Smart Lines MetaTrader Supreme Edition

Admirals
10 Min. čtení

Smart Lines neboli Chytré čáry v MetaTrader Supreme Edition jsou součástí Mini Terminálu.a umožňují obchodníkovi přiřadit liniím zakresleným v grafu MT4 funkci Stop Loss nebo Take Profit.

To ocení především tradeři, kteří používají technickou analýzu a trendové linie nebo linie supportů a rezistencí pro ně představují vstupní nebo výstupní body z jejich obchodů.

Pokud chcete Smart lines využít ve svém vlastním obchodování a nemáte ještě plugin MetaTrader Supreme Edition, stačí kliknout na upoutávku níže a stáhnout tuto nástavbu pro MT4 nebo MT5 plnou pokročilých funkcí, které obohatí Vaše obchodování na finančních trzích.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Co jsou Smart Lines ze Supreme Edition

Smart Lines (Chytré čáry) využívají objekty ve formě čar zakreslených do grafu MT4 jako Stop Loss nebo Take Profit. Chytré čáry mají tři hlavní funkce:

 • Trendová čára Stop Loss nebo Take Profit
 • Několik částečných stop pokynů na různých cenách (tj. částečné uzavření pokynů na různých cenových hladinách)
 • Stop pokyny založené na čase (např. pokyn k uzavření všech pozic o půlnoci)

V následujícím příkladu jsou dvě sbíhavé trendové čáry, jedna pro Stop Loss a druhá pro Take Profit. Dále můžete vidět vertikální čáru, která zavře otevřenou pozici, pokud do nastaveného času cena nespustí jednu z trendových čar.

Smart Lines MetaTrader Supreme Edition - Důležité upozornění

Vezměte prosím na vědomí, že chytré čáry ze supreme edition jsou zpracovávány Vaším obchodním softwarem a ne Vaším brokerem. Pravidla chytrých čar, která vytváříte kreslením smart lines do MT4 grafu, budou aplikována pouze, pokud je Váš obchodní software spuštěný.

Jak používat Chytré Čáry v MetaTrader

Jak vytvořit chytré čáry v Supreme Edition? Pro vytvoření smart lines postupujte dle následujících kroků:

 • Nakreslete horizontální čáru, vertikální čáru nebo trendovou čáru do grafu
 • Podržte klávesu Alt a zároveň klikněte na čáru

Zobrazí se Vám vyskakovací okno viz obrázek níže, kde budete moci vybrat požadovanou akci:

Typy Smart Lines z MetaTrader Supreme Edition

Jaké jsou typy chytrých čar z MetaTrader Supreme Edition? Na výběr máte horizontální chytré čáry, vertikální chytré čáry a trendové chytré čáry.

Horizontální Chytré Čáry v MT4

Horizontální chytré čáry v MT4 a trendové chytré čáry na Forexu vytvářejí stop pokyny nebo take profit pokyny založené na ceně, tj. instrukce k uzavření části pokynů nebo všech pokynů, když se cena dotkne čáry.

Horizontální chytré čáry a trendové chytré čáry na Forexu můžete aplikovat na všechny nákupní pokyny nebo všechny prodejní pokyny nebo na výběr pokynů stejného typu. Pokud máte například otevřených 5 nákupních pozic a 5 prodejních pozic, můžete vybrat jakékoliv 2 buy pokyny nebo jakékoliv 4 sell pokyny z rozbalovacího menu. Nemůžete však vybrat mix buy a sell pokynů.

Horizontální chytré čáry nebo trendové chytré čáry na Forexu musí být buď Stop Loss nebo Take Profit. Když horizontální chytrou čáru vytváříte, cena musí být platná pro Váš výběr Stop Lossu nebo Take Profitu. Pokud je například čára pod aktuální tržní cenou, nemůže být využita jako Take Profit na buy pokynu.

Vertikální Chytré Čáry v MT4

Vertikální chytré čáry v MT4 vytvářejí stop pokyny založené na čase, tj. instrukce k uzavření části nebo všech pozic v daný budoucí čas nehledě na cenu.

Protože vertikální chytré čáry nejsou založeny na ceně, mohou být aplikovány na jakýkoliv výběr pokynů bez omezení.

