CAC40 Index CFD, cash (EUR) (CAC40)

Rozpocznij Handel CFD na CAC40

Uzyskaj dostęp do największych światowych rynków finansowych i handluj na najbardziej popularnych instrumentach na konkurencyjnych warunkach

Zdobądź wiedzę od Profesjonalistów

Poznaj możliwości handlu z dowolnego miejsca

Naucz się, jak skutecznie handlować na rynku

Rozpocznij handel od 100 EUR

Specyfikacja Instrumentów

Parameters Data
Minimalny depozyt, % 0.5 (Retail - 5)
Prowizja, EUR 0
Symbol [CAC40]
Minimalny spread, EUR 0.8
Typowy spread, EUR 0.8
Poziomy Limit / Stop 0
Wartość SWAP (Pozycja długa), Interest Rate -0.00672
Wartość SWAP (Pozycja Krótka), Interest Rate -0.00994
3-dniowy SWAP Friday
Wartość Ticka 0.01
Wielkość Lota, Index Levels 1
Minimalna wielkość kontraktu, w lotach 0.1
Maksymalna wielkość kontraktu, w lotach 50
Krok kwotowań, w lotach 0.1
Wartość Pipsa dla minimalnego kontraktu, EUR 0.1
Minimalny poziom hedge, % 0.25 (Retail - 2.5)
Platforma transakcyjna Metatrader 5
Harmonogram handlu, EET 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 20:00 Fri

Należy pamiętać, że pozycje na tym instrumencie podlegają korektom pieniężnym odzwierciedlającym efekt wypłaty dywidendy. Twój rachunek zostanie uznany, jeśli posiadasz pozycję długą (kupna) lub obciążony, jeśli posiadasz pozycję krótką (sprzedaży) odpowiednią kwotą w pierwszym dniu notowań bez prawa do dywidendy instrumentu wchodzącego w skład indeksu.


Parameters Data
Minimalny depozyt, % 0.5 (Retail - 5)
Prowizja, EUR 0
Symbol [CAC40]
Minimalny spread, EUR 0.8
Typowy spread, EUR 0.8
Poziomy Limit / Stop 0
Wartość SWAP (Pozycja długa), Interest Rate -0.00672
Wartość SWAP (Pozycja Krótka), Interest Rate -0.00994
3-dniowy SWAP Friday
Wartość Ticka 0.01
Wielkość Lota, Index Levels 1
Minimalna wielkość kontraktu, w lotach 0.1
Maksymalna wielkość kontraktu, w lotach 50
Krok kwotowań, w lotach 0.1
Wartość Pipsa dla minimalnego kontraktu, EUR 0.1
Minimalny poziom hedge, % 0.25 (Retail - 2.5)
Platforma transakcyjna Metatrader 4
Harmonogram handlu, EET 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 20:00 Fri

Należy pamiętać, że pozycje na tym instrumencie podlegają korektom pieniężnym odzwierciedlającym efekt wypłaty dywidendy. Twój rachunek zostanie uznany, jeśli posiadasz pozycję długą (kupna) lub obciążony, jeśli posiadasz pozycję krótką (sprzedaży) odpowiednią kwotą w pierwszym dniu notowań bez prawa do dywidendy instrumentu wchodzącego w skład indeksu.


Parameters Data
Minimalny depozyt, % 0.5 (Retail - 5)
Prowizja, EUR per lot (single side) 0.3
Symbol [CAC40]-Z
Minimalny spread, EUR 0.2
Typowy spread, EUR 0.2
Poziomy Limit / Stop 0
Wartość SWAP (Pozycja długa), Interest Rate -0.00672
Wartość SWAP (Pozycja Krótka), Interest Rate -0.00994
3-dniowy SWAP Friday
Wartość Ticka 0.01
Wielkość Lota, Index Levels 1
Minimalna wielkość kontraktu, w lotach 0.1
Maksymalna wielkość kontraktu, w lotach 50
Krok kwotowań, w lotach 0.1
Wartość Pipsa dla minimalnego kontraktu, EUR 0.1
Minimalny poziom hedge, % 0.25 (Retail - 2.5)
Platforma transakcyjna MetaTrader 5
Harmonogram handlu, EET 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 20:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimalny depozyt, % 0.5 (Retail - 5)
Prowizja, EUR per lot (single side) 0.3
Symbol [CAC40]-ECN
Minimalny spread, EUR 0.2
Typowy spread, EUR 0.2
Poziomy Limit / Stop 0
Wartość SWAP (Pozycja długa), Interest Rate -0.00672
Wartość SWAP (Pozycja Krótka), Interest Rate -0.00994
3-dniowy SWAP Friday
Wartość Ticka 0.01
Wielkość Lota, Index Levels 1
Minimalna wielkość kontraktu, w lotach 0.1
Maksymalna wielkość kontraktu, w lotach 50
Krok kwotowań, w lotach 0.1
Wartość Pipsa dla minimalnego kontraktu, EUR 0.1
Minimalny poziom hedge, % 0.25 (Retail - 2.5)
Platforma transakcyjna Metatrader 4
Harmonogram handlu, EET 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 20:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.