Непрофесионални и Професионални Търговски Условия

Открийте ключовите предимства и недостатъци в Индивидуалните и Префесионалните условия на търговия.

Условия за индивидуални трейдъри

Предимства

Пълна защита от негативен баланс

Като непрофесионален клиент получавате безусловно обезщетение за всички дефицити по сметки, произтичащи от Вашата търговия.

По-силна регулаторна защита

Като непрофесионален клиент се възползвате от всички регулаторни защити, предоставяни на индивидуалните клиенти.

Отстъпки

Повишени изисквания за марджин (намален ливъридж)

Като индивидуален клиент, имате регулаторно изискване да търгувате при 17-25 пъти по-висок марджин от този, изискван от професионалните клиенти, като максималният ливъридж е 1:30 за валутните двойки и 1:20 за индексите.

Без достъп до бонус програми

Като непрофесионален клиент имате регулаторни ограничения да получавате каквито и да е търговски поощрения, като например кешбек, отстъпки или намаления.

Професионални търговски условия

Предимства

Намалени изисквания за маржин (повишен ливъридж)

Като професионален клиент можете да търгувате с 15-25 пъти по-ниски нива на маржин от тези, предоставени на индивидуалните клиенти, като максималният ливъридж е 1:500 за валутни двойки, индекси, стоки и благородни метали.

Пълен достъп до бонус програми

Като професионален клиент имате пълен достъп до всички съществуващи и бъдещи бонусни програми.

Отстъпки

Ограничена защита от негативен баланс

Като професионален клиент получавате обезщетение за дефицити по сметката си максимално до 50 000 евро, съгласно нашата Политика.

Ограничена възможност за разрешаване на спорове чрез регулаторни органи

Като професионален клиент, можете да решавате спорове чрез регулаторни органи, ако сте индивидуален трейдър ("Потребител") и нямате това право, както и ако търгувате от името на юридическо лице.

Уведомление за риск: Forex и CFD-та носят висока степен на риск от загуби, които могат да превишават първоначалния депозит. Admiral Markets Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник да се гарантира, че разбирате рисковете, свързани с Forex, CFD-та, маржин и ливъридж търговията. Освен това моля, проучете обстойно нашите Ключови Информационни Документи, за да се разбере природата, рисковете, разходите и потенциалните печалби и загуби от предлаганите от нас продукти.

Маржин изисквания за най-популярните инструменти

Професионални маржин изисквания за 1 Лот (ливъридж до 1:500)
Непрофесионални маржин изисквания за 1 Лот (ливъридж до 1:30)
EURUSD
€200
€3,333.33
ЗЛАТО
$260
$6,500
Цена на Злато от 1,300 USD
Немският DAX40
€23
€575
DAX40 Цена при 11,500 EUR
WTI суров петрол
$14
$700
WTI фючърси на цена от 70 USD
Как да продължите?
Индивидуални Условия

Ако желаете да се възползвате от допълнителната защита, предоставена на непрофесионалните клиенти, моля регистрирайте с в Кабинет на Трейдъра и просто прескочете стъпката за професионално регистриране във формуляра за откриване на сметка.

Професионални Условия

Ако имате право да станете Професионален клиент, моля регистрирайте с в Кабинет на Трейдъра и попълнете формуляра за кандидатстване за отваряне на професионална сметка.

Съществуващи Клиенти

Ако вече имате сметка при нас и имате право да станете Професионален клиент, моля, попълнете формуляра в раздел "Професионални Условия" в Кабинет на трейдъра.

Въпроси и отговори