Czy "akcje grzechu" są odpowiedzią na inflację w 2022 roku?

Luty 22, 2022 13:20

W świecie, w którym czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) odgrywają coraz większą rolę w wyborze sektorów do inwestowania pieniędzy, perspektywa inwestowania w akcje grzeszne - takie jak spółki alkoholowe i tytoniowe - może wydawać się nieco niezręczna. 

Jednak w sytuacji, gdy inflacja na całym świecie staje się coraz wyższa, a banki centralne rozważają perspektywę podwyżek stóp procentowych, tak zwane akcje grzeszne spełniają wiele wymogów, których inwestorzy poszukują w tak niepewnych czasach. 

Jakie są te wymagania? Chociaż będą się one różnić w zależności od inwestora, możemy wyróżnić trzy rzeczy, których większość inwestorów będzie poszukiwać w obecnym klimacie. 

Po pierwsze i być może najważniejsze, inwestorzy poszukują wiarygodnych przedsiębiorstw, które będą osiągać dobre wyniki i nadal generować przepływy pieniężne niezależnie od nadrzędnego otoczenia gospodarczego; poszukują oni przewidywalności wśród niepewności. 

Po drugie, wraz ze wzrostem inflacji rosną także koszty produkcji dla przedsiębiorstw, a jeśli przedsiębiorstwo nie może przenieść tych rosnących kosztów na konsumentów, jego zyski będą mniejsze. Dlatego inwestorzy poszukują spółek o silnej pozycji cenowej, które w razie potrzeby mogą podnieść ceny. 

Po trzecie, spółki, które wypłacają przyzwoitą dywidendę, są cenione przez inwestorów. Inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniędzy, a regularne wypłaty dywidendy w połączeniu ze wzrostem kapitału niwelują ten wpływ. 

Trzy wymogi - trzy punkty dla akcji grzechu. 

Popyt na większość produktów wytwarzanych przez spółki grzechu jest nieelastyczny. Innymi słowy, niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce, ludzie, którzy są skłonni palić tytoń i pić alkohol, będą nadal palić i pić, i przetrwają prawie wszystkie związane z tym podwyżki cen, które mogą ich spotkać. Ponadto, dzięki zdrowym przepływom pieniężnym związanym z produkcją takich wyrobów, wiele akcji spółek z branży grzechu wypłaca solidne i hojne dywidendy. 

Weźmy na przykład British American Tobacco (BAT), którego obecna stopa dywidendy wynosi 6,4%. Producent papierosów nie tylko zwiększył ostatnio swoją roczną dywidendę, co czyni już od ponad 20 lat, ale także ogłosił program wykupu własnych akcji o wartości 2 mld USD! Jest to oznaka pewnej siebie spółki o silnych przepływach pieniężnych. 

Co więcej, akcje tytoniowe jak dotąd w tym roku znacznie wyprzedziły rynek, zyskując ponad 23% od początku roku w porównaniu ze wzrostem indeksu FTSE 100 o 1,4%. 

Akcje tytoniowe, takie jak BAT, mogą w tym roku nadal korzystać ze zmiany zachowania inwestorów i mogą okazać się dla nich sposobem na pokonanie inflacji w 2022 roku. 

Oczywiście inwestowanie w takie spółki wiąże się z ryzykiem. Kontynuując przykład tytoniu, branża ta boryka się z ciągle zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi oraz wzrostem podatków i ograniczeń dotyczących jej produktów. Dodatkowo, dobrze nagłośniony szkodliwy wpływ papierosów na zdrowie skutecznie doprowadził do zmniejszenia liczby palaczy na całym świecie. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - British American Tobacco (BATS), wykres dzienny. Zakres dat: 20 października 2020 r. - 21 lutego 2022 r. Data sporządzenia: 21 lutego 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - British American Tobacco (BATS), wykres tygodniowy. Zakres dat: 20 sierpnia 2015 r. - 21 lutego 2022 r. Data sporządzenia: 21 lutego 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Inwestuj z Admirals 

Posiadając rachunek Invest.MT5 od Admirals, możesz kupować akcje British American Tobacco i ponad 4300 innych spółek z 15 największych giełd na świecie! Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować konto już dziś: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rivero (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.