Rynki reagują na poprawę geopolityczną

Marzec 30, 2022 13:02

Rynki azjatyckie oraz amerykańskie wzrosły w nocy, a ropa zaliczyła dołek w odpowiedzi na optymistyczne doniesienia geopolityczne.  

Negocjacje pomiędzy Rosją i Ukrainą uczyniły postępy w Istambule. Na skutek tego bardzo mocno zniżkowały ceny ropy, ponieważ pojawiła się szansa na uwolnienie nowych zapasów. Jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia, inwestorzy mogą przestać martwić się o podaż na rynku czarnego surowca. Miesiąc temu cena ropy gwałtownie wystrzeliła.  

Zaprzestanie konfliktu może też przynieść uspokojenie na rynkach akcji. Oczywiście każde nowe doniesienia o ponownej eskalacji szybko zmienią obraz rynku i ponownie zaobserwujemy napływ pieniędzy w stronę bezpiecznych aktywów.  

Ryzyko wciąż jest widoczne np. w spadku odczytu dotyczącego zaufania konsumentów w Niemczech. Obserwujemy jednak poprawę sentymentu w strefie euro, co widać po odbiciu waluty tego obszaru. Na dzisiaj przewidziane jest przemówienie przewodniczącej EBC Christine Lagarde, mogące dodatkowo wpłynąć na euro, jeżeli inwestorzy doszukają się w nim informacji dotyczących polityki monetarnej.  

Cena złota i notowania na rynku ropy 

Przed otwarciem rynków ceny złota i ropy zaczęły odbijać, ponieważ inwestorzy wciąż pozostają ostrożni w stosunku do ostatnich doniesień. Z kolei indeksy amerykańskie kontynuują wspinaczkę przed ważnymi odczytami ADP oraz NFP. 

Dolar i dane z rynku pracy 

Waluta Stanów Zjednoczonych może dzisiaj mocniej zareagować na marcowy odczyt ADP.  

Silny rynek pracy stanowi bufor dla inflacji i wyższego poziomu stóp procentowych, dlatego gorszy od prognoz odczyt może nieco ostudzić zapał byków na USD. Lepszy raport wesprze za to dolara, który i tak nieźle sobie ostatnio radzi ze względu na status bezpiecznej przystani.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.