Profesionální obchodní podmínky

Jak pokračovat?
Maloobchodní podmínky

Pokud byste chtěli využít dodatečné ochrany poskytované retailovým klientům, zaregistrujte se prosím do Dashboard a pouze přeskočte žádost o profesionální status ve formuláři pro založení účtu.

Profesionální podmínky

Pokud splňujete požadavky profesionálního klienta, zaregistrujte se prosím do Dashboard a vyplňte žádost o profesionální status ve formuláři pro založení účtu.

Stávající klienti

Jestliže u nás máte účet a splňujete požadavky profesionálního klienta, zašlete nám prosím formulář v záložce „Profesionální podmínky“ v Dashboard.

Otázky a odpovědi

Retailové účty mají omezený pákový efekt vzhledem k závěrům Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), podle kterého není zisková většina obchodníků, jelikož vyšší pákový efekt zvyšuje jak zisky, tak i rizika.

Retailoví klienti nemohou získat slevu, cashback nebo jiný bonus, protože tyto benefity stimulují obchodování a ESMA upozorňuje, že obchodování na finančních trzích je vysoce riziková aktivita, která nemusí být vhodná pro každého.

Při obchodování s marži existuje možnost, že zůstatek (neboli hodnota) Vašeho účtu může být záporný, pokud trh, kde máte pozice vytvoří gap(y).

Maloobchodní podmínky poskytují plnou ochranu proti zápornému zůstatku a profesionální podmínky jsou omezeny na 50,000 EUR pro krytí záporných zůstatků dle našich Zásad.

Dle statistiky Admirals Group byla průměrná kompenzace záporných zůstatků 89 EUR v roce 2017.