Wiadomości tradingowe dla początkujących – Handel z wykorzystaniem informacji rynkowych

Wrzesień 02, 2022 14:26

Nowe informacje spływające na rynki finansowe doprowadzają do zmian, które mogą być okazją do założenia zyskownych pozycji dla traderów i inwestorów. Oczywiście newsy potrafią też wprowadzić dodatkowy element ryzyka, dlatego należy umieć błyskawicznie na nie zareagować. Szybka adaptacja na rynkach finansowych jest bez wątpienia często odpowiedzialna za sukces finansowy.

Jak wiadomo, zmienność na rynkach jest właśnie wywoływana przez nowe informacje.  Wpływ ma tutaj wiele czynników, od przemówień bankierów centralnych po wydarzenia ekonomiczne, dane statystyczne i geopolitykę.

Największy wpływ na rynki mają najczęściej wydarzenia, których nikt się nie spodziewa. Ale czasem do olbrzymich turbulencji mogą nawet doprowadzić wydarzenia znajdujące się w kalendarzu ekonomicznym.

Przyjrzymy się zatem różnego rodzaju informacjom rynkowym i sprawdźmy, jaki mają wpływ na rynki

Informacje cykliczne

Jak sama nazwa wskazuje, pojawiają się one regularnie - co miesiąc, kwartał, czy rok – i dotyczą różnych wskaźników gospodarczych. Wśród informacji cyklicznych możemy wyróżnić między innymi:

Informacje dotyczące sektorów ekonomicznych

Indeks PMI (ang. Purchasing Manager Index) wyznacza wskaźniki wydajności w sektorach usług i produkcji - niezmiernie ważne dla każdej gospodarki. Odczyty PMI pojawiają się co miesiąc i rok, aby inwestorzy mogli na bieżąco orientować się, w którą stroną podąża w danym momencie gospodarka.

Sprzedaż detaliczna, wydatki konsumentów, zamówienia na dobra trwałe i zaufanie konsumentów.  Z tych danych dowiemy się, czy konsumenci odczuwają bezpieczeństwo finansowe i chętnie dokonują zakupów, czy też uważają, że lepiej jest oszczędzać, bo przyszłość nie wygląda zbyt pewnie.

Wydatki konsumpcyjne są ściśle związane z rynkiem pracy, sektorem o dużym znaczeniu dla całej gospodarki. Stopy bezrobocia i zatrudnienia są kluczowymi wskaźnikami mówiącymi o kondycji całej ekonomii. Nasycony rynek pracy oznacza zazwyczaj skłonność do wydawania pieniędzy przez konsumentów. Odwrotnie jest podczas wysokiego bezrobocia – ludzie wydają mniej, a zyski firm spadają.

Dane dotyczące importu i eksportu. Raporty z tego sektora wskazują na kondycję stosunków handlowych z innymi krajami oraz siłę krajowej waluty. Eksport kraju rośnie, jeżeli jego waluta jest słaba, ponieważ waluty innych krajów mają większą siłę nabywczą z powodu odpowiedniego kursu wymiany. Zagraniczne i krajowe przepływy walutowe mają zasadnicze znaczenie dla kondycji gospodarki, ponieważ zasilają w gotówkę sektory produkcji, usług i finansów.

Sektor mieszkaniowy i budowlany ściśle wiąże się z kondycją gospodarki. Raporty z tego sektora dotyczą również rynku materiałów i surowców potrzebnych do budowy domów i innych budynków i dotyczą np. tartaków czy producentów cementu.

Nie możemy również zapomnieć o sektorze turystycznym. W 2019 roku, tuż przed pandemią COVID-19, turystyka i podróże stanowiły 9 bilionów dolarów globalnego PKB, czyli około 10 procent. W 2021 roku w związku z ograniczeniami w podróżowaniu liczba ta spadła do 5,8 mld USD, co oznacza znaczną utratę przychodów i zysków dla firm związanych z turystyką.

Raporty, badania i statystyki każdego z powyższych sektorów mogą mieć wpływ na rynki handlowe i wartość walut krajowych.

PKB

Raporty o wzroście Produktu Krajowego Brutto (PKB) są jednymi z najbardziej istotnych i często mocno wpływają na rynki, zwłaszcza jeżeli odczyty te odbiegają od prognoz. Rządy publikują wyniki PKB co kwartał, co pół roku i co rok, a wyniki tych danych mogą wpływać na wartość walut krajowych.

Informacje z banków centralnych, fiskalnego sektora publicznego i sektora finansowego

Statystyki dotyczące sektora bankowego, szerszego sektora finansowego i sektora fiskalnego są niezbędnymi wskaźnikami pozwalającymi zrozumieć, jak dobrze funkcjonuje system finansowy i jak stabilne są ceny. Metryki te występują w formie poziomów:

  • Stóp procentowych
  • Inflacji
  • Zagranicznych rezerw walutowych
  • Zaległości w spłacie pożyczek
  • Długu krajowego i długu publicznego

Jak handlować na bazie informacji rynkowych

Można powiedzieć, że wartość waluty krajowej w porównaniu z innymi walutami podsumowuje stan gospodarki danego kraju. Na przykład kurs euro symbolizuje wyniki gospodarcze, politykę EBC i wiele złożonych procesów finansowych w jednej liczbie. Liczba ta zmienia się nieustannie w zależności od różnych reakcji na najnowsze wiadomości na rynkach handlowych.

Liczba dziennych publikacji ekonomicznych może wydawać się przytłaczająca, dlatego warto zwracać uwagę na ważność danego odczytu – w kalendarzu Admirals każde wydarzenie ma nadany odpowiedni priorytet, aby było wiadomo, na co zwracać uwagę w pierwszej kolejności.

Handel na podstawie wydarzeń ekonomicznych zależy od tolerancji na ryzyko, umiejętności, doświadczenia i celów finansowych każdego inwestora. Jednym ze sposobów na naukę skutecznego handlu jest dołączenie do naszych webinarów i obserwowanie ekspertów analizujących wydarzenia rynkowe na żywo i ich reakcje. Można również ćwiczyć na rachunku demo, aby lepiej poznać mechanizmy rynku Forex.

Niespodziewane informacje

Nieoczekiwane informacje handlowe obejmują wydarzenia geopolityczne, światowe sytuacje kryzysowe, takie jak COVID-19, oraz wstrząsy gospodarcze, takie jak Brexit.

Ważne, aby umieć szybko reagować w takich chwilach. Przydaje się przy tym również umiejętne zarządzanie ryzykiem.

Opłaca się też zawsze mieć w pogotowiu plan awaryjny i nie przetrzymywać stratnych pozycji zbyt długo. Nieoczekiwane wydarzenia potrafią wywoływać olbrzymie i długotrwałe ruchy rynkowe.

Podsumowując, warto poświęcić czas na codzienne czytanie wiadomości, sprawdzanie kalendarza ekonomicznego Admirals i przygotowywanie się na nadchodzące odczyty. Ważna jest również identyfikacja, kiedy dane wydarzenie może mieć większy, a kiedy mniejszy wpływ na rynek.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszych webinarów i uczyć się od ekspertów rynkowych, kliknij poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.