Začněte se Spread Bettingem na MetaTrader 5

Spread Betting na nejoblíbenější obchodní platformě světa

 

Nastavení Chytrých Čar ze Supreme Edition - Objem k uzavření pokynu

Objem, který chcete uzavřít, když je čára zasažena, může být definován třemi způsoby:

 • Procento z velikosti pozice
 • Fixní množství k uzavření pokynu
 • Fixní minimální množství, které zůstane otevřené

Procento z velikosti pozice - Nastavení Smart Lines ze Supreme Edition

Procento k uzavření pokynu je aplikováno na aktuální pokyn/velikost pokynu. Pokud máte například dvě čáry na různých cenách a každá z nich je nastavena na zavření 50%, poté nechají otevřených 25% původního pokynu. Řekněme, že máte pokyn o objemu 1.00 lot. První čára zavře 50% z tohoto objemu, to je 0.50 lotu. Druhá čára zavře 50% z 0.50 lotu a zůstane Vám 0.25 lotu.

Vezměte prosím na vědomí, že chytré čáry MetaTrader Supreme Edition vždy zaokrouhlují směrem nahoru tak, že je to méně riskantní být mimo trh než v něm. Například je velikost Vaší pozice 0.50 lotu. Čára je nastavena na uzavření 25% a minimální velikost pozice brokera je 0.10 lotu. 25% z 0.50 je 0.125 lotu. To bude zaokrouhleno na 0.20, ne na 0.10.

Využití Smart Lines na Forexu - Fixní množství k uzavření pokynu

Pokud vyberete fixní částku k uzavření pokynu, jednoduše bude uzavřen určitý počet lotů nebo aktuální velikost pozice, pokud je menší. Například čáru nastavíte na uzavření 0.50 lotu. Pokud je velikost pozice 0.75 lotu, bude uzavřeno 0.50 lotu a zůstane otevřeno 0.25 lotu. Pokud je velikost pozice 0.10 lotu, poté bude tato pozice uzavřená celá (a k žádným dalším akcím nedojde.

Proč používat Chytré Čáry při Obchodování CFD - Fixní minimální množství

Fixní množství, které chcete nechat otevřené, je způsob, kterým vyjadřujete "pozice není větší než X". Například je čára nastavena tak, aby nechala otevřený objem 0.20 lotu. Pokud je velikost pozice 0.10 lotu a čára je zasažena, nebude provedena žádná akce. Pokud je velikost pozice 0.50 lotu, poté bude uzavřeno 0.30 lotu a 0.20 lotu zůstane otevřeno.

Smart Lines MetaTrader Supreme Edition

Pokud vyberete jednu z možností pro všechny pokyny (např. všechny long pokyny), poté bude standardní chování chytrých čar MetaTrader Supreme Edition aplikovat množství na celkovou agregovanou pozici. Například máte 3 buy pokyny o celkovém objemu 1.00 lot, 0.50 lotu na jednom pokynu, 0.30 na druhém pokynu a 0.20 lotu na třetím pokynu. Pokud řeknete chytrým čarám, aby zavřely 60%, velikost pozic bude snížena o 0.60 na bázi FIFO (First In First Out). Zavřena bude pozice o objemu 0.50 lotu plus bude částečně zavřena pozice o objemu 0.30 - konkrétně 0.10 lotu z 0.30 lotu. Nebude zavřeno 60% z každého individuálního pokynu.

Toto chování můžete změnit pomocí pokročilého nastavení. Můžete Smart Lines říci, aby aplikovaly pravidlo na každý pokyn zvlášť.

Investujte do nejlepších světových nástrojů

Tisíce akcií a ETF na dosah ruky

 

Pokročilé nastavení Chytrých Čar ze Supreme Edition - Smart Lines

Co obsahuje pokročilé nastavení chytrých čar ze Supreme Edition?

 • Smazání čekajících pokynů
 • Ponechání čar poté, co jsou spuštěny
 • Smazání čáry, pokud je druhá čára spuštěna
 • Zavírání pokynů individuálně

Využití Smart Lines na Forexu - Smazání čekajících pokynů

Ve výchozím nastavení Smart Lines zpracují pouze otevřené pozice. Nicméně můžete využít pokročilé nastavení chytrých čar a říci Smart Lines, aby smazaly také čekající pokyny. Částečné uzavření čekajícího pokynu smaže pokyn a vytvoří nový pokyn o menší velikosti.

Chytré Čáry MetaTrader Supreme Edition - Ponechání čar poté, co jsou spuštěny

Ve výchozím nastavení jsou chytré čáry automaticky smazány poté, co jsou spuštěny, tj. když cena nebo čas zasáhne chytrou čáru. Nicméně si můžete vybrat nechat chytrou čáru na místě, aby se kontinuálně aplikovala i v budoucnosti, dokud ji neodstraníte ručně. Toto můžete využít k vytvoření pravidla jako "nikdy nechci mít otevřenou pozici, pokud je cena větší než X".

