Powrót niepewności związanej z jastrzębią postawą Rezerwy Federalnej

Kwiecień 06, 2022 12:56

Niepewność co do jastrzębiej retoryki Rezerwy Federalnej przeważyła przed dzisiejszą publikacją protokołu z posiedzenia FOMC za marzec, w którym bank centralny podniósł prognozę stóp procentowych o 0,25 proc. Inwestorzy oczekują większej ilości informacji na temat planów Fed dotyczących ograniczania QE po latach zakupów aktywów w celu wsparcia gospodarki w czasie pandemii.   

W nocy nastroje w Azji były wzorowane na rynkach akcji w Australii, które cofnęły się, ponieważ inwestorzy wzięli pod uwagę perspektywę jastrzębiego nastawienia innego ważnego banku centralnego - RBA. W swojej kwietniowej decyzji RBA zrezygnował z „cierpliwości”, sygnalizując, że jedna z największych gospodarek z regionu Azji i Pacyfiku zacznie podnosić stopy procentowe w krótkim okresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej od jednego z analityków Admirals? 

Zacieśnianie polityki pieniężnej 

Zmiana w kierunku zacieśniania polityki pieniężnej w USA i Australii znajduje swoje odzwierciedlenie w Wielkiej Brytanii. Inflacja jest wysoka we wszystkich trzech regionach, co wynika z ożywienia działalności gospodarczej po spowolnieniu spowodowanym pandemią COVID-19. W miarę jak przemysł przegrzewa swoje silniki, walcząc o zaspokojenie rosnącego popytu, niedobory w łańcuchu dostaw przyczyniają się do wzrostu inflacji cenowej. 

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe pojawiają się w trudnym momencie dla światowego zadłużenia, które wzrosło do rekordowych poziomów w czasie akomodacyjnej polityki monetarnej z okresu pandemii.   

Innym znakiem czasów jest zmienność cen spot ropy naftowej, ponieważ inwestorzy starają się wyprzedzić kolejne zmiany w nieprzewidywalnym przebiegu wojny na Ukrainie. Sytuacja geopolityczna zwiększyła ryzyko związane z podażą ze strony Rosji, a OPEC nie ustąpił w swoich planach stopniowego zwiększania wydobycia w następnym kwartale. Ostatnio ceny spot ropy naftowej spadły w nadziei na pokój w Europie, a także na wysiłki USA zmierzające do uwolnienia własnych rezerw ropy naftowej w celu zrównoważenia inflacji.   

Poza dzisiejszymi minutkami FOMC, kolejnym ważnym wydarzeniem będzie czwartkowa publikacja danych o sprzedaży detalicznej w strefie euro za luty. Jeśli oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego nie zostaną potwierdzone, może to wywołać efekt domina na parach walutowych z EUR, ale jednocześnie waluta unijna może zyskać wsparcie, jeśli dane okażą się lepsze od oczekiwań. Pary walutowe z EUR zmagają się również z niepewnością związaną z nadchodzącymi kwietniowymi wyborami we Francji.  

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.