pierwszy zaobserwowany na początku XX wieku. Przełomowe badania Donalda Keima na początku lat 80. dostarczyły istotnych dowodów przeciwko hipotezie efektywnego rynku, rzucając światło na to zjawisko.

 Chociaż jego wpływ można zaobserwować w szerokim zakresie ram czasowych, niektóre lata wyróżniają się znaczącymi zdarzeniami. Anomalia ta była szczególnie wyraźna w latach, w których względy podatkowe, zachowanie inwestorów i nastroje rynkowe były zbieżne, tworząc korzystne warunki dla styczniowego rajdu.

Chociaż efekt stycznia od lat wykazuje spójność, należy pamiętać, że dynamika rynku może ulec zmianie.  Czynniki takie jak zmieniające się przepisy podatkowe, nieprzewidywalne zachowania inwestorów i zmiany makroekonomiczne mogą wpływać na siłę i wiarygodność efektu stycznia.

Badanie analizujące dane z lat 1904-1974 wykazało, że średni zwrot z akcji w styczniu był pięciokrotnie wyższy niż w jakimkolwiek innym miesiącu, co podkreśla historyczne znaczenie tej anomalii rynkowej.

Handel uwzględniający efekt stycznia dla początkujących inwestorów

Aby poradzić sobie z efektem stycznia jako trader na globalnych rynkach, niezbędne jest strategiczne przygotowanie. Oto kluczowe kwestie: 

Badanie wzorców historycznych: Analizowanie danych historycznych dotyczących efektu stycznia w celu identyfikacji trendów i zrozumienia historycznych wyników różnych klas aktywów. Może to zapewnić wgląd w potencjalne możliwości i zagrożenia związane z tym zjawiskiem. 

Dywersyfikacja: Postaraj się zdywersyfikować swój portfel różnymi klasami aktywów i regionami. Zdywersyfikowany portfel może pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego z potencjalną zmiennością rynku podczas efektu stycznia. 

Planowanie podatkowe: Upewnij się, że rozumiesz implikacje podatkowe związane z efektem stycznia. Ponieważ zjawisko to jest często związane ze sprzedażą motywowaną podatkami pod koniec roku, należy być świadomym potencjalnych zachowań rynkowych związanych z podatkami i odpowiednio zaplanować swoją strategię handlową. 

Bądź na bieżąco z wydarzeniami na świecie: Bądź na bieżąco z globalnymi wydarzeniami gospodarczymi i politycznymi, które mogą mieć wpływ na nastroje rynkowe w styczniu. Zmiany wskaźników ekonomicznych, wydarzenia geopolityczne lub zmiany w polityce banków centralnych mogą wpływać na zachowanie rynku w tym okresie. 

Monitorowanie akcji spółek o małej kapitalizacji: Biorąc pod uwagę, że efekt stycznia jest często kojarzony z akcjami spółek o małej kapitalizacji, należy uważnie monitorować ten segment rynku. Należy być świadomym potencjalnych możliwości i zagrożeń związanych z rynkiem spółek o małej kapitalizacji na początku roku. 

Zarządzanie ryzykiem: Wdrożenie solidnych strategii zarządzania ryzykiem. Ustaw wyraźne poziomy stop-loss i rozmiary pozycji, aby zarządzać potencjalnymi stratami, szczególnie w niestabilnym środowisku, które może towarzyszyć efektowi stycznia. 

Łącząc analizę historyczną, dywersyfikację, planowanie podatkowe, globalną świadomość, monitorowanie akcji małych spółek i skuteczne zarządzanie ryzykiem, inwestorzy mogą lepiej przygotować się do poruszania się po globalnych rynkach.

Efekt stycznia i handel w Admirals

Ważne jest, aby początkujący inwestorzy pamiętali, że historyczne wyniki nie służą jako wiarygodny predyktor przyszłych wyników. W związku z tym korzystne byłoby dla nich poświęcenie czasu na zrozumienie mechaniki handlu i zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami, których należy unikać podczas angażowania się w transakcje. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest przeglądanie zasobów edukacyjnych oferowanych przez brokerów, w tym webinarów, artykułów, czy e-booków. Materiały te są bardzo często dostępne za darmo.

Ponadto ważne jest, aby początkujący inwestorzy zdawali sobie sprawę ze znaczenia stosowania technik zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop loss i take profit. Przy odpowiednim zastosowaniu, techniki zarządzania ryzykiem mogą potencjalnie zaoszczędzić środki w sytuacjach, gdy rynki nie są zgodne z celami inwestora. Początkujący inwestorzy powinni zapoznać się z wykorzystywanymi platformami handlowymi i wszelkimi narzędziami handlowymi.

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala ci to zrobić. Ćwicz handel w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.