Dolar nurkuje przed przemówieniem Powella i danymi inflacyjnymi z USA

Styczeń 10, 2023 13:03

USD traci w stosunku do EUR przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Czy waluta amerykańska zdoła kontynuować zeszłoroczne wzrosty, czy może czeka nas osłabienie dolara?

Siła dolara amerykańskiego była jednym z głównych tematów 2022 r. Mocny dolar wpłynął na towary, takie jak ropa naftowa i złoto i przyciągał inwestycje w aktywa powiązane z USD, takie jak amerykańskie obligacje. Gdy pod koniec roku Rezerwa Federalna zwolniła tempo podwyżek stóp procentowych, obawy o recesję zaczęły ciążyć na walucie Stanów Zjednoczonych. Sentyment do USD mógł być wspierany przez lepsze od oczekiwanych dane o zatrudnieniu w USA w zeszłym tygodniu, ale na walucie wciąż utrzymuje się wiele niepewności.

Na początek należy wspomnieć o słabości kluczowych sektorów gospodarki USA, takich jak produkcja, która w grudniu skurczyła się drugi miesiąc z rzędu. Kolejnym czynnikiem jest inflacja. Ceny materiałów i surowców co prawda spadły pod koniec ubiegłego roku, ale przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mają teraz do czynienia z wysokimi kosztami zaciągania i spłaty kredytów.

Inflacja w USA

W czwartek ukaże się najnowszy odczyt dotyczący wskaźników inflacji w USA. Poprzedni odczyt kształtował się na poziomie 6%, inflacja bazowa za grudzień prognozowana jest na 5,7% w ujęciu rocznym. Inflacja za grudzień ma spaść z 7,1% do 6,5% w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa przewidywana jest na poziomie 0,3% w grudniu wobec 0,2% w listopadzie.

Inflacja bazowa jest kluczową metryką dla Rezerwy Federalnej i jeśli najnowszy benchmark okaże się zgodny z oczekiwaniami, będzie to pożądany trend w zakresie stabilności cen. Z drugiej strony, jeśli wyniki rozczarują i będą wyższe od oczekiwań, bank centralny może wzmocnić swoje jastrzębie nastawienie.

W tym scenariuszu USD prawdopodobnie utrzyma swoją siłę wobec innych walut, takich jak EUR, na które wpływają obawy o wzrost gospodarczy z powodu wojny na Ukrainie.

Wzrost PKB w Niemczech

Niemcy, nazywane często motorem napędowym europejskiej gospodarki, są odpowiedzialne za około 25% unijnego PKB. Kraj ten ma opublikować swój całoroczny wynik PKB za 2022 rok w piątek. W zależności od wyniku raport może wesprzeć lub osłabić EUR. Prognozowany wzrost wynosi 1,8% w porównaniu do 2,6% poprzednio.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.