Euroala ostujuhtide indeksi kasvutempo on aeglustunud EKP juuli intressimäära otsuse eel

Juuli 06, 2022 15:43

Kauplejad hindavad viimast riski Euroopa majandusele pärast seda kui S&P ostujuhtide indeksi värskeimad juunikuised näitajad olid langenud mai 54,8-lt 52-le. Kuigi tehniliselt on endiselt tegu kasvuga, siis uudised selle aeglustumisest saabusid Euroopa Keskpanga (EKP) intressimäära otsuse eel, mis võtab aset 21. juulil, mil rahapoliitika kujundajad peaksid tõstma baasintressimäära suunised 0-lt 0,25 protsendile.  

Põhiküsimus on, kas Euroopa majandus suudab pärast rahapoliitika karmistamise algust taastada kõrgema majanduskasvu. Ettevõtete ja majapidamiste juurdepääs krediidile muutub kallimaks, mõjutades investeeringuid ja kulutusi. Olemasolevate laenude tagasimaksete määr saab olema kõrgem, mis tähendab, et kui EKP tõstab intressimäära suunised liiga kiiresti, võib tekkida pangandus- ja finantssektori lepinguliste kohustuste täitmatajätmise oht. Sellest hoolimata tähendaks intressimäärade tõstmine ka finantssektorile suuremat sissetulekut pärast mitmeid aastaid madalal püsinud intressimäära, mis võiks toetada investoreid dividenditootluse osas keskpikas ja pikas perspektiivis. 

Lisaks nendele väljakutsetele tõstavad geopoliitilised sündmused Ukrainas jätkuvalt inflatsiooni ja kui Euroopa langeb sellist tüüpi majanduslangusesse, mis mõjutab tööhõivet, võib see viia stagflatsioonini. 

Eurot survestab USA dollar, sest turvasadamaid toetavad turuhoiakud ja eelseisev mittepõllumajanduslike palgafondide avaldus tõstsid see nädal dollarit. Eurotsooni ühisraha langes 5. juulil madalaimale tasemele 1,0239, tõstatades taaskord pariteedi võimaluse USA dollariga. 

paremast küljest paistab, et toornafta hetkehinnad on alates juuni lõpust langenud ligi 20 dollari võrra, olles kirjutamise ajal 100 dollari ringis barreli kohta. Igasugune inflatsiooni langus on Euroopa majanduse jaoks hea areng. Kui Euroopa intressimäärad tõusevad, on suuremad võimalused inflatsiooni taltsutamiseks. 

Tänaste olulisemate kauplemisuudiste hulgas on euroala maikuu jaemüügi näitajate avaldamine. Eeldatakse, et see on aastabaasil tõusnud 3,9%-lt 5,4%-ni. Igasugused positiivsed või negatiivsed üllatused võivad praegusel tundlikul ajal Euroopa majanduses euro valuutapaare mõjutada. 

Muudes uudistes, Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) protokoll avaldatakse täna ja see pakub pilguheitu USA keskpanga majandusanalüüsile ja intressimäärade ootustele. Sõltuvalt kauplejate reaktsioonist protokolli sisule võib see mõjutada USD valuutapaare. Lõpetuseks, USA-st tuleb veel andmeid - avaldatakse ISM-i teenuste ostujuhtide indeksi juuni tulemused, mis oodatakse olevat langenud 55,9-lt 54,5-le. 

Kiire näpunäide 

Millised on stagflatsiooni tingimused?  

Stagflatsiooniks peavad esinema kolm tingimust: kõrge tööpuudus, madal majanduskasv ja kõrge inflatsioon. Kui on ainult kaks tingimust, näiteks madal majanduskasv ja kõrge inflatsioon, siis on paremad võimalused majanduse taastumiseks. Kui kõik kolm tingimust eksisteerivad üheaegselt, on majanduse elavdamiseks tavaliselt vaja ulatuslikku fiskaal- ja rahapoliitilist stiimulit.  

Kas soovite fundamentaalanalüüsi kohta rohkem teada saada? Liitu meie tasuta veebkoolitustega! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.