Mida teeb USA tarbijahinnaindeks?

Mai 09, 2023 17:43

Selle nädala oodatuimaks infoks on USA aprilli tarbijahinnaindeks koos Inglise Panga (BoE) intressiotsusega.  

USA rahandusminister Janet Yellen tõi välja, et kui kongress ei suuda võla ülemmäära tõsta, on riigis oodata järsk majanduslangust, kuna võla ülemmäära tõstmine annaks võimaluse valitsusel võlgnevused likvideerida. 

Jaapani Panga juht Kazuo Ueda ütles, et USA ja Euroopa pankade hiljutiste pankrottide mõju Jaapani finantssüsteemile on tõenäoliselt piiratud. Ueda märkis, et kui hinnaeesmärk saavutatakse jätkusuutlikul ja stabiilsel viisil, lõpetab BoJ tootluskõvera kontrolli ja seejärel vähendab oma bilanssi. 

Kas USA tarbijahinnaindeks tõusis aprillis? 

USA Tööstatistika Büroo avaldab oma aprilli tarbijahinnaindeksi selle nädala kolmapäeva hommikul, mis on vaid paar päeva pärast analüütikute ootusi ületanud mittepõllumajanduslike töökohtade aruannet. Tarbijahinnaindeks annab väga väärtuslikku informatsiooni, mida rahapoliitika kavandamisel arvesse võetakse, kuna Föderaalreserv on kohustatud säilitama hinnastabiilsuse.  

Majandusteadlased prognoosivad aprilli jaoks kuupõhiselt 0,4%-list tõusu. Arvatakse, et inflatsioon tõusis aastapõhiselt 5,2%-ni, püsides keskpanga 2%-i eesmärgist kõrgemal. 

Hiina ekspordi kasv  

Hiina statistikaamet teatas, et riigi eksport kasvas aprillis 8,5% ja seda juba teist kuud järjest. Samas, kui import vähenes aastapõhiselt 7,9%. Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et eksport kasvab 8% ning import jääb samaks. 

Jaapani Panga arutelu oodatust kõrgema inflatsiooni võimaluse üle 

Jaapani keskpank avaldas esmaspäeval oma aprilli koosoleku protokolli, mis andis infot Jaapani keskpanga poliitikakujundajate prognooside kohta. Reutersi kohaselt väljendasid mitmed BoJ juhatuse liikmed muret inflatsiooni oodatust suurema tõusuga kaasnevate ohtude pärast.  

Üks, üheksast juhatuse liikmest ütles, et poliitikamuutust tuleb ettevaatlikult arutada, kuna ülilõdva rahapoliitika tagasipööramisel võib olla tarbijatele laiaulatuslik mõju. Oli ka komitee liikmeid, kes tõid välja, et näha on positiivseid märke, mis annavad võimaluse eeldada, et riigi inflatsioon on langemas ja lähenemas keskpanga 2% eesmärgile. 

Goldman Sachs: BoE karmistab poliitikat veelgi 

Goldman Sachsi majandusteadlased on hoiatanud, et Inglise Pank võib võitluses inflatsiooniga tõsta laenukulusid 5%-ni. Suurbritannias on G7 riikide seas kõrgeim inflatsioonimäär. Riigi valitsus on lubanud langetada inflatsiooni selle aasta lõpuks poole võrra. 

Goldman Sachsi hinnangu kohaselt ei saa see olema lihtne. Kuigi on võimalik, et keskpanga intressimääri seadev komitee soovib pärast mai kohtumist tõusude tempot aeglustada, tõstes intresse vaid korra kvartalis, ollakse skeptilised, et see on teostatav. Arvatakse, et komitee jätkab 25-baaspunktiliste intressitõusudega, kuni jõuab augustis 5%-ni. 

Siiski usutakse, et Ühendkuningriik suudab vältida sügavat majanduslangust, väites, et olukord on parem, kui Inglise pank on näidanud. 

Olete huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaadata kauplemissessioone reaalajas.  

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.     

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Finantssisu looja

Miltos Skemperisel on laiad kogemused ajakirjanduses ja ärijuhtimises. Ta on töötanud reporterina mitmete uudistekanalite ja ajalehtede jaoks. Miltos on töötanud finantssisu loojana viimased seitse aastat.