Najczęściej używane formacje forex

Admirals
8 minut

Prawdopodobnie jesteś świadomy, że wykres ceny instrumentu finansowego jest punktem wyjścia dla wszelkich analiz dotyczących przyszłości tego instrumentu. Nawet ci, którzy sceptycznie podchodzą do analizy technicznej, w pewnych okolicznościach korzystają z wykresów przy zawieraniu swoich transakcji. Jest ku temu bardzo dobry powód - wykresy i formacje Forex dostarczają traderom dużej ilości informacji w krótkim czasie

Przykładowo, jeśli spojrzysz na czteroletni wykres dowolnej spółki, szybko możesz stwierdzić, jak mają się jej akcjonariusze oraz, jakie osiągnęli w tym czasie wyniki. Byłbyś również w stanie zidentyfikować zmienność ceny akcji spółki, po prostu obserwując ruchy na wykresie.

O co nam chodzi? Dzięki tak wielkiej różnorodności sposobów handlu walutami, wybór najbardziej popularnych metod może zaoszczędzić dużo czasu, pieniędzy i wysiłku. Korzystając z popularnych i prostych sposobów, trader może zaprojektować kompletny plan tradingowy przy użyciu często występujących narzędzi takich jak np. formacje techniczne Forex, które mogą być łatwo zauważone przy odrobinie praktyki.

Wykresy różnych typów, takie jak Ichimoku, czy formacje cenowe forex oparte o świece, mogą dostarczyć wizualnych wskazówek co do najlepszego momentu na zawarcie transakcji. Chociaż metody te mogą być skomplikowane i wymyślne, istnieje kilka prostych sposobów, które wykorzystują przewagi, jakie dają formacje na rynku forex. Dwie najczęściej wykorzystywane na rynku forex formacje to głowa z ramionami oraz trójkąt.

Formacje cenowe Forex - głowa z ramionami

Prawdopodobnie prędzej, czy później natkniesz się na takie formacje forex, ponieważ jest ona dość popularna i można ją łatwo rozpoznać. Ponadto te formacje techniczne forex pojawiają się we wszystkich interwałach i mogą być stosowane od zaraz. Co więcej, poziomy wejścia, poziomy stop i cele dla ceny sprawiają, że spekulując na rynku forex formacje te można łatwo wdrożyć, ponieważ ich wzór określa istotne i wyraźne poziomy.

Spójrzmy, jak tworzą się formacje techniczne forex głowy z ramionami:

  • Lewe ramię - wzrost cen, a następnie zawraca tworząc lewy szczyt ceny, by później wykonać spadek
  • Głowa - cena ponownie rośnie, tworząc kolejny, ale już wyższy szczyt
  • Prawe ramię - pojawia się kolejny spadek, po czym następuje wzrost ceny, którego efektem jest prawy szczyt, który jest poniżej szczytu głowy

W przypadku odwróconej formacji głowy z ramionami, wzór jest taki sam jak opisano powyżej, ale dotyczy dołków. Ważne jest, aby trader zaczekał, aż potencjalne formacje cenowe forex zakończyły wykreślanie, czyli do przebicia linii szyi lub linii trendu, która łączy dwa ekstrema znajdujące się między ramionami. Niemal wszystkie, także te częściowo ukończone formacje na rynku forex powinny być obserwowane. Nie wolno jednak wykonywać żadnych transakcji, dopóki nie dojdzie do momentu, w którym formacje forex przybiorą pełny kształt - w tym wypadku ma dojść do przebicia linii szyi.

Najczęstszym punktem wejścia w pozycję jest przełamanie linii szyi, ze stopem powyżej lub poniżej (formacja odwrócona) prawego ramienia. Jeśli chodzi o cel dla zysku, to jest to wysokość formacji - od głowy do poziomu wybicia. System ten nie jest idealny, ale zapewnia podejście do handlu na rynkach w oparciu o logikę ruchu cen.

