Решение за лихвите на ЯЦБ: Ще има ли изненади?

Април 26, 2023 16:41

Решението на Японска централна банка (BoJ) за лихвените проценти и предварителните данни за БВП, идващи от САЩ и еврозоната, ще бъдат ключовите публикации за останалата част от седмицата.

Австралийският долар достигна шестседмично дъно, след като подрязания ИПЦ на РБА за първото тримесечие на 2023 г. излезе под очакванията, достигайки 6,6% на годишна база.

Коментирайки преговорите за дедоларизация, анализаторите от Goldman Sachs предполагат в доклад:

  • „Не виждаме доказателства за това в данните досега (например, дори нарастващият дял на CNY в бразилските резерви замени CAD, а не долара), и нашите силни гледната точка е, че в момента няма истински съперник."

Решение на ЯЦБ относно лихвения процент

Управителният съвет на ЯЦБ ще се събере в петък, за да вземе решение относно лихвените проценти. Икономистите очакват ЯЦБ да запази разходите по заеми на изчакване. Това ще бъде първото заседание на борда, откакто Казуо Уеда беше назначен за нов управител на ЯЦБ.

Анализаторите от UOB Group не очакват ЯЦБ да промени своята парична политика, поне на тази среща:

  • „Очакваме Уеда да извърши размотаването в две широки стъпки: 1) Продължителен период (април до декември 2023 г.) на бъдещи насоки, за да подготви пазара за организирано излизане от ултра-леката парична политика на ЯЦБ, което може също да включва разширяване на търговски диапазон на 10-годишната доходност на Японски държавни ценни книжа (до +/- 100 базисни пункта). 2) Очакваме нормализирането на паричната политика да започне едва в началото на 2024 г. Контрола на кривата на доходността да отпадне и отрицателният лихвен процент на изплащане на политиката да се повиши от -0,1% на 0% през януари 2024 г. MPM“.

Анализаторите на ING, коментирайки предстоящата среща на ЯЦБ, казаха:

  • „Повишаването на лихвените проценти е малко вероятно тази година, но корекциите на контрола на кривата на доходност са възможни още през юни. Един вариант би видял, че ЯЦБ се насочва към доходността на 5-годишните държавни облигации (JGB) вместо сегашната политика, която ограничава доходността на 10-годишните облигации на 0,5%.“

Токио ИПЦ априлски доклад

Японското статистическо бюро се очаква да публикува данните за инфлацията в Токио за април. Икономистите очакват общата инфлация да достигне 2,6% на годишна база, по-ниска от цифрата от 3,3%, регистрирана през март.

Гуверньорът на ЯЦБ Казуо Уеда каза на японските депутати, че би било подходящо да се запази контролът на кривата на доходност (YCC) и облекчаването на паричната политика предвид настоящите икономически, ценови и финансови развития. Той добави, че ако заплатите и инфлацията се повишат повече от очакваното, централната банка на Япония може да затегне паричната политика чрез увеличаване на лихвените проценти.

Предварителни данни за БВП на САЩ и еврозоната за първото тримесечие

Докладите от тази седмица включват предварителни данни за БВП за първото тримесечие на 2023 г., идващи от САЩ и еврозоната. В четвъртък Бюрото за икономически анализи на САЩ ( BEA ) ще докладва предварителен доклад за БВП, който се прогнозира да покаже темп на растеж от 2% на тримесечна база, което е спад от цифрата от 2,6%, регистрирана през четвъртото тримесечие на предходната година.

Докладът на Евростат се очаква да покаже темп на растеж на БВП от 0,2% на база тримесечие и 1,4% на годишна база. В доклад, изготвен от икономистите на Rabobank, се отбелязва:

  • „ние смятаме, че консенсусът е твърде песимистичен и сега очакваме относително силен растеж за първото тримесечие. Ние обаче не очакваме този силен растеж да се задържи през цялата година, тъй като кредитният импулс е намалял и глобалният растеж вероятно ще се превърне в спънка.“

Интересува ви търговията на макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв търговски анализ не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Автор на Финансово Съдържание

Милтос Скемперис е в областта на журналистиката и бизнес управлението. Работил е като репортер в различни телевизионни новинарски канали и вестници. Милтос работи като автор на финансово съдържание през последните седем години.