Професионални търговски условия

Как да продължите?
Индивидуални Условия

Ако желаете да се възползвате от допълнителната защита, предоставена на непрофесионалните клиенти, моля регистрирайте с в Dashboard и просто прескочете стъпката за професионално регистриране във формуляра за откриване на сметка.

Професионални Условия

Ако имате право да станете Професионален клиент, моля регистрирайте с в Dashboard и попълнете формуляра за кандидатстване за отваряне на професионална сметка.

Съществуващи Клиенти

Ако вече имате сметка при нас и имате право да станете Професионален клиент, моля, попълнете формуляра в раздел "Професионални Условия" в Кабинет на трейдъра.

Въпроси и отговори

Непрофесионалните акаунти имат ограничен ливъридж заради решенията, направени от European Securities Markets Authority (ESMA), според който повечето трейдъри са непечеливши, а по-високият ливъридж увеличава не само възможността за печалба, но и рисковете.

Непрофесионални клиенти не получават никакви отстъпки, връщане на парите или други бонуси, защото тези предимства стимулират търговията, а според ESMA търговията на финансовите пазари е силно рискова дейност и не е подходяща за всеки.

When trading on margin,there is the possibility that the balance (or value) of your account can go negative,if the market(s) in which you have a position gaps abruptly.

Непрофесионалните условия осигуряват пълна защита срещу негативен баланс, а професионалните условия имат ограничение от 50,000 евро, според нашата Политика.

Според статистика на Admiral Markets Group, средната компенсация за отрицателен баланс, направена през 2017 г. е била 89 евро.