Професионални търговски условия

Как да продължите?
Индивидуални Условия

Ако желаете да се възползвате от допълнителната защита, предоставена на непрофесионалните клиенти, моля регистрирайте с в Dashboard и просто прескочете стъпката за професионално регистриране във формуляра за откриване на сметка.

Професионални Условия

Ако имате право да станете Професионален клиент, моля регистрирайте с в Dashboard и попълнете формуляра за кандидатстване за отваряне на професионална сметка.

Съществуващи Клиенти

Ако вече имате сметка при нас и имате право да станете Професионален клиент, моля, попълнете формуляра в раздел "Професионални Условия" в Кабинет на трейдъра.

Въпроси и отговори

Непрофесионалните акаунти имат ограничен ливъридж заради решенията, направени от European Securities Markets Authority (ESMA), според който повечето трейдъри са непечеливши, а по-високият ливъридж увеличава не само възможността за печалба, но и рисковете.

Непрофесионални клиенти не получават никакви отстъпки, връщане на парите или други бонуси, защото тези предимства стимулират търговията, а според ESMA търговията на финансовите пазари е силно рискова дейност и не е подходяща за всеки.

Когато търгувате на маржин, има възможност балансът (или стойността) на вашата сметка да стане негативен, ако пазарът(ите), на който имате позиция, внезапно се образува гап.

Непрофесионалните условия осигуряват пълна защита срещу негативен баланс, а професионалните условия имат ограничение от 50,000 евро, според нашата Политика.

Според статистика на Admiral Markets Group, средната компенсация за отрицателен баланс, направена през 2017 г. е била 89 евро.