Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Indikátor Historie Pokynů MetaTrader Supreme Edition

Únor 14, 2019 14:30 Europe/Prague
Doba čtení: 5 minut(y)

MetaTrader 4 indikátor historie obchodů

Co je indikátor historie pokynů ze Supreme Edition, jak ho používat a nastavit? To vše v našem průvodci indikátorem historie pokynů.

Plugin Supreme Editin stáhnete po kliknutí na upoutávku výše.

Co je Indikátor Historie Pokynů ze Supreme Edition

Indikátor historie pokynů přenáší vaše historické obchody do grafu, který zobrazuje vstupní a výstupní ceny a časy, a také ukazuje pásma, kdy jste byli na trhu a kdy ne.

Následující příklad ukazuje individuální historické obchody pro symbol (EUR/USD) jako vstupní a výstupní šipky spojené linkou. Modrá pásma ve spodní části grafu značí otevřené pozice pro tento symbol, a šedé zóny značí otevřené pozice pro jakýkoliv jiný symbol. Přepínání mezi různými časovými pásmy (D1, H1, M1 atd.) umožňuje v podstatě přiblížení historické obchodní aktivity.

MT4 indikátor historie pokynů

Umístěním kurzoru myši na historický obchod se zobrazí detail toho obchodu:

MT4 Supreme edition historie obchodů

Umístění kurzoru myši do modrého či šedého pásma ukazuje detaily obchodů, které byly otevřené během této doby:

MT4 historie obchodů

Jak používat Indikátor Historie Pokynů v MetaTraderu

Jak přidat indikátor historie pokynů do grafu? Indikátor historie obchodů lze přidat do grafu obvyklým MT4 způsobem, buď přetažením z navigačního panelu do grafu, anebo dvoj kliknutím na něj v navigačním panelu. Můžete také použít standardní MT4 znaky jako je přidání indikátoru mezi oblíbené záložky, nebo přiřazení tzv. Hotkey neboli klávesové zkratky.

Indikátor lze konfigurovat mnoha způsoby použitím nastavení v jeho záložce 'Vložit parametry', viz popis níže.

Nastavení Indikátoru Historie Pokynů - Otevřené obchody

Jak nastavit indikátor historie pokynů ze Supreme Edition? Můžete si vybrat, zda by indikátor měl zahrnovat současné otevřené obchody.

Využití Indikátoru Historie Pokynů na Forexu - Vstupní a výstupní značky

Indikátor přenáší vstupní a výstupní značky pro každý jednotlivý obchod do symbolu grafu. Můžete si vybrat, zda budou značky barevně odlišené podle zisku či ztráty, nebo podle nákupu či prodeje.

Můžete si také zvolit styl vstupní a výstupní značky (šipky, cenové označení atd.), a tloušťku linky mezi značkami.

Stáhnout MetaTrader Supreme Edition

Jak nastavit Indikátor Historie Pokynů - Příkazy stop-loss a take-profit

Můžete si přidat další linky ukazující stop-loss a take-profit příkazy u každého obchodu.

Můžete si nastavit jak styl linky, tak její barvu.

Upozornění: ceny, které jsou zobrazené, jsou finální (neboli současné) stop-loss a take-profit pro obchod. MT4 neuchovává záznamy o předchozích s/l a t/p úrovních pro obchod.

Využití Indikátoru Historie Pokynů při obchodování CFD - Popis obchodu

Umístěním kurzoru myši na značky nebo spojovací linky historického obchodu vyskočí okénko zobrazující následující informace:

jak přidat indikátor historie pokynů do grafu

Proměnné Indikátoru Historie Pokynů

Souhrnný text, který je zobrazen pro každý příkaz můžete změnit v nastavení indikátoru. Můžete použít následující proměnné v textu. Mějte prosím na paměti, že tato informační okénka mají limitovanou délku MT4, a nebudou zobrazena, pokud jejich délka překročí 256 znaků.

Proměnná

Nahrazeno

{CRLF}

Nová linka

{TICKET}

Číslo příkazu

{BUYSELL}

Nákup nebo prodej

{WINLOSS}

Zisk či ztráta

{LOTS}

Velikost obchodu

{SYMBOL}

Symbol obchodu

{OPENPRICE}

Cena při otevření obchodu

{CLOSEPRICE}

Cena při uzavření obchodu

{OPENTIME}

Čas otevření obchodu

{CLOSETIME}

Čas uzavření obchodu

{PROFIT}

Hrubý zisk

{SWAP}

Swap

{COMMISSION}

Komise

{NETPROFIT}

Čistý zisk: hrubý zisk plus swap plus komise

{SL}

Současná/finální stop-loss cena

{TP}

Současná/finální take-profit cena

{COMMENT}

Poznámka k příkazu

{MAGIC}

Magické číslo příkazu

{CURR}

Měna vkladu na účtu

Průvodce Indikátorem Historie Pokynů ze Supreme Edition - Pásma aktivit

Modrá a šedá pásma ve spodu grafu značí, kdy byla otevřená pozice pro tento symbol (modrý pás) a jakýkoliv jiný symbol (šedý pás). Umístěním kurzoru myši do těchto pásem se znovu zobrazí okénko se souhrnem obchodů, které byly otevřené během této doby.

nastavení indikátoru historie pokynů

Barvu a velikost pásem můžete změnit v nastavení indikátoru.

Pásma jsou ovlivněna jakýmkoliv filtrem, který používáte. Modrá pásma vlastně ilustrují všechny obchody současného symbolu grafu, které se shodují s filtrem. Ta šedá pásma ilustrují všechny obchody pro všechny ostatní symboly, plus jakékoliv obchody současného symbolu grafu, které se neshodují s filtrem.

Filtry Indikátoru Historie Pokynů

Můžete použít filtr ke kontrole, které historické obchody jsou zaneseny v grafu jako značky, a které jsou zahrnuty v modrém či šedém pásmu aktivity.

Můžete použít filtr na několik různých situací: nákup či prodej; velikost; čas otevření; čas uzavření; MT4 magické číslo; poznámka k příkazu; výše čistého zisku. Například, je možné přetáhnout pouze vaše historické ztrátové obchody tím, že nastavíte maximální čistý zisk na nulu.

založení obchodního účtu

MetaTrader Supreme Edition

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.