Keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik ​investeerimine - juhend

Admirals
8 min lugemine

Kliimamuutused ja ülemaailmselt suurenenud teadlikkus sellest probleemist on viimastel aastatel populaarseks muutnud jätkusuutlikuma ja keskkonnasõbralikuma investeerimise. Kuid mida täpselt tähendab mõiste "jätkusuutlik investeerimine"? Kas teate, mida kujutavad endast rohelised investeeringud?

Selles artiklis selgitame lahti mõiste "jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik investeerimine", toome välja erinevad kättesaadavad finantstooted, millega saab rohelisi investeeringuid teha ning jagame veel muudki kasulikku selleteemalist teavet.

Mis on keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik investeerimine?

Jätkusuutliku investeerimise põhimõte on suunata raha ettevõtetesse või konkreetsetesse projektidesse, mille eesmärk on säästa loodust, minimeerida reostust ja saastust või toetada uue tehnoloogia arengut, mis keskendub puhtale energiale, jätkusuutlikule põllumajandusele ja reostuse vältimisele.

Paljud inimesed arvasid rohelise trendi algusajal, et jätkusuutlikkusele keskendumine on kiiresti kaduv moeröögatus, mida kasutatakse vaid reklaamitrikina firmade maine parandamiseks, kuid nüüdseks on keskkonnasõbralikust eluviisist saanud oluline element paljudes ettevõtetes.

Roheline mõtteviis on muutunud nii oluliseks, et 2012. aasta juunis Rio + 2 konverentsil olid maailma juhid ühel seisukohal, et jätkusuutlikud ärid on hädavajalikud globaalseks arenguks.

Paljusid investoreid ja kauplejaid on see ühiskondlikult vastutustundlik liikumine inspireerinud suunama oma kapitali nii aktiivsete kui ka passiivsete investeeringutega nendesse projektidesse, mille eesmärk on teiste elude paremaks muutmine.

Keskkonnasõbralikud investeeringud ehk rohelised investeeringud

Rohelised investeeringud kuuluvad jätkusuutlike investeeringute kategooriasse, kuid need on spetsiifilised selle poolest, et nende fookus on täielikult ettevõtetel ja projektidel, mis on pühendunud keskkonna suhtes vastutustundlikele äritavadele, nagu näiteks alternatiivsete jätkusuutlike energiaallikate otsimine ja puhta vee projektid.

Teadlikkus kliimasoojenemisest on alates 1990. aastatest stabiilselt kasvanud ning viimastel aastatel on sellest saanud massiliikumine, mida tõestavad näiteks ülemaailmsed protestid liikide väljasuremise vastu. Levinud ühiskondlik teadlikkus probleemist on ajendanud suuri rahvusvahelisi firmasid tegema pingutusi, et võidelda reostuse ja saastuse vastu nii sotsiaalfondide kui ka jätkusuutlike toodete arendamise kaudu.

Rohelistel investeeringutel on kaks peamist tüüpi:

  1. Otsesed rohelised investeeringud - kasumit teenitakse otse keskkonnasõbralikke tavasid rakendavate ettevõtete aktsiatega.
  2. Kaudsed investeeringud - investeeritud kapital suunatakse ettevõtetesse, mille peamine eesmärk ei ole jätkusuutlik eluviis, kuid neil on keskkonnasõbralike toodete sari või käsil roheline projekt.

Selle väljaselgitamine, kas ettevõtted on tõesti "rohelised", nõuab nende äritavade põhjalikku uurimistööd.

Erinevatel inimestel on erinev arvamus selle kohta, mis on "roheline investeering". Mõned inimesed peavad roheliseks investeeringuks investeerimist ettevõttesse, mis ei ole traditsionaalselt jätkusuutlik, kuid neil on mõned keskkonnasõbralikud äritavad või tooted, teised aga ei pea seda roheliseks. Näiteks mitu naftat tootvat ettevõtet, nagu Shell ja BP, otsivad ja arendavad alternatiivseid energiaallikaid. Samas paljud isikud on seisukohal, et nende ettevõtete väiksemad investeeringud rohelisse energiasse ei korva reostust, mille põhjustab nende peamine äritegevus.

Jätkusuutlik investeerimine - finantstooted

Jätkusuutlike investeeringute võlu ei seisne mitte ainult asjaolus, et neil on potentsiaali olla väga kasumlikud, vaid ka selles, et need toetavad elu jätku meie planeedil ja selle heaolu.

