Kauplemisuudised algajatele – kas olete uudiste põhjal kaupleja?

September 22, 2022 17:02

Kauplejatele meeldib määratleda oma stiile erinevate siltidega, nagu päevakauplejad, tehnilise analüüsi põhjal kauplejad, skalpijad  ja uudiste põhjal kauplejad. Mõnikord põhineb see määratlus nende lemmikul instrumendil, nagu kuld, aktsiad või nafta CFD-d. Kuid pole vahet, kuidas nad üldiselt kauplemisele lähenevad - kui maailma meedias ilmub pommuudis, muutuvad nad kõik uudiste põhjal kauplejateks. 

Seda kollektiivset reaktsiooni suurtele uudistele on hämmastav jälgida. See on nagu lindude parv, mis järsku tõuseb samal ajal õhku täiuslikus koordinatsioonis ja kõik see võtab aset sekundite jooksul. Olenevalt asjaoludest, põhjustavad sellised sündmused volatiilsust ja võivad tõsta turuhindu ülikõrgele või viia need kõigi aegade madalpunkti, enne kui hinnad uuesti stabiliseeruvad. 

Hea näitena võib tuua USA Föderaalreservi intressimäärade otsused. Neid kajastatakse meedias üle maailma, kuna need mõjutavad lisaks kodumajapidamiste ja ettevõtete laenuintressidele kogu pangandussüsteemi sissetulekut. Kui Föderaalreserv teeb ootamatu otsuse, võib see šokeerida kauplejaid pannes nad kiiresti müüma või ostma varasid, mida nad arvavad olevat mõjutatud keskpanga otsusest. Olukorda võimendab meedia tendents raamistada majandusuudiseid emotsionaalselt ja sensatsiooniliselt, et rohkem tähelepanu saada ning mõistetavalt reageerivad kauplejad uudistele seejärel samuti võimsamalt. 

Uudised tekitavad turuhoiakuid 

Kui taolised suhteliselt ebatavalised uudised välja arvata, siis mis paneb kaupleja otsustama kaubelda uudiste põhjal, mitte tuginema vaid tehnilisele analüüsile? Nagu oli näha intressimäärade otsuste näitest, võivad uudised mõjutada turuhoiakuid ja turuhoiakud põhjustavad muutusi hinnas, tekitades tõusu- ja langustrende. Taoliste turuhoiakutest põhjustatud lainete põhjal kauplemine on üks võimalus, kuidas uudiste põhjal kaubelda. 

Teine lähenemisviis on levinud toorainete turgudel, kus uudised keskenduvad konkreetsetele varadele ja finantsinstrumentidele. Kui suvel sadas palju vihma ja põllukultuurid nagu nisu või mais said kahjustada, teatatakse sellest põllumajandust käsitlevas meedias ja uudiste põhjal kauplejad mõistavad, et nende kaupade hinnad tõenäoliselt tõusevad puudujäägi tõttu. Varajase positsiooni võtmine nisu või maisi suhtes, kui hinnad on veel madalad, tooks tõenäoliselt puudujäägi tekkimisel kaasa kasumi.

Uudiste põhjal kauplejate omadused 

Uudiste põhjal kauplejatel on mõned või kõik järgmised omadused: 

  • Nad loevad finantsmeediat ja koguvad sealt võimalikult palju teavet. 
  • Nad analüüsivad loetut nõudluse ja pakkumise kontekstis.  
  • Turuhoiakud on nende jaoks võtmetähtsusega näitaja. 
  • Nad on alati valmis suurteks uudisteks. 
  • Nad kasutavad riskijuhtimist, mõistes, et volatiilsus võib esineda igal ajal. 

Lisaks ülaltoodule kalduvad uudiste põhjal kauplejad eelistama vaadelda majandust makrotasandil,  et viia igapäevased uudised konteksti. Üksikute majandusaruannete, näiteks töökohtade arvu või inflatsiooni analüüsimisel on oluliseks teguriks üldpilt praegu. 

Valuutadega kauplemise puhul tagavad uudiste põhjal kauplejad, et nad oleksid kursis mõjukate allikate, nagu USA Majandusanalüüsi Büroo, kõigi tulevaste avaldustega. Mida kogenumad on uudiste põhjal kauplejad, seda organiseeritumad nad turu konsensue uurimisel ja planeerimisel on, tagamaks, et nende tehingud langeksid kokku tulevaste majanduslike avaldustega. 

Kas olete uudiste põhjal kaupleja? 

Vastus sõltub teie finantseesmärkidest, kauplemiseks kulutatavast ajast ja teie eelistustest. Algajana võib uudiste põhjal kauplemine olla üle jõu käiv, seega on kõige parem end enne harida. Osalege  meie kogenud kauplejate veebikoolitustel ja jälgige Admiralsi Forexi kalendrit, et tuvastada turgu mõjutavaid sündmusi, samas harjutage enne reaalsetele turgudele sisenemist demokontol

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.