Abyste si mohli ponechat Smart Lines ze Supreme Edition, musí mít následující charakteristiku:

 • Nemohou to být vertikální chytré čáry (založené na času) – toto pravidlo může být aplikováno pouze na horizontální chytré čáry nebo trendové chytré čáry.
 • Pravidlo musí být aplikováno na všechny pokyny (např. všechny buy pokyny), ne na jeden specifický pokyn.
 • Objem, který chcete uzavřít, musí být 100%. Nesmí to být menší procento nebo fixní objem v lotech.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Smart Lines MetaTrader Supreme Edition - Smazání čáry, pokud je druhá čára spuštěna

Můžete si zvolit odstranit chytrou čáru automaticky, pokud je jiná čára spuštěna. Aktuální cena je například 1.2345, Take Profit máte nastavený na 1.2400 a Stop Loss máte nastavený na 1.2300 a obě tyto chytré čáry jsou nastaveny na zavření 50% z Vaší otevřené pozice.

Pokud nenastavíte smazání jedné chytré čáry, pokud je jiná čára spuštěna, může se stát následující:

 • Cena vzroste na 1.2400. 50% pozice je uzavřeno, tj. zavřeno je 0.30 lotu z 0:60 lotu.
 • Poté cena klesne na 1.2300. Dalších 50% je uzavřeno, z pozice 0.30 lotu zbývá už jen 0.15 lotu.

Nastavení Chytrých Čar ze Supreme Edition - Zavírání pokynů individuálně

Jak bylo popsáno výše, výchozí nastavení Smart Lines je aplikovat pravidla na celkovou agregovanou pozici, když se pracuje na všech pokynech, např. všech buy pokynech. Toto můžete změnit v pokročilém nastavení Smart Lines MetaTrader Supreme Edition.

Smart Lines při Obchodování CFD - Filtrování

Pokud vyberete jednu z možností pro všechny pokyny, můžete na tento seznam aplikovat filtry. Poté říkáte "všechny pokyny, které splňují následující podmínky" než jen "všechny pokyny".

Filtrovat můžete zisk, velikost lotu, komentář pokynu a magické číslo pokynu. Pokud například změníte rozsah zisku z -9999999 na 0, dáváte Smart Lines instrukci zavřít pouze ztrátové pozice a ziskových pozic se nedotýkat.

Komentář pokynu a magické číslo pokynu může být seznam hodnot, přičemž hodnoty jsou odděleny čárkou. Například: 1234,2345,6789 říká Smart Lines zavřít pokyny, jejichž magické číslo je jakékoliv z čísel 1234 nebo 2345 nebo 6789. Filtry v komentáři se musí shodovat s MT4 komentáři pokynu a nejsou citlivé na malá velká písmena.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

MetaTrader Supreme Edition

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika: Obchodování s finančními instrumenty, které Admirals nabízí, s sebou nese vysokou míru rizika a díky své složité povaze není vhodné pro všechny investory. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím byste měli vyhledat radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že chápete všechna rizika. Tento materiál neobsahuje investiční doporučení, investiční pobídku, nabídku nebo žádost o transakce s finančními nástroji a neměl by být tak vykládán. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, kdy analýza odkazuje na minulou výkonnost, se tato výkonnost může v čase změnit. Nezaručujeme přesnost a úplnost informací a jakákoliv osoba, která jedná dle těchto informací, tak činí zcela na vlastní riziko. Více si přečtěte na admiralmarkets.com/cz

TOP ČLÁNKY
Co je VPS v obchodování a jeho výhody!
Virtuální privátní server (VPS) umožňuje provozovat operační systém v cloudu. Použití VPS na Forexu a v obchodování obecně může být velmi užitečné, protože umožňuje obchodovat odkudkoli bez závislosti na konkrétním zařízení a s vyšší rychlostí. Přečtěte si, jaké typy VPS existují, kol...
Nejlepší Forex Backtesting Program
Forex backtesting software je typ programu, který umožňuje obchodníkům testovat potenciální obchodní strategie na základě historických dat. Software obnovuje chování obchodů a jejich reakce na obchodní strategii Forex a výsledná data lze poté použít k měření a optimalizaci účinnosti dané strategie p...
Tutoriál Dashboard: Rozšiřte si své zkušenosti s Admirals!
V Admirals nastává velmi vzrušující období, kdy se otevírá zbrusu nový Dashboard. Tento nástroj, dříve známý jako Dashboard Admiral Markets, byl přepracován a nabitý dalšími funkcemi, které vám poskytnou bleskový přístup ke všemu, co potřebujete k obchodování na světových finančních trzích. V tom...
Zobrazit vše