Kui soovite investeerida rohelistesse ja jätkusuutlikesse finantstoodetesse, siis selleks on kaks võimalust:

  1. Valige keskkonnasõbralikud börsil noteeritud ettevõtted ja ostke nende aktsiaid.
  2. Leidke investeerimisvahendid, mille aluseks on rohelised varad

Allpool on nimekiri populaarsematest finantsinstrumentidest, mida kasutatakse jätkusuutlikuks investeerimiseks:

Börsil noteeritud väärtpaberid

Seda tüüpi investeering kuulub esimesse üleval välja toodud kategooriasse ehk see on otsene investeering aktsiaturul. Selleks, et valida tõeliselt "roheline" ettevõtte, tuleb läbi viia põhjalik taustauuring. Paljudel kauplejatel ei ole piisavalt aega analüüside jaoks või nad ei tea, kuidas seda teha ning seega otsustavad nad passiivse haldamise kasuks ja usaldavad oma portfelli halduri kätte.

Keskkonnasõbralikud investeeringud - Börsil kaubeldavad fondid (ETF-id)

ETF-id on börsil noteeritud investeerimisfondid. Erinevalt aktsiatest või muudest varadest võivad ETFid hõlmata paljusid turge, kuhu kaupleja saab oma raha investeerida. Keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke ETF-e on palju, näiteks UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, millest sai 2019. aasta suvel esimene jätkusuutlik fond, mis ületas miljardi euro piiri.

Börsil noteeritud fondid, mis keskenduvad keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) kriteeriumitega investeeringutele, on enamasti suunatud omakapitaliinstrumentidele.

Kui soovite rohkem teada saada nii ETF-ide kui ka paljude teiste kauplemisteemade kohta, soovitame registreeruda meie tasuta veebiseminaridele, klõpsates alloleval ribareklaamil:

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

 

Traditsionaalsed investeerimisfondid

Traditsionaalsed investeerimisfondid on väikeinvestorite hulgas väga populaarsed instrumendid, sest need on suhteliselt lihtsasti mõistetavad ja mitmekesised ning ettevõtteid ei pea ühekaupa analüüsima. Selle asemel saavad investorid fondi, mis on spetsialiseerunud jätkusuutlikele ja rohelistele investeeringutele ning investeeringute valikud sooritab kolmas osapool.

Pensionifondid

Jätkusuutlikud pensionifondid, mis suunavad investeeringud ainult ühiskondlikult vastutustundlikesse ettevõtetesse, mitmekordistuvad koos kasvava nõudlusega ühiskonna- ja keskkonnasõbralike lahendusviiside järele. Selle instrumendi abil saavad investorid vanaduspõlve jaoks sääste koguda ning samal ajal ka jätkusuutlikku tulevikku panustada.

Rohelised võlakirjad

Rohelised võlakirjad on fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tüüp, mis reserveerib kapitali ainult keskkonnale kasulikeks projektideks.

Pärast seda, kui Maailmapank emiteeris esimese rohelise võlakirja 2008. aastal, on seda tüüpi võlakirjade turg hüppeliselt kasvanud. 2010. aastal emiteeriti rohelisi võlakirju umbes 3,5 miljardi dollari väärtuses ning 2019. aastal juba 185,6 miljardi dollari väärtuses, kusjuures mõned allikad, näiteks Climate Bonds Initiative, väidavad, et tegelik summa oli umbes 255 miljardit dollarit. Prognooside järgi peaksid need summad edaspidigi iga aastaga kasvama.

Jätkusuutlik investeerimine - Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks mõõdab erinevate börsil noteeritud ettevõtete jätkusuutlikkust ning nendest on saanud roheliste investeeringute ning keskkondliku ja sotsiaalse pühendumuse ülemaailmne mõõdupuu. Indeksi lõi 1999. aastal RobeccoSAM ning jätkusuutlikud ettevõtted, kes sinna kuuluvad, peavad vastama väga rangetele kriteeriumitele.

Enne sellesse hoolikalt valitud rühma ettevõtte lisamist viib RobecoSAM läbi põhjaliku analüüsi ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamiseks ehk CSA, mis põhineb järgmistel kriteeriumitel:

  • Keskkondlikud: keskkonnapoliitika, ökoefektiivsus
  • Ökonoomilised: riskijuhtimine jms äriga seotud probleemid
  • Sotsiaalsed: inimallikad ja sotsiaalne pühendumus

Allikas: S&P Dow Jones indeksid. Dow Jonesi Euroopa jätkusuutlikkuse indeksi iga sektori osakaal.

Igal aastal kutsub RobeccoSAM üle kogu maailma umbes 3000 börsil noteeritud ettevõtet osalema analüüsis, mille järele nõudlus aina kasvab. Metodoloogiat täiustatakse igal aastal, et hea ärijuhtimise, keskkondliku ja ühiskondliku jätkusuutlikkuse kriteeriumid oleksid võimalikult värsked ja kaasaegsed.

Keskkonnasõbralik investeerimine - Tesla - roheliste aktsiate näide

Üks tänapäevaseid keskkonnasõbralike kriteeriumite poolest juhtivaid ettevõtteid on Tesla oma elektrooniliste autodega. Martin Eberhardi ja Marc Tarpenningu poolt 2003. aastal asutatud Tesla on üks elektriautode arendamise eestvedajaid. Laiemale avalikkusele sai firma tuntumaks siis, kui Elon Musk asus 2008. aastal ettevõtte tegevjuhi kohale.

Tesla alustas börsil kauplemist 2010. aastal. Alguses kahtlesid ettevõttes paljud inimesed ning nad ei uskunud, et ettevõttel on potentsiaali turul, kus puudub elektriauto täielikuks arendamiseks vajalik infrastruktuur.

2013. aasta alguses hakkas ettevõte aktsiate hind turul tõusma, kerkides 40 dollarilt aktsia kohta 2017. aasta alguseks peaaegu 300 dollarini. 2017. aasta septembris jõudis aktsia hind koguni 390 dollarini ning Tesla aktsiate pikaajaline tõusutrend jätkus kuni 2019. aasta aprillini.

Ettevõtte halvad finantstulemused 2019. aasta esimeses kvartalis põhjustasid langustrendi, mille madalaim punkt oli 177 dollarit 2019. aasta mais. Pärast seda hakkasid toodangunäitajad paranema ja aktsia hind taastuma ning 2020. aasta alguseks 4. veebruaril oli Tesla aktsia hind tõusnud 960 dollarini.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 koos MT5SE lisamooduliga Tesla päevagraafik. Andmevahemik: 23. aprill 2019 - 3. juuli 2020. Kasutatud 3. juulil 2020 kell 14:15 GMT. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 koos MT5SE lisandmooduliga Tesla nädalagraafik. Andmevahemik: 24. august 2014 - 3. juuli 2020. Kasutatud 3. juulil 2020 kell 14.15 GMT. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Nagu näeme esimeselt graafikult, algas Tesla jaoks 2020. aasta tugevalt ning nende aktsiate hinnaliikumine oli peaaegu vertikaalne, kuid hinnalangus algas umbes sellel ajal, kui Euroopas esimesed inimesed koroonaviirusesse surid ning märtsi keskpaigaks oli firma aktsiate hind 350,30 dollarit.

Pärast seda algas aga uus Tesla aktsiate tõusutrend ja 10. juuniks olid need tõusnud 1021,32 dollarini, ületades kõik eelmised kõrgpunktid. Sellise aktsia hinna tõusuga ületas Tesla Toyota aktsia hinna, mida peetakse maailma kõige väärtuslikumaks autosid tootvaks firmaks. Hoolimata USA tootmist häirivatest piirangutest on Tesla oma uues Shanghais asuvas tehases tootmist suurendanud, mis võimaldab neil müüa maailma suurimal elektriautode turul, ilma et nad peaksid maksma kalleid imporditollimakse.

Forex kauplemine Admiralsiga

Kui olete valmis kõiki neid teadmisi rakendama ja oma kauplemist järgmisele tasemele viima, on Admiralsi reaalajas avatud konto teie jaoks ideaalne koht! Kaubelge Forexi ja CFD-dega üle 80+ valuutapaaril. Valige Forexi peamiste valuutapaaride, vähem kaubeldud Forexi valuutapaaride ja eksootiliste valuutapaaride hulgast endale sobiv variant. Te pääsete ligi kõige värskematele tehnilistele analüüsidele ja kauplemisteabele.

Kui soovite investeerida Teslasse ja teistesse jätkusuutlikesse aktsiatesse, saate seda teha Admiralsiga, klõpsake lihtsalt allolevale ribareklaamile, et oma konto avada:

Ava reaalne konto

Kopeeri edukate kauplejate tehinguid

 

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Mis on finantsturg?
Finantsturg on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega. Kauplejad ostavad ja müüvad väärtpabereid eesmärgiga teenida kasumit, hoides samal ajal riske kontrolli all. Mis on finantsturg?Paljud kauplejad kipuvad keskenduma ühele finantsturule, kaubeldes näiteks aktsiate või CFD-dega, kuid...
Mida tähendab aktsiaindeksitega kauplemine
Televisioonis, raadios, ajalehtedes ja internetis räägitakse aktsiaturgudest väga palju. Mida täpsemalt mõeldakse, kui öeldakse "aktsiaturud"? Väga tihti peetakse silmas aktsiaindekseid.Indeksid nagu Dow Jones (DJIA), SP500, DAX30, FTSE100 on ühed populaarseimad aktsiaindeksid. Siit artiklist saate...
Online trading - mis see on ja kuidas see toimib?
Online trading ehk kauplemine veebis on internetis tehtud kauplemine. Kauplejad ostavad ja müüvad finantsinstrumente veebipõhisel kauplemisplatvormil, mida pakub kas börsimaakler või pank. ✺ Internetis kauplemiseks on vaja ainult arvutit või nutiseadet ja head internetiühendust.✺ Olul...
Vaata kõiki