Как начинаещите да търгуват новини?

Ноември 11, 2022 09:19

Как да търгувате новините ако сте начинаещи? Приоритет номер 1 - винаги управлявайте риска си.

Търговията с новини до голяма степен се основава на краткосрочни ценови тенденции, което означава бързото движение на базовия актив след макроикономически отчет. Реакциите на пазара на икономическите доклади могат да бъдат непредвидими, поради което е необходимо управление на риска във всяка сделка.

Какво представляват икономическите отчети?

Икономическите доклади измерват здравето и растежа на икономиката и са известни също като търговски новини. В зависимост от обстоятелствата един икономически доклад може да стане по-важен и влиятелен от обикновено. През 2022 г. например отчетите за инфлацията станаха по-видни поради необичайно увеличение на цените след пандемията.

Начинаещите трябва да започнат с наблюдение на реакциите на пазара към основните икономически доклади, които засягат националните валути. Те варират според размера на страната, развитието и текущото състояние на икономиката. Нека да разгледаме сценарии от пет държави и региона, за да видим как и защо техните валути могат да се движат след тези доклади.

Три новини, които засягат GBP

Британакият пауд (GBP) е националната валута на Обединеното кралство и символизира шестата по големина икономика в света. Като зряла и прозрачна икономика финансовите пазари страната са напълно развити. Участниците на пазара знаят кога новините ще бъдат достъпни и могат да планират решенията си предварително.

В следпандемичните обстоятелства на нарастващи лихвени проценти, нисък растеж и висока инфлация активите, свързани с GBP, вероятно ще бъдат засегнати от тези доклади:

 • Решенията на Английската централна банка (Bank of England) за лихвения процент,
 • Доклади за брутния вътрешен продукт (БВП),
 • Доклади за индекса на потребителските цени (ИПЦ).

Дали GBP се движи нагоре или надолу, когато се обявяват отчетите, зависи от валутната двойка, с която търгувате, тъй като тези отношения работят като скала, ако едната страна се движи нагоре, другата се движи надолу.

Новини, които засягат USD

САЩ са най-голямата икономика в света и към момента на писане щатският долар е една от най-силните валути поради повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв.

 Преобладаващите тенденции в икономиката на САЩ към момента са силен пазар на труда, растящ износ на сенергийни суровини и по-строги кредитни условия. Поради тези причини активите, свързани с USD, могат да бъдат засегнати от търговски събития като:

 • Изявления за паричната политика на Федералния резерв,
 • Месечно проучване на заетостта, като например отчета за новите работни места извън селското стопанство,
 • Бюлетините на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) за суровия петрол.

Търговски събития, които засягат JPY

Националната валута на Япония йената се разглежда като актив-убежище заедно с щатския долар. Като третата по големина икономика в света, преобладаващите тенденции в Япония включват сравнително ниска инфлация и лихвени проценти, както и силен сектор на търговията на дребно. 

Като се имат предвид тези причини, стойността на йената спрямо други валути може да се промени, когато бъдат публикувани тези доклади:

 • Решенията на Японската централна банк (Bak of Japan) за лихвите,
 • Отчети за продажби на дребно,
 • Публикации на индекса на потребителските цени.

Имайте предвид, че валутната двойка USDJPY е един от най-търгуваните инструменти на валутните пазари и може да варира след всеки икономически доклад.

Икономически съобщения, които оказват влияние върху EUR

Еврозоната е най-големият търговски блок в света и еврото може да бъде повлияно от разликите в представянето на 19-те държави-членки в еврозоната. 

Трудно е да се постигне хомогенен стандарт предвид разнообразието от икономики, които съставляват еврозоната, което прави важно да се наблюдават ключови отчети на най-големите пазари като Франция, Германия и Италия.

 • Данните за брутен ъвтрешен продукт (БВП)
 • Индекси на мениджърите по покупки в производството и услугите (PMI).
 • Политически решения на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Кои доклади влияят върху AUD?

13-ата по големина глобална икономика, Австралия, е развита страна с мощен сектор на минното дело, суровините и износа. По този начин Австралийското статистическо бюро публикува макроикономически доклади, които биха могли да повлияят на австралийския долар (AUD).

 • Доклади за проучване на минерали на злато, сребро и желязна руда, наред с други.
 • Доклади за международна търговия със стоки и услуги.
 • Данни за износ на литий

Научете още за търговията на новини в статията:

За да обобщим, търговията с новини изисква проучване и анализ. Участвайте в безплатни уебинари на Admirals , за да разберете как да търгувате с новини. Нашите експертни търговци демонстрират общите принципи на търговския анализ, за ​​да подпомогнат управлението на риска и вземането на решения.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате  рисковете .

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.