BioNTech zwiększa przychody o ponad 12 500% dzięki koronawirusowi

Sierpień 10, 2021 15:47

Wczoraj niemiecka firma BioNTech przedstawiła swoje wyniki kwartalne. 

Analitycy spodziewali się, że jej przychody wzrosną z 41,76 mln dolarów w sierpniu 2020 roku do 3,25 mld dolarów, co oznacza wzrost o 7 600% w ciągu jednego roku. 

Oczekiwania okazały się jednak dalekie od rzeczywistości. Obroty firmy wyniosły 5,31 miliarda dolarów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż przewidywała prognoza, co oznacza wzrost przychodów o blisko 12 615%. 

Ten spektakularny wzrost przychodów nie znalazł odzwierciedlenia w kursie akcji spółki, a przynajmniej nie znalazł jeszcze miesiąc temu. 

W połowie sierpnia 2020 roku akcje BioNTechu były notowane blisko 80 dolarów za sztukę, czyli po cenie zbliżonej do tej z początku 2021 roku. W połowie lipca 2021 roku akcje były nieco powyżej 200 dolarów, a w ciągu ostatniego miesiąca nabrały rozpędu. 

Niektórzy analitycy już zapowiadali, że wyniki spółki mogą być bardzo dobre ze względu na podpisane przez spółkę nowe kontrakty na dystrybucję jej szczepionki w krajach rozwiniętych po kłopotach AstraZeneca. 

Perspektywy firmy są całkiem dobre, dzięki pozycji w walce z koronawirusem w krajach rozwiniętych. Potrzeba dodatkowej dawki szczepionki dla wzmocnienia odporności reprezentuje potencjalny przyszły biznes, co jest coraz bliższym scenariuszem ze względu na niepokojącą ewolucję wariantu delta. 

Obecnie cena akcji BioNTech wynosi 447 dolarów, co oznacza wzrost o ponad 450% w ciągu jednego roku w porównaniu do wzrostu przychodów spółki o ponad 12 500%. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. BNTX, wykres dzienny. Zakres dat: 9 marca 2020 - 10 sierpnia 2021. Sporządzono: 10 sierpnia 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się kursu akcji spółki BioNTech od 9 marca 2020 roku w ujęciu dziennym. 

Widać na nim wyraźnie fenomenalny rajd byków, jaki spółka przeżywała w ciągu ostatniego miesiąca. 

Zwrot w górę wykładniczych średnich kroczących o okresach 20 (niebieski), 50 (zielony) i 200 (czerwony) wskazuje, że to kupujący mają obecnie przewagę na rynku i że trend wzrostowy jest kontynuowany. 

Jednak po wczorajszym wzroście kursu akcji o 15%, wskaźnik RSI znajduje się w strefie wykupienia, blisko 85 punktów, a odległość ceny akcji BioNTech od wykładniczych średnich kroczących jest bardzo duża. Sygnały te mogą świadczyć o zbliżającej się korekcie. 

W najbliższych dniach na kursie akcji BioNTech może pojawić się znaczna zmienność, po zaprezentowaniu bardzo solidnych danych fundamentalnych, które wskazują na niedowartościowanie spółki oraz analizy technicznej, która wskazuje na zbliżającą się korektę. 

Z kontem Invest.MT5 od Admirals, możesz handlować akcjami BioNTech i wielu innych spółek! Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć rachunek już dziś: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Javier Olivan  (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Javier Oliván
Javier Oliván Analityk finansowy i twórca treści, Admirals, Hiszpania

Javier jest magistrem handlu międzynarodowego, ekonomistą specjalizującym się w ekonomii międzynarodowej. Pasjonat rynków finansowych, na których inwestuje od ponad 15 lat.