Търговски новини за начинаещи: Какво е Европейската централна банка?

Юни 10, 2022 15:19

В тази статия ще научите:  

  • Абревиатурата на Европейската централна банка – ЕЦБ 
  • Ролята на ЕЦБ във финансовата и монетарна система
  • Дали ЕЦБ печата пари 
  • Връзката между ЕЦБ и Еврогрупата
  • Как ЕЦБ влияе върху решенията за търговия и инвестиране 

Както подсказва името, Европейската централна банка е централната банка на еврозоната и е широко известна със съкращението си ЕЦБ. Отговорна за надзора на паричната и банковата система в еврозоната, ЕЦБ е на върха на банковата структура.  

Често срещано погрешно схващане е, че ЕЦБ отпечатва всички евро банкноти в обращение. Това всъщност е работа на национални централни банки като Banque de France или Deutsche Bundesbank. ЕЦБ наистина създава пари, когато издава кредит на банкови институции по време на закупуване на облигации или ипотечни активи, но тези обмени се кредитират по електронен път в това, което е известно като ликвидност.  

Ролята на ЕЦБ във финансовата и паричната система 

Еврозоната е най-големият единичен търговски блок в света и милиони предприятия и потребители зависят от стабилна финансова система. Като такава ролята на ЕЦБ е изключително важна за регулиране и поддържане на стойността на общата валута. Основните грижи на ЕЦБ са ценовата стабилност и поддържането на стойността на еврото. Основната цел е инфлацията да се поддържа от около 2% годишно.  

Централната банка има правомощията да задава насоки за лихвените проценти, които се следват от целия банков сектор – 5 963 банки – в 27 държави-членки на ЕС, които продават услугите си на 341 милиона потребители, живеещи в еврозоната. 

ЕЦБ определя лихвите по овърнайт заеми, използвани от банките, за да отпускат средства една на друга. ЕЦБ също така плаща същия лихвен процент на банките, които държат резервни средства в централната банка.  

Връзката между ЕЦБ и Еврогрупата 

Еврогрупата е неформална група от всички финансови министри в ЕС, които се срещат, за да обсъдят най-големите финансови и икономически въпроси на деня. 

Като основен надзорен орган на банковия и финансов сектор, ЕЦБ работи с Еврогрупата за намиране на решения за предизвикателствата на финансовите пазари. Пример за това беше кризата с държавния дълг, която започна през 2009 г., когато Гърция и други страни от ЕС не бяха в състояние да изплатят националните си дългове.  

Как ЕЦБ влияе върху решенията за търговия и инвестиране?

ЕЦБ има огромно влияние върху решенията за търговия и инвестиране и нейните решения за лихвени проценти могат да движат валутните двойки с участието на еврото, в зависимост от обстоятелствата. Насоките за по-високи или по-ниски лихвени проценти от централната банка имат вълнообразен ефект върху множество пазари: 

  • Стокови пазари  
  • Форекс пазари 
  • Ипотеки и корпоративни заеми
  • Инвестиция в акции
  • Банкови акции и очаквания за печалба на акция 

Ето защо трейдърите и инвеститорите следят внимателно ежемесечната парична политика и решенията за лихвените проценти на ЕЦБ и ги използват, за да вземат решения относно валутни сделки или инвестиране на фондовия пазар.  

ЕЦБ и търговски новини 

ЕЦБ използва много технически термини в месечните си отчети, нека ги разопаковаме.  

Ценова стабилност : типично очакване на дневните цени, плащани от потребителите и бизнеса. 

Инфлация : темпът, с който средните цени на стоките и услугите се увеличават или намаляват годишно.  

Количествено облекчаване (QE) : Известно също като програма за закупуване на активи, това е, когато ЕЦБ изкупува активи като корпоративни и банкови облигации, в допълнение към държавни облигации. Когато икономиката е в рецесия и инфлацията е сравнително ниска, централната банка може да използва QE, за да подкрепи финансовата система и да избегне неизпълнение на дълга.  

Чуждестранни резерви : ЕЦБ поддържа голям запас от чуждестранни резерви и злато, за да поддържа целите на паричната си политика и да поддържа собственото си финансово състояние.  

Ликвидност : паричен поток. 

Все още може да имате въпроси за това как ЕЦБ влияе върху пазарите за търговия и инвестиране. Безплатните уебинари на Admirals са богата информация за анализ на търговските новини и нашите домакини са всички опитни търговци и инвеститори.  

Регистрирайте се сега и запазете своето място като кликнете на банера отдолу! 

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.