Professionaalse kliendi kauplemistingimused

Kuidas jätkata?
Tavakliendi tingimused

Kui soovite Tavaklientidele võimaldatud lisakaitset kasutada, palun registreerige end Kaupleja Kabinetis ja jätke registreerimisvormis täitmata taotlus professionaalse kliendi staatusele.

Professionaalse kliendi tingimused

Kui olete kõlblik saama Professionaalseks kliendiks, palun registreerige end Kaupleja Kabinetis ja täitke registreerimisel taotlus professionaalse kliendi staatusele.

Olemasolevad kliendid

Juhul, kui Teil juba on konto ja Te olete kõlblik saama Professionaalseks kliendiks, palun täitke Kaupleja Kabinetis taotlus valides "Professionaalsed tingimused" vahekaardi.

Küsimused ja Vastused

 • Miks on tavaklientidel piiratud võimendus?

  Taeklientidele kättesaadav finantsvõimendus on sihilikult madalam kui professionaalsetel klientidel.

  Madalam finantsvõimendus kaitseb Tavakliente, vähendades nende maksimaalset riski turgudel. See omakorda vähendab võimalikku kahju, mis Tavaklientidel võib tekitada, kui turu liikumine on ebasoodne.

 • Milleks on vajalik negatiivse kontojäägi kaitse?

  Tagatisega kauplemisel eksisteerib võimalus, et teie konto saldo (või väärtus) võib negatiivseks muutuda, kui turg (turud), kus teil on positsioon, teeb läbi järsu liikumise.

  Tavaklientide tingimused pakuvad täielikku kaitset negatiivsete saldode eest.

  Vastavalt statistikale oli 2017. a. Admiral Markets Groupi poolt väljamakstud keskmise negatiivse kontojäägi hüvitise suurus 78 naela.

 • Milleks on vajalik võimalus pöörduda regulaatorite poole?

  Teil on võimalus kasutada Finantsombudsmani (FOS) teenust, kui leiate, et oleme vaidluse lahendamisel millegi vastu eksinud.

  Tavaklientidel on täielik õigus otsuse edasikaebamiseks Finantsombudsmanile (FOS), kuid professionaalsed kliendid saavad seda õigust kasutada vaid juhul, kui nad on määratletud "Tarbijaks" (ehk eraisikuks). Professionaalsed kliendid, kes kauplevad juriidilise isiku esindajana, ei oma seda õigust.

  Igal juhul on oluline meeles pidada, et oleme reguleeritud finantsteenuste ettevõte ning soovime alati vaidlused lahendada ettevõtte siseselt olles vastavuses seaduste ja määrustega.