Sissemaksed/Väljamaksed

Tabelist leiate sissemakse/väljamakse võimalused Admiral Markets AS-i kauplemiskontol.

NB! Sularaha makseid pankadest ei aktsepteerita.

Sissemaksed Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 3 Töötlemise aeg Sissemakse
Pangaülekanne
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Sissemakse
Visa ja MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / RUB / SEK Tasuta 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 3 500 RUB / 500 SEK 15 000 EUR / USD / GBP / CHF / 60 000 PLN / 4 500 000 HUF / 30 000 BGN / 325 000 CZK / 111 000 HRK / 45 000 NOK / 72 000 RON / 150 000 SEK Kohene Sissemakse
Skrill  1, 5
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 0.9%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 50 EUR / GBP / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK 10 000 EUR / GBP / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK Kohene Sissemakse
internetipank & pangalingi kaudu 2 EUR Tasuta 10 EUR 5 000 EUR Kohene Sissemakse


Kauplemisega seotud tasud
Komisjonitasud Palun tutvuge komisjonimäärade ja minimaalsete komisjonitasudega Instrumentide Spetsifikatsioonis


Sisekanne
Kliendi kauplemiskontode vahel:
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast
Kliendi eraldiolevate rahakottide ning rahakottide ja kauplemiskontode vahel:
Rahakottide vahel, sama põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel Tasuta
Rahakottide vahel, erinevate põhivaluutaga rahakottide ja kauplemiskontode vahel 3 5 tasuta ülekannet, peale seda 1% ülekantavast summast (min. 1 EUR)


Lisatasud
Reaalse või demo kauplemiskonto avamine Tasuta
Mitteaktiivse konto tasu (kehtiv alates 01.09.2017) 4 10 EUR (kuus)
Valuuta vahetamise tasu 6 0.3%

1  Trustly`id saab kasutada Skrill vahendusel

2  saadaval Eestis, Lätis, Leedus

3  24 tunni jooksul kliendi kohta

4  Mitteaktiivse konto tasu - summa, mis võetakse kauplemiskontodelt, millega ei ole viimase 24 kuu jooksul tehtud ühtegi tehingut ja mida ei kasutata avatud positsioonide hoidmiseks. Maksustatakse ainult siis, kui konto saldo on suurem kui null.

5  Saadaval ainult Eesti elanikele

6  fikseeritud tasu, mida kohaldatakse kõigi tehingute suhtes, mis on tehtud konto põhivaluutast erinevas valuutas


Admiral Markets AS Maksete tingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") kohalduvad Admiral Markets AS (edaspidi "AM") klientide poolt tehtavatele rahalistele sisse-ja väljamaksetele (edaspidi "Makse"), mis on seotud kliendi kauplemiskontoga Admiral Marketsis.

Maksetaotluse esitamisel AM-ile kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima.Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse AM üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 AM-il on õigus igal ajal nõustuda või keelduda kliendi maksetaotluse täitmisest vastavalt oma äranägemisele. Palume arvestada, et AM ei aktsepteeri ega töötle makseid, millega soovitakse kanda raha kontole või kontolt, mis ei kuulu kliendile (kuulub kolmandale isikule).

1.2 Raha väljamakse korral on AM-il õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mis tahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.3 AM jätab endale õiguse lükata maksetaotluse täitmist edasi ja küsida täiendavaid dokumente mistahes ajal, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui AM seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab vigase või egatäpse maksetaotluse, ei ole AM kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama AM-ile mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud vigase või egatäpse maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle AM kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00 –17.00 alates summa laekumisest AM pangakontole.

4.3 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. AM ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.4 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine AM pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.5 AM teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud AM-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

4.6 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.7 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt AM-i veebisaidil leitavatele instrumentide spetsifikatsioonis sätestatud tingimustele.

5. Piirkondlik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mistahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 AM ei vastuta mistahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mistahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotudüleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ningaktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarveldusekrediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Marketsi veebisaidi instrumentidespetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.
Väljamakse võimalused Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 2 Töötlemise aeg Väljamakse
Pangaülekanne 1
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK 2 tasuta väljamakset
iga kuu
Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3-5 tööpäeva Väljamakse
Skrill 4
EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 2 tasuta väljamakset iga kuu 3 1 EUR / GBP / CHF / 5 PLN / 25 CZK / 325 HUF / 2 BGN / 5 RON / 8 HRK 10 000 EUR / GBP / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK Kohene Väljamakse
Pangaülekande eritingimused:
Euroopa Liidu sisesed maksed EUR valuutas EUR 1 EUR Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Suurbritanniasse suunatud GBP maksed GBP 1 GBP Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Bulgaariasse suunatud BGN maksed BGN 2 BGN Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Tšehhi suunatud CZK maksed CZK 30 CZK Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Ungarisse suunatud HUF maksed HUF 300 HUF Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Poolasse suunatud PLN maksed PLN 5 PLN Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse
Rumeeniasse suunatud RON maksed RON 5 RON Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva Väljamakse

1  5 EUR / 7.5 AUD / 10 BGN / 6 CHF / 150 CZK / 5 GBP / 40 HRK / 1 500 HUF / 50 NOK / 25 PLN / 25 RON / 350 RUB / 50 SEK;

2  24 tunni jooksul kliendi kohta

3  1%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK

4  Saadaval ainult Eesti elanikele


Admiral Markets AS Maksete tingimused

Kehtib alates 19.01.2018

Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") kohalduvad Admiral Markets AS (edaspidi "AM") klientide poolt tehtavatele rahalistele sisse-ja väljamaksetele (edaspidi "Makse"), mis on seotud kliendi kauplemiskontoga Admiral Marketsis.

Maksetaotluse esitamisel AM-ile kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima.Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse AM üldtingimusi.

1. Maksed

1.1 AM-il on õigus igal ajal nõustuda või keelduda kliendi maksetaotluse täitmisest vastavalt oma äranägemisele. Palume arvestada, et AM ei aktsepteeri ega töötle makseid, millega soovitakse kanda raha kontole või kontolt, mis ei kuulu kliendile (kuulub kolmandale isikule).

1.2 Raha väljamakse korral on AM-il õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mis tahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

1.3 AM jätab endale õiguse lükata maksetaotluse täitmist edasi ja küsida täiendavaid dokumente mistahes ajal, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui AM seda vajalikuks peab.

2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab vigase või egatäpse maksetaotluse, ei ole AM kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama AM-ile mistahes kulu või kahju, mis on tekkinud vigase või egatäpse maksetaotluse esitamise tagajärjel.

4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle AM kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

4.2 Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00 –17.00 alates summa laekumisest AM pangakontole.

4.3 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. AM ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

4.4 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine AM pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

4.5 AM teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud AM-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

4.6 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.

4.7 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt AM-i veebisaidil leitavatele instrumentide spetsifikatsioonis sätestatud tingimustele.

5. Piirkondlik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mistahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

6.2 AM ei vastuta mistahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mistahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.