Inne formacje na rynku forex - trójkąty

Jak sama nazwa wskazuje, te formacje cenowe forex mają kształt trójkątny. Na rynku forex formacje trójkąta składają się z dwóch linii trendu, płaskich i rosnących lub malejących, z ceną instrumentu znajdującą się między tymi dwiema liniami. Istnieją trzy rodzaje trójkątów, które różnią się pod względem znaczenia i budowy, a mianowicie: trójkąta zwyżkującego, trójkąta symetrycznego i trójkąta spadającego.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Trójkąt symetryczny

Przeglądając formacje techniczne forex tego typu zacznijmy od trójkąta symetrycznego, który często uważany jest za formację kontynuacji, a więc jest okresem konsolidacji w ramach określonego już wcześniej trendu, i zakłada wznowienie dotychczasowego trendu. Tworzy się przez zbieżność dwóch składników: opadającej linii oporu i rosnącej linii wsparcia.

Dwie linie trendu tworzące ten trójkąt powinny mieć nachylenie zbieżne w punkcie, który jest nazywany wierzchołkiem. Cena instrumentu będzie odbijać się między tymi dwiema liniami i zbliżać do wierzchołka, a w pewnym momencie dojdzie do wybicia w kierunku pierwotnego trendu. Na rynku forex formacje trójkątów zazwyczaj kończą się wyraźnymi wybiciem. Jest to jedna z cech charakterystycznych tych formacji. Gdy trader wykorzystuje te formacje na rynku forex do handlu, to w przypadku tendencji spadkowej, zadaniem tradera jest skupienie się na przełamaniu wykresu ceny pod rosnącą linię wsparcia. Jeśli jednak obowiązuje trend wzrostowy i pojawią się formacje forex z tej grupy, następnym krokiem, którego poszukujemy, jest przełamanie spadkowej linii oporu. Trzeba pamiętać, że te formacje techniczne forex nie zawsze prowadzą do kontynuacji wcześniejszego trendu. Wybicie w przeciwnym kierunku niż dotychczasowy trend może sygnalizować powstawanie nowego trendu.

Trójkąt wznoszący

Formacje forex o nazwie trójkąt wznoszący, są w rzeczywistości formacjami byczymi, które wskazują, że cena instrumentu po wyjściu z formacji będzie rosła. Te formacje składają się z dwóch linii trendu - płaskiej linii trendu będącej poziomem oporu i rosnącej linii trendu w roli wsparcia.

Cena instrumentu finansowego porusza się między tymi liniami, aż ostatecznie dochodzi do wybicia w górę. Te formacje cenowe forex będą zazwyczaj poprzedzone tendencją wzrostową, a zatem będą one formacjami kontynuacji. Mimo wszystko te formacje na rynku forex można również znaleźć podczas trendu spadkowego.

Trójkąt zniżkujący

Formacje forex trójkąta zniżkującego są przeciwieństwem formacji trójkąta wznoszącego, ponieważ sugerują niedźwiedzi sygnał, informując, że cena będzie spadać po przełamaniu wsparcia. Te formacje techniczne forex składają się z płaskiej linii wsparcia i spadkowej linii oporu.

Prawie identycznie jak trójkąt wznoszący, te formacje są uważana zwykle za formacje kontynuacji. Wynika to z faktu, że poprzedza je zwykle trend spadkowy, choć zdarza się, że można je również odnaleźć w trendzie wzrostowym.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Formacja objęcia

Wykresy świecowe dostarczają więcej informacji niż wykresy liniowe, OHLC lub typy wykresów cen. Z tego powodu na rynku forex formacje świecowe są użytecznym narzędziem do pomiaru ruchów cen we wszystkich interwałach. W związku z tym, że istnieje wiele formacji świecowych, sugerujemy zwrócenie uwagi na konkretny przykład, który jest szczególnie przydatny w handlu walutami.

By przekazać myśl, na bazie której wynajdywane są świecowe formacje forex posłużmy się przykładem formacji objęcia. To wyjątkowa okazja do handlu, ponieważ jest łatwa do zauważenia, a ruch ceny przedstawia dużą i błyskawiczną zmianę kierunku. W ramach tendencji spadkowej korpus świecy wzrostowej całkowicie pochłania/obejmuje korpus poprzedniej świecy spadkowej. I odwrotnie, w czasie trendu wzrostowego, korpus spadkowej świecy całkowicie obejmuje korpus poprzedniej świecy wzrostowej.

Tego typu formacje formacje techniczne forex są łatwe do handlu, ponieważ taki ruch ceny oznacza silne odwrócenie kierunku, w związku z tym, że poprzednia świeca została już całkowicie zanegowana. Traderzy mogą brać udział w trendzie już od samego jego początku.

Ichimoku

Ogólnie rzecz biorąc, Ichimoku jest technicznym wskaźnikiem Forex, który wykorzystuje dane cen z całego wykresu. Ponieważ formacje nie są tak łatwe do opracowania na wykresie, gdy połączysz chmury Ichimoku z price action możesz wyodrębnić wzór wspólnych zdarzeń.

Formacje na rynku forex w postaci chmur Ichimoku składają się zarówno z dawnych poziomów oporu, jak i poziomów wsparcia, by można było generować dynamiczne obszary oporu i obszary wsparcia. Innymi słowy, jeśli cena waha się powyżej chmury, jest to sytuacja bycza, a chmura działa jako wsparcie. Jeśli cena waha się pod chmurą, to jest to sytuacja niedźwiedzia, a chmura działa jako opór.

Odbicie od chmury to prosta formacja kontynuacji, jednak opór i wsparcie na bazie chmury są znacznie bardziej dynamiczne niż typowe opory i wsparcia wykreślane przy pomocy linii. Te formacje forex mogą pomagać w określaniu poziomów wejść lub wyjść z pozycji, które nie są zwykle widoczne.

Wnioski

Istnieje szeroka gama sposobów handlowania wykorzystujących formacje cenowe forex, które mają wspomóc wynajdywanie optymalnych momentów otwarcia i zamknięcia pozycji. Formacje techniczne forex, takie jak głowa z ramionami czy trójkąty, pozwalają określić poziomy transakcji (wejście i wyjście) w ramach ustalonego schematu, który można zobaczyć bez wysiłku.

Zastosowanie formacji świecy objęcia zapewnia wyłapanie momentu odwrócenie trendu, a także potencjalny udział w tym trendzie z określonym poziomem wejścia i wyjścia. Jeśli chodzi o odbicia od chmur Ichimoku, jest to przydatne do wykorzystania w długich trendach, gdy dochodzi do wielokrotnego otwierania pozycji i jej zamykania. Trader ma możliwość połączenia wszystkich tych formacji i metod, a być może także stworzenia własnego wyjątkowego i dostosowanego do władnych potrzeb systemu transakcyjnego.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Analiza techniczna na rynku Forex - wprowadzenie do AT
Dla wielu nowych traderów szeroka gama metod handlu na rynkach finansowych może wydawać się dość zniechęcająca. Większość tych metod można jednak podzielić na dwie grupy: pierwszą jest analiza fundamentalna, a drugą analiza techniczna rynków finansowych. Część traderów korzysta z obu, to jednak więk...
Jak czytać kursy walutowe oraz jak przeliczać waluty?
Dla większości traderów, gdy zaczynają studiować rynki finansowe pierwszą rzeczą, której się uczą o Forex jest odczytywanie kursów. Zmieniające się kursy są językiem rynków, zatem nie jest zaskoczeniem, że chcą ten język posiąść w pełni i biegle się nim posługiwać.Dlatego w tym artykule otrzymasz od...
Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.Wśród analityków...
Więcej