Kauplemisuudised algajatele – maailmamajanduse tähtsus Forexil kaubeldes

August 18, 2022 19:12

Forexil kauplejad võivad alustades pöörata enamiku oma tähelepanust kohalikule majandusele ja valuutale, sest need on neile kõige tuttavamad. Kui kaupleja elab Suurbritannias, siis naelsterling ja kohaliku majanduse seis on igapäevased teemad riigi uudistes, seega on loomulik, et kaupleja vaatleb Forexit läbi naelsterlingi.  

Samuti on tõenäoline, et kauplejad omavad kohalikku valuutat, olles selle teeninud töötades või finantstegevustega riigis. Aga kui jutt liigub omatava valuuta vahetamisele või sellega kauplemisele, siis tuleb kauplejatel laiemat pilti vaadata suunates pilgu maailmamajandusele. Seda seetõttu, et valuutadega kaubeldakse paarikaupa ja need kõiguvad sõltuvalt iga riigi majanduslikust tootlikusest ja positsioonist maailmamajanduses.  

Õppides, kuidas iga majandus ja valuuta sobitub laiemasse pilti, selgub maailmamajanduse tähtsus kauplemises. Valuutapaari ühe poole ignoreerimine võib viia probbleemide ja valearvestusteni tehinguid avades, seetõttu on uurimistöö oluline.  

Maailmamajanduse uurimine  

Maailmamajandus koosneb arenenud suurriikidest ja tärkavatest turumajandustest. Suured majandused nagu USA ja EL, kasvavad stabiilselt, kuid mitte eriti innustavalt, olles juba välja kujunenud koos organiseeritud infrastruktuuride ning kogenud keskpanga ja rahapoliitiliste juhtorganitega.  

Mitmed suurimad arenenud majandusega riigid on G7 liikmed, nagu Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja USA. Kokku moodustavad need riigid ligikaudu 54 protsenti ülemaailmsest tootlikkusest ligikaudses väärtuses 43 triljonit eurot (2021. aasta Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel).  

Tärkava majandusega riikide hulka kuuluvad näiteks BRIC riigid: Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina. Nemad moodustavad umbes 30% ülemaailmsest tootlikkusest.  

Võib öelda, et maailmamajandus vajab arenenud majandusega riikide pakutavat stabiilsust, kuid tugeva kasvu saavutamisel sõltub volatiilsematest tärkavatest turgudest, nagu Hiina ja Aafrika.  

Mida see Forexil kauplejate jaoks tähendab?  

Keerulise küsimuse jagamisel lihtsamateks osadeks võib maailmamajanduse uurimisel selgitada välja järgmist:  

  • millised valuutad on volatiilsed,  
  • millised valuutad on tugevad, millised nõrgad võrreldes baasvaluutaga,  
  • miks valuutad teatud hetkedel üles või alla liiguvad,  
  • ja kust leida potentsiaalseid kauplemisvõimalusi.  

Millised valuutad on volatiilsed?  

Üldiselt on mõistlik kogus volatiilsust hinnas aktsepteeritud ja isegi soovitud tingimus Forexil kauplemise puhul. Kasumit teenitakse valuutainstrumentide, nagu EURUSD või GBPUSD hinna erinevustest, mis liigitatakse peamisteks valuutapaarideks  

Kui instrument püsib samal tasemel ja hinnas ei ole erilist muutust, ei pruugi kauplejad positsiooni avamisest huvitatud olla. Kui volatiilsus muutub turbulentsiks, saavad sellega hakkama ainult kõige kogenumad kauplejad ja enamik eelistaks sellistest kõrge riskiga olukordadest heaga eemale hoida. 

Tõmmates paraleeli looga "Kuldkiar ja kolm karu", võib volatiilsus olla liiga kuum, liiga külm või just paras sõltuvalt kaupleja isiklikus riskivalmidusest.  

Tärkavate majanduste valuutad on arenenud suurriikide valuutadega võrreldes volatiilsemad riigisiseste kasvuraskuste tõttu nagu ettevaatliku eelarvejuhtimise puudumine, ülepaisutatud inflatsioon, liigne sõltuvus ühest majandussektorist, valitsuse ülekulutamine ja suur võlg. See ei tähenda, et küpsed majandused ei seisaks silmitsi oma probleemidega, vaid pigem seda, et nende olemasolev infrastruktuur ja kogemused aitavad neil rahapoliitika ja fiskaalmeetmete abil kiiresti kohaneda.  

Millised valuutad on tugevad, millised nõrgad võrreldes baasvaluutaga?  

Vastamaks küsimusele, millised valuutad on baasvaluutaga võrreldes tugevad ja millised nõrgad, oletame, et baasvaluutaks on GBP. Tärkav valuuta nagu Indoneesia ruupia oleks nõrgem võrreldes GBP-ga, seega oleks Suurbritanniast Indoneesiasse reisijal suurem ostujõud. Suurbritannia naelsterlingi ja USA dollari võrdlemine on aga teine lugu, sest mõlemad valuutad kuuluvad arenenud majandusega suurriikidele ning nende suhe sõltub majanduses parasjagu toimuvast.  

Miks valuutad üles või alla liiguvad?  

Valuutad liiguvad üles või alla sõltuvalt Forexi turu reaktsioonist kauplemissündmustele ja tsüklililusest maailma- ja kodumaa majanduses. Nõrgem majanduskasv Ühendkuningriigis võib sageli kaasa tuua näiteks nõrgenenud valuuta võrreldes teiste väljaarenenud majandusega suurriikide valuutadega. Kui majanduskasv on tugev, on turuhoiakud enesekindlad ja valuutat ostetakse, tekitades tõusutrendi võrreldes teiste valuutadega.  

Valuutad liiguvad ka sõltuvalt keskpanga otsustest, tugevnedes rahapoliitika karmistamisel ja nõrgenedes lõdvemate meetmete rakendamise ajal.  

Kust leida potentsiaalseid kauplemisvõimalusi?  

Maailmamajanduse seisukorra uurimine võib aidata leida potentsiaalseid kauplemisvõimalusi Forexil, seda täpsemalt tuvastatdes kasvumustreid arenevate riikide vs väljakujunenud majandusega riikide seas, leides nõrkuseid ja tugevusi väljakujunenud majanduste valuutade vahel ja avastades keskpankade põhjustatud trende.  

Liituge Admiralsi analüütiliste veebikoolitustega, et saada lisateavet maailmamajanduse ja Forexil kauplemise kohta. Kohtu ja suhtle kogenud kauplejatega, kes vastavad kõigile teie küsimustele seoses valuutadega kauplemisega. 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.