Podmínky pro maloobchodní a profesionální klienty

Zjistěte hlavní výhody a kompromisy obchodních podmínek pro maloobchodní a profesionální klienty.

Maloobchodní podmínky obchodování

Výhody

Plná ochrana záporného zůstatku

Jako maloobchodní klient obdržíte bezpodmínečnou kompenzaci jakéhokoliv záporného zůstatku plynoucího z Vašeho obchodování.

Silnější regulatorní ochrana

Jako maloobchodní klient máte prospěch ze všech regulatorních ochran pro maloobchodní klienty.

Kompromisy

Zvýšené maržové požadavky (snížená finanční páka)

Jako maloobchodní klient máte z regulatorních důvodů k dispozici obchodování s 17-25krát vyšší marží než mají profesionální klienti, s maximální finanční pákou 1:30 pro měnové páry a 1:20 pro indexy.

Žádný přístup k bonusovým programům

Jako na maloobchodního klienta se na Vás vztahuje regulatorní omezení pro příjem jakékoliv obchodní pobídky jako je cashback, rabat nebo sleva.

Profesionální podmínky obchodování

Výhody

Snížené maržové požadavky (zvýšená finanční páka)

Jako profesionální klient můžete obchodovat s 15-25krát nižší marží než maloobchodní klienti, s maximální finanční pákou 1:500 pro měnové páry, indexy, energie a drahé kovy.

Plný přístup k bonusovým programům

Jako profesionální klient máte plný přístup ke všem existujícím a budoucím bonusovým programům.

Kompromisy

Omezená ochrana záporného zůstatku

Jako profesionální klient obdržíte kompenzaci záporných zůstatků do maximální výše 50,000 EUR dle našich Zásad.

Omezená možnost řešit spory skrze regulatorní orgány

Jako profesionální klient můžete vyřešit spory skrze regulatorní orgány pouze, pokud jste fyzická osoba (`spotřebitel`) a zříkáte se práva, pokud obchodujete jménem právnické osoby.

Prohlášení o rizikách: Forex a CFDs s sebou nese vysoké riziko a ztráty mohou přesáhnout Váš počáteční vklad. Admiral Markets UK Ltd. Vám doporučuje poradit se s nezávislým finančním poradcem, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s Forexem, CFDs a s obchodováním založeným na marži a finanční páce. Dále si prosím pečlivě prostudujte naše klíčové dokumenty pro pochopení povahy, rizika, nákladů, potenciálních zisků a ztrát z námi nabízených produktů.

Maržové požadavky na nejoblíbenějších instrumetech

Profesionální maržové požadavky na 1 lot (finanční páka až 1:500)
Maloobchodní maržové požadavky na 1 lot (finanční páka až 1:30)
EURUSD
€200
€3,333.33
ZLATO
$260
$6,500
Cena zlata 1,300 USD
Německý DAX40
€23
€575
Cena DAX30 11,500 EUR
Ropa WTI
$14
$700
Cena WTI futures 70 USD
Jak pokračovat?
Maloobchodní podmínky

Pokud byste chtěli využít dodatečné ochrany poskytované retailovým klientům, zaregistrujte se prosím do Kabinetu Tradera a pouze přeskočte žádost o profesionální status ve formuláři pro založení účtu.

Profesionální podmínky

Pokud splňujete požadavky profesionálního klienta, zaregistrujte se prosím do Kabinetu Tradera a vyplňte žádost o profesionální status ve formuláři pro založení účtu.

Stávající klienti

Jestliže u nás máte účet a splňujete požadavky profesionálního klienta, zašlete nám prosím formulář v záložce „Profesionální podmínky“ v Kabinetu Tradera.

Otázky a odpovědi

 • Proč je v retailových podmínkách nižší pákový limit?

  Retailové účty mají omezený pákový efekt vzhledem k závěrům Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), podle kterého není zisková většina obchodníků, jelikož vyšší pákový efekt zvyšuje jak zisky, tak i rizika.

  Nižší finanční páka působí jako ochrana retailových klientů tím, že snižuje maximální expozici, které může retailový klient dosáhnout. To zase snižuje potenciální ztrátu, která může retailovému obchodníkovi vzniknout.

 • Proč je zákázáno vyplácet bonus retailovým klientům?

  Retailoví klienti nemohou získat slevu, cashback nebo jiný bonus, protože tyto benefity stimulují obchodování a ESMA upozorňuje, že obchodování na finančních trzích je vysoce riziková aktivita, která nemusí být vhodná pro každého.

 • Proč potřebuju ochranu záporného zůstatku?

  Při obchodování s marži existuje možnost, že zůstatek (neboli hodnota) Vašeho účtu může být záporný, pokud trh, kde máte pozice vytvoří gap(y).

  Maloobchodní podmínky poskytují plnou ochranu proti zápornému zůstatku a profesionální podmínky jsou omezeny na 50,000 EUR pro krytí záporných zůstatků dle našich Zásad.

  Dle statistiky Admiral Markets Group byla průměrná kompenzace záporných zůstatků 89 EUR v roce